Nieobecny podczas inwentaryzacji nie odpowie za mienie

aktualizacja: 11.03.2014, 05:40

Tylko pisemny, fizyczny spis ?z natury, a nie dowolna inwentaryzacja wywołują odpowiedzialność nieobecnego w firmie etatowca, któremu powierzono mienie ?do wyliczenia się.

REDAKCJA POLECA
Pracownik, któremu przekazano pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności, narzędzia i instrumenty lub podobne przedmioty, a także środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze, jak i inne mienie z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, odpowiada w pełnej wysokości za powstałą w nim szkodę. Tak stanowi art. 124 ?§ 1 i 2 k.p.

Ważne warunki

Odpowiedzialność ta dotyczy każdego mienia przekazanego przez pracodawcę, ale tylko jednemu pracownikowi ?z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się. Podwładny będzie obciążony za szkodę ?w jej pełnej wysokości (rzeczywistą stratę i utracone korzyści) zarówno wtedy, gdy została ona wyrządzona z winy umyślnej, jak i nieumyślnej.
Aby obciążyć etatowca na mocy art. 124 § 2 k.p., musi to dotyczyć tylko powierzonego mu mienia, które ma pod bezpośrednim nadzorem ?w pomieszczeniu zamkniętym i wydaje go za pokwitowaniem odbioru, stanowiącym równocześnie dowód rozliczenia się z tych dóbr. Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku ?z 17 maja 1976 r. (IV PR 22/76). Aby powierzenie mienia odbyło się prawidłowo, szef musi zapewnić udział pracownika przy ustalaniu ilości i jakości przekazanych mu towarów, sprzętu. Najlepiej też pisemnie powinien określić warunki korzystania z danej rzeczy oraz zasady jej zwrotu (wyrok SN z 1 lipca 1977 r., IV PR 156/77).Jedynym wymogiem prawidłowego powierzenia mienia jest to, aby znany był jego rodzaj i/lub wartość oraz aby pracownik miał możliwość sprawowania nad nim pieczy. Zgodnie z wyrokiem SN ?z 14 maja 1998 r. (I PKN 129/98) pobranie przez pracownika należności za dostarczony odbiorcy towar jest powierzeniem mienia (art. 124 § 1 k.p.). To tzw. wtórne powierzenie mienia (por. wyrok SN z 18 grudnia 2001 r., I PKN 757/00).Reguły odpowiedzialności za powierzone mienie uściślają rozporządzenia Rady Ministrów z:
Żródło: Rzeczpospolita

Żadna część jak i całość utworów zawartych w dzienniku nie może być powielana i rozpowszechniana lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętę digitalizację, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie - bez pisemnej zgody Gremi Business Communication. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody Gremi Business Communication lub autorów z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami "Regulaminu korzystania z artykułów prasowych". Formularz zamówienia można pobrać na stronie www.rp.pl/licencja.

POLECAMY

KOMENTARZE