Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Zła obsługa klienta głównš przyczynš strat w polskich firmach

Wielu z nas pamięta jeszcze czasy gospodarki planowanej, kiedy obsługa klienta nigdy nie była stawiana na pierwszym miejscu. Mimo że od transformacji gospodarczych i ustrojowych minęło już 25 lat, to jednak w dalszym cišgu egzekwowanie praw konsumenta oraz jego obsługa w Polsce mocno odbiegajš od zachodnich standardów. Owš sytuację ciężko zrozumieć, bowiem to właœnie problem z traktowaniem konsumentów jest najczęstszš przyczynš odchodzenia od marki i wišzania się z konkurencjš.
Straty w milionach Mimo że o ogromnym znaczeniu odpowiedniej obsługi klienta mówi się bardzo powszechnie, to jednak nadal niewielka liczba przedsiębiorców poważnie traktuje tę kwestię. Doskonałym dowodem na to, że w tym aspekcie sprzedaży jesteœmy daleko za europejskš czołówkš, jest przeprowadzony przez firmę Limtel raport, który można pobrać tutaj. Jego wyniki mogš być szokujšce dla wielu przedsiębiorców, którzy do niedawna uważali, że obsługa klienta w ich firmach stoi na wysokim poziomie. Według przeprowadzonych badań, nieumiejętnie prowadzone relacje z klientem nie sš przyczynš tylko i wyłšcznie złego samopoczucia konsumentów. W dobie gospodarki wolnorynkowej przekłada się to na przechodzenie konsumentów do konkurencyjnych marek, czego dokonało aż 37 proc. badanych. A to generuje ogromne straty dla przedsiębiorstwa – w skali roku na całym œwiecie jest to niemal 338,5 miliarda dolarów, co przewyższa budżet naszego państwa. W Polsce natomiast, straty będšce wynikiem złej obsługi klienta w cišgu roku sięgajš aż 18 milionów dolarów.  
Jak temu zaradzić? Jak przyznajš specjaliœci z firmy Limtel, zajmujšcej się między innymi wprowadzaniem rozwišzań komunikacyjnych w biznesie, nieumiejętna obsługa klienta bardzo często wišże się z obecnoœciš czynnika ludzkiego – zmęczenia, złego nastroju, niedostatecznego zaangażowania w sprawy firmy lub braku chęci niesienia pomocy klientowi. A utrzymanie długodystansowych relacji z klientem jest niezwykle korzystne finansowo. Udowodniono, że to właœnie tzw. „lojalni klienci" generujš większoœć wpływów. Dlatego krajowi przedsiębiorcy, majšc na uwadze interes firmy, powinni zainwestować w optymalne rozwišzania, dzięki którym konsultanci będš mogli zajšć się tym, co najważniejsze – rozwišzywaniem problemów klientów.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL