Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Dobra Firma

Firmy ostrożne wobec internetu

Większoœć małych i œrednich przedsiębiorstw nie ma nawet strony WWW. Tłumaczš to wysokimi kosztami.
Rozwój gospodarki internetowej to od kilku lat jeden z żywo dyskutowanych tematów. E-handel w Polsce to już ok. 30 mld zł, z sieci korzysta ponad 60 proc. populacji i ten odsetek systematycznie roœnie. Jak podała firma Boston Consulting Group,  polska gospodarka internetowa osišgnęła w 2009 r. wartoœć 35,7 mld zł, czyli 2,7 proc. produktu krajowego brutto (PKB). W 2009 r. udział gospodarki internetowej był u nas ponaddwukrotnie mniejszy niż w państwach Europy Północnej, choć mimo wszystko wynosił więcej niż w krajach Europy Południowej, jak choćby Hiszpania i Włochy. Nasze firmy do korzystania z dobrodziejstw internetu nadal podchodzš bardzo ostrożnie. Z badania Tax Care i Idea Banku wynika, że wœród małych i œrednich przedsiębiorstw własnš stronę internetowš miało ledwie 42 proc. Autorzy badania podajš, iż ankietowane firmy jako powód nieużywania tego sposobu dotarcia do klienta powołujš się na brak dostatecznej wiedzy na temat korzyœci. Drugi powód, jaki podajš, to specyficzny  profil ich działalnoœci, który preferuje inne formy promocji.
Widać  ogromne różnice w podejœciu do sprawy w zależnoœci od wielkoœci firmy – stronę ma tylko 36 proc. samozatrudnionych, ale w firmach z co najmniej dziesięcioma pracownikami ma jš już 63 proc. ankietowanych. Ogółem – według badań przeprowadzonych przez GUS – wœród wszystkich grup przedsiębiorstw w paŸdzierniku 2013 r. tylko 65 proc. polskich firm posiadało firmowš stronę www. Jednak rynek internetowy się rozwija – według NASK na koniec 2012 r. działało nieco ponad 2,4 miliona aktywnych domen .pl. W cišgu roku przybyło ich niecałe 130 tysięcy – to najniższy przyrost od 2006 roku. Z kolei od stycznia do kwietnia 2013 r. przybyło tylko 30 tys. aktywnych domen. Jak czytamy w raporcie serwisu Interaktywnie.com, Polska spadła z tego powodu o jednš pozycję w europejskim rankingu państw z największš liczbš narodowych domen. Dlaczego firmy tak ostrożnie podchodzš do promowania się i poszukiwania klientów i partnerów handlowych właœnie przez internet. Jak podaje firma hostingowa Home.pl, własna witryna zapewnia przedsiębiorcom możliwoœć dotarcia do nowej grupy potencjalnych klientów – prawie połowa osób korzystajšcych z internetu deklaruje, że w sieci szuka informacji na temat produktów i usług. Jednak nadal ponad jednak trzecia firm nie decyduje się na tę formę aktywnoœci. Wynika to między innymi z braku umiejętnoœci tworzenia stron www lub przekonania o wysokich kosztach ich przygotowania. Firmy hostingowe od lat proponujš rozwišzania, które eliminujš koniecznoœć posiadania specjalistycznej wiedzy technicznej, jeœli chodzi o tworzenie stron www – można je dostać za niewielkie pienišdze.  Narzędzia tego typu cały czas zmieniajš się, wprowadzane sš kolejne funkcje – stronę można stworzyć w kilkanaœcie minut. Click Web, czyli nowe narzędzie od home.pl, w podstawowej wersji kosztuje nieco ponad 6 zł miesięcznie. Doliczajšc do tego koszty hostingu i rezerwacji domeny, która często w pierwszym roku jest darmowa, daje to ok. 150–200 zł rocznie. Zaprojektowanie strony przez firmę kosztuje co najmniej 1 tys. zł, dochodzš do tego koszty utrzymania serwera. W takim wypadku często każda zmiana wyglšdu czy  treœci zamieszczonych na stronie będzie wymagała wsparcia informatyka. Nowoczesne narzędzia do tworzenia stron www dajš użytkownikom dostęp do łatwego w obsłudze panelu, za poœrednictwem którego może on samemu dokonać takich zmian. Najnowsze rozwišzania do projektowania witryn opierajš się na technologii Responsive Web Design, dzięki czemu strony automatycznie dostosowujš się do wymogów urzšdzeń mobilnych, co zwalnia użytkownika z potrzeby tworzenia osobnych wersji na tablety czy smartfony. W przypadku prostej strony www wystarczy wykupienie zwykłego hostingu. Bardziej zaawansowane portale będš wymagały większej pojemnoœci i mocy obliczeniowej. Dla nich najlepszym rozwišzaniem będzie wykupienie usługi VPS lub serwera dedykowanego. Mowa o wysokich kosztach to tylko zasłona dymna – firmom najwidoczniej po prostu nie chce się wyjœć poza rutynę. Jak podaje home.pl, rezerwacja domeny w pierwszym roku nie kosztuje nic, hosting wišże się z kosztami 4–18 zł miesięcznie. Kreator stron www kosztuje 6–15 zł miesięcznie. Nie sš to więc wydatki o skali niedostępnej dla większoœci przedsiębiorstw. Oferta firm hostingowych jest duża, działa ich na rynku sporo, jest w czym wybierać. Także firmy chcšce prowadzić e-sprzedaż mogš wybierać w ofercie platform oferujšcych rozwišzania dla firm handlowych – od sklepu po dostęp do usług logistycznych i rozwišzania reklamowe. W Polsce już co najmniej kilkadziesišt podmiotów zapewnia fachowš obsługę hostingowš. Jak podaje Interaktywnie.com, wybierajšc dostawcę, należy zwrócić uwagę na wiele czynników, ale tym najważniejszym zdecydowanie nie powinna stać się cena.

Czytaj w internecie

Strona, na której jest ranking firm hostingowych, działajšcych na polskim rynku  http://top100.wht.pl Strony specjalistycznych magazynów, na których można znaleŸć wiele informacji na temat usług hostingowych – testy, firmy oferujšce praktyczne rady www.pcworld.pl, www.pcformat.pl Serwis z wieloma praktycznymi poradami dla osób prowadzšcych działalnoœć gospodarczšwww.biznesowy-poradnik.pl.pl

Jak wybrać firmę dostarczajšcš usługi hostingowe

1. Cena nie jest najważniejsza Koszty nie powinny być jedynym kryterium wyboru takich usług. Czasami w nieznacznie tylko droższym pakiecie można dostać atrakcyjne usługi dodatkowe i w efekcie znaczšco zaoszczędzić. Nie oznacza to, że najdroższe pakiety sš zawsze najlepsze. Oceniajmy oferty, zwracajšc uwagę na elementy dodatkowe. 2. Samemu czy skorzystać z pomocy Tworzeniem stron internetowych zajmuje się wiele firm i pracujšcych na własny rachunek webmasterów. Jeœli potrzebujemy w miarę prostej strony, można spróbować jš zrobić samemu, korzystajšc z narzędzi dostępnych w pakietach hostingowych. 3. Warto inwestować w wersje w obcych językach Firmy oferujšce niszowe usługi i produkty coraz częœciej zdobywajš klientów i kontrahentów na rynkach zagranicznych. Internet nadaje się do tego doskonale, ale trzeba stworzyć przynajmniej jednš obcojęzycznš wersję, np. po angielsku. Musi być solidnie przygotowana – nieporadna angielszczyzna skutecznie zrazi potencjalnych chętnych. 4. Czy warto inwestować w stronę? Wiele firm przygodę rozpoczyna od zamieszczania wizytówek w sieciowych katalogach. Może to na poczštek wystarczyć, ale osoby komunikujšce się przez sieć oczekujš dzisiaj większego zaawansowania i postawienia na nowe technologie. Wiele start-upów przebiło się tylko dzięki pomysłowo stworzonej stronie internetowej. Nie rezygnujšc z wizytówek, trzeba iœć dalej i zwracać uwagę na nowinki. 5. Bezpieczeństwo to priorytet Profesjonalny dostawca usług hostingowych jest w stanie uchronić dane klientów komunikujšcych się z firmš przez stronę. Dzisiaj z potencjalnym atakiem hakerskim powinien liczyć się, niestety, już każdy, a konsekwencje mogš być opłakane, jeœli ktoœ się przed tym odpowiednio szybko i skutecznie nie zabezpieczy. 6. Uważaj na swojš domenę Wykupienie domeny nie gwarantuje na zawsze praw do jej wykorzystywania. Jeœli na przykład opłaty nie zostanš uregulowane na czas, może ona od razu trafić do ponownej sprzedaży i cały wysiłek zwišzany z promocjš tej domeny zostanie zniweczony – z jej popularnoœci będzie mógł bez żadnego wysiłku korzystać inny przedsiębiorca czy osoba fizyczna. Domenę można też stracić za podanie w formularzu rejestracyjnym fałszywych danych. 7. Uważnie kupuj domeny Transakcję najlepiej zabezpieczyć formš pisemnš – nawet w formie e-maila. Ustna umowa też jest obowišzujšca, ale w razie problemów trudno będzie skutecznie udowodnić swoje racje. 8. Giełdy coraz popularniejsze W opcji escrow to giełda staje się czymœ w rodzaju poœrednika, który uczestniczy w finansowej częœci transakcji. Nadzoruje także jej wykonanie, może też brać udział w rozwišzywaniu potencjalnych konfliktów między kupujšcym a sprzedajšcymi. Szukajšc domeny, warto pytać o takš opcję przeprowadzenia transakcji.

Najpierw była strona, potem biznes

Zbigniew Skałecki, właœciciel LightMenu.pl Zajmujemy się dostarczaniem dietetycznych dań ułatwiajšcych utrzymanie odpowiedniej wagi ciała. Usługa jest niszowa, dlatego nie wyobrażam sobie prowadzenia biznesu bez obecnoœci w internecie. Stronę WWW stworzyliœmy, jeszcze zanim zarejestrowaliœmy działalnoœć gospodarczš. Zbudowaliœmy jš samodzielnie, ponieważ mieliœmy doœć nietypowe wymagania zwišzane ze stworzeniem kalkulatora BMI (wskaŸnik masy ciała) i formularza do składania zamówień. W przyszłoœci nie wykluczamy jednak skorzystania z kreatorów WWW, które sš łatwe w obsłudze i zarzšdzaniu. Nasza oferta skierowana jest do wymagajšcych klientów, którzy przed skorzystaniem z usługi chcš poznać wszystkie szczegóły – a nasza strona im to umożliwia. Działania promocyjne oparte sš w całoœci na internecie. Pozycjonujemy się, korzystamy z Google AdWords, Facebooka, gdzie utrzymujemy relacje z klientami. O możliwoœciach, jakie oferuje internet, dowiedzieliœmy się z poradników publikowanych przez naszego dostawcę usług hostingowych, obecnie utrzymujemy kilka domen i kont e-mail.  

Dopasujmy zakup do aktualnych potrzeb

Dariusz Kowalski, kierownik ds. hostingu Home.pl Nowoczesny hosting to coraz częœciej nie tylko możliwoœć stworzenia strony WWW i umieszczenie jej na serwerze, ale także usługi dodatkowe. Współpracujemy z wieloma partnerami, których usługi pozwalajš klientom na promocję firmy w sieci, monitoring internetu, wsparcie w procesie rozliczeń i obsługi faktur dla osób prowadzšcych biznes, a nawet tłumaczenie stron WWW. W zależnoœci od tego, czy planujemy stworzyć prostš stronę, portal informacyjny czy sklep internetowy, potrzebujemy różnych rozwišzań hostingowych. Na potrzeby prowadzenia sklepów internetowych firmy oferujš specjalne aplikacje, które ułatwiajš prowadzenie handlu w sieci. Oferujš także narzędzia do integracji sklepu z płatnoœciami elektronicznymi, systemami fakturowymi lub porównywarkami cen. W ramach oferty firmy proponujš bazy danych, konta FTP, możliwoœć dodawania subdomen czy tworzenia skrzynek e-mailowych z nazwš sklepu. Osoby, które rozpoczynajš dopiero przygodę z handlem w internecie, mogš zdecydować się na zakup podstawowego pakietu, a gdy stanie się on niewystarczajšcy, wykupić bardziej profesjonalny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL