Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Nieruchomoœci

Błędna mapa i dom nielegalny

www.sxc.hu
Utrata ważnoœci warunków zabudowy czyni nieważnym także pozwolenie.
Budynek postawiony zgodnie z prawem może łamać przepisy. Wszystko za sprawš uchwały Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 13 listopada 2012 r. (I OPS 2/12). Sędziowie orzekli, że jeżeli dojdzie do stwierdzenia nieważnoœci decyzji administracyjnej, na podstawie której wydano decyzje zależne,  może być to podstawš do  unieważnienia także ich. Uchwała NSA dotyczy wszystkich decyzji administracyjnych, także tych wydawanych w procedurze budowlanej. To zaœ powoduje, że w miarę upływu czasu przybywa orzeczeń  samorzšdowych kolegiów odwoławczych  i sšdów administracyjnych unieważniajšcych warunki zabudowy. –  Warunki wydaje się bezterminowo. A to oznacza, że można je zakwestionować nawet po kilkudziesięciu  latach – mówi Mirosław Gdesz, prawnik specjalizujšcy  się w sprawach nieruchomoœci  oraz budowlanych. Według niego  rażšcych błędów w warunkach zabudowy może być sporo. Podważenie   ich nie jest więc wbrew pozorom trudne.

Pomyłka urzędnika

– Najczęstszym powodem  było wykorzystanie niewłaœciwych i sporzšdzonych w złej skali map do analizy urbanistycznej, niezbędnej do ustalania warunków. Nie obejmowały one m.in. całego analizowanego terenu – tłumaczy Bogdan Dšbrowski,  radca prawny w Urzędzie Miasta w w Poznaniu. 214 tys. pozwoleń na budowę wydali w 2013 r. starostowie i wojewodowie na terenie całej Polski Niestety unieważnienie warunków coraz częœciej powoduje efekt domina. Sš już pierwsze przypadki utraty ważnoœci wydawanych na ich podstawie pozwoleń na budowę. To skutki uchwały NSA. Dotknęły one m.in. kilkunastu mieszkańców Poznania. – Kilka lat temu kupili mieszkania od dewelopera  – mówi Bogdan Dšbrowski.   Budynki powstały legalnie.  Po kilku latach okazało się, że decyzja o warunkach zabudowy, na podstawie której  wydano pozwolenie na budowę, ma błędy. 459 tys. pozwoleń na budowę w 2013 r. dotyczyło budynków wielorodzinnych Warunki więc unieważniono, a teraz to samo spotkało pozwolenie na budowę. Niedawno decyzję w tej sprawie wydał główny inspektor nadzoru budowlanego. Nadzieja jeszcze w  sšdzie administracyjnym i... deweloperze. W myœl bowiem prawa budowlanego tylko on jako  inwestor  może zakwestionować  decyzję GUNB. – Niestety nie jest  tym zainteresowany – dodaje mec. Dšbrowski.

Pozostaje sšd

– Takš sytuację prawnš da się wyprostować.  Można zalegalizować budynek bez koniecznoœci ponoszenia wysokich opłat na podstawie art. 50 i 51 prawa budowlanego –  uspokaja  Mariola Berdysz, dyrektor fundacji „Wszechnica Budowlana". Nie zawsze jest to możliwe. Wystarczy, że dla terenu, na którym znajduje się problematyczny blok, uchwalono np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,  który nie dopuszcza stawiania  tego typu budynków. Wówczas pozostanie tylko pozew sšdowy przeciwko staroœcie oraz gminie o zwrot kosztów i utraconych korzyœci wraz ze zwrotem kosztów rozbiórki. Adwokat Rafał Dębowski uważa, że sprzedaż mieszkań osobom działajšcym w dobrej wierze można oceniać jako nieodwracalny skutek prawny, który jest przeszkodš do stwierdzenia nieważnoœci pozwolenia  budowlanego. Przydałaby się też zmiana przepisów w tym zakresie. – Prawo powinno  gwarantować, że decyzji wydawanych w ramach procedur budowlanych nie można kwestionować po upływie np. dziesięciu lat – uważa Gdesz.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL