Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mundurowi

Prezydent podpisał ustawę zrównujšcš chorobowe mundurowych i cywili

Prezydent podpisał ustawę zrównujšcš zasiłki chorobowe mundurowych i pozostałych ubezpieczonych. Żołnierze, policjanci, strażacy, pogranicznicy, więziennicy, funkcjonariusze służb specjalnych i BOR dostanš 80 proc. zasiłek, a nie tak jak dotšd 100 proc.
O podpisaniu ustawy przez Bronisława Komorowskiego poinformowała w pištek PAP Kancelaria Prezydenta RP. Według nowych przepisów pełna stawka (100 proc.) zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy zostanie utrzymana, jeœli choroba będzie wynikała z pełnienia służby. Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie cišży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narzšdów. W myœl ustawy œrodki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń będš w całoœci przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujšcych zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednoczeœnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawš do zmniejszenia wysokoœci innych œwiadczeń pieniężnych zwišzanych ze służbš oraz naliczenia œwiadczeń emerytalnych i rentowych.
Ustawa zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będš zobowišzani do kontrolowania prawidłowoœci wystawiania zaœwiadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwoœć kontrolowania prawidłowoœci wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Dotychczas nie było takiej możliwoœci. Ustawę autorstwa MSW krytykuje Federacja Zwišzków Zawodowych Służb Mundurowych. Według zwišzkowców ustawa nie zmniejszy liczby dni, kiedy funkcjonariusze sš na zwolnieniach, spowoduje natomiast, że mundurowi - obawiajšc się utraty pieniędzy - będš pełnić służbę chorzy, co wpłynie na bezpieczeństwo obywateli. Zwišzki zawodowe zapowiedziały też skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta w obecnym kształcie. Zwišzkowcy zarzucajš też rzšdowi, że z regulacji dotyczšcych cywilów czerpie jedynie takie pomysły, które sš korzystne dla budżetu państwa a niekorzystne dla funkcjonariuszy. Dlatego przygotowujš obywatelski projekt ustawy dotyczšcy odpłatnoœci za nadgodziny, pracę w noce i œwięta.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL