Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Konflikty zbrojne

Napięta sytuacja na Krymie

AFP
Minister Sikorski poinformował o ewakuacji polskiego konsulatu w Sewastopolu. Misja Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ponownie nie została wpuszczona na Krym; padły strzały ostrzegawcze z broni automatycznej. Dziennikarze zaobserwowali duże ruchy rosyjskiego wojska. Noc z soboty na niedzielę minęła na Krymie spokojnie. W niedzielę w Sewastopolu starli się zwolennicy i przeciwnicy Rosji.
Kliknij tutaj, aby odœwieżyć 23.32 Polacy i Amerykanie polskiego pochodzenia stanowczo wystšpili w obronie integralnoœci Ukrainy. Czytaj więcej
23.25 USA znów stajš się faworytami w walce o kontrakty na modernizację polskiej armii. Taki jest efekt zajęcia przez Rosję Krymu. Czytaj więcej 23.23 Niezgoda na korupcję i układy – to łšczy ludzi na wschodzie i zachodzie Ukrainy - pisze w korespondencji z Doniecka Tomasz Piechal. 23.19 Negatywne opinie na temat traktowania rosyjskiej mniejszoœci w Estonii to powielanie tez propagandy rosyjskiej – mówi w rozmowie z "Rz" prezydent Estonii Toomas Hendrik Ilves. 23.17 Zachodnioeuropejski cynizm musi mieć granice. Francja je przekroczyła. I powinna ponieœć konsekwencje - pisze w komentarzu Jerzy Haszczyński 23.12 Władze Autonomicznej Republiki Krymu (ARK) oœwiadczyły, że problemy z transmisjš w Symferopolu telewizji ukraińskiej sš wywołane przyczynami technicznymi. Rzeczniczka władz ARK zapewniła, że nikt nie odłšczał ukraińskich kanałów telewizyjnych. - Według wstępnych danych problem jest wywołany usterkami technicznymi. Nikt nie wyłšczał żadnych kanałów - powiedziała rzeczniczka Olha Kowitidi. Zapewniła: "Jestem teraz w Sewastopolu i tutaj wszystkie kanały telewizji ukraińskiej pracujš dobrze". Kowitidi dodała też, że po ustaleniu przyczyn awarii, na co potrzebny jest czas, "transmisja zostanie wznowiona". Na Krymie w niedzielę całkowicie wyłšczony został sygnał analogowy wszystkich ukraińskich kanałów telewizyjnych. Na częstotliwoœciach niektórych z nich transmitowane sš kanały rosyjskie. 22.11 Ukraina ma nadzieję na podpisanie 17 lub 21 marca politycznej częœci umowy stowarzyszeniowej z Uniš Europejskš - oœwiadczył  ukraiński minister spraw zagranicznych Andrij Deszczyca. 17 marca jest planowane spotkanie szefów dyplomacji krajów UE, a 21 marca to drugi dzień szczytu szefów państw i rzšdów Unii. Deszczyca złożył takš deklarację w rozmowie z ukraińskš stacjš telewizyjnš "1+1". 21.59 Uzbrojeni członkowie sił rosyjskich w wojskowych mundurach, bez znaków rozpoznawczych, odcięli dostęp do lotniska wojskowego w pobliżu miejscowoœci Saki na Krymie - poinformował rzecznik ukraińskich sił zbrojnych na Krymie Władysław Sielezniow. Liczšcej ok. 80 uzbrojonych ludzi grupie pomaga ok. 50 ludzi w cywilnych ubraniach. Zablokowano wjazd na lotnisko w Nowofiedorowce i wzdłuż pasa startowego ustawiono stanowiska z broniš maszynowš - powiedział rzecznik w rozmowie z agencjš Reutera. Cytowany przez ukraińskie media Sielezniow wskazał, że "od Ÿródeł w Nowofiedorowce wiadomo, że lotnisko zajęli rosyjscy żołnierze". Według niego cywile, uzbrojeni w pałki, próbowali wedrzeć się do centrum kontroli lotów. 20.39 Niemiecki minister spraw zagranicznych Frank-Walter Steinmeier przyznał, że dotychczasowe dyplomatyczne zabiegi o pokojowe rozwišzanie konfliktu na Ukrainie nie przyniosły żadnych wyników i Niemcy rozważajš zaostrzenie sankcji wobec Rosji. W wywiadzie dla telewizji publicznej ZDF Steinmeier powiedział, że zarówno jego ostatnia rozmowa z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, jak i rozmowa kanclerz Angeli Merkel z prezydentem Rosji Władimirem Putinem œwiadczš o braku postępu. Zdaniem Steinmeiera w œrodę wieczorem Amerykanie, Niemcy i Rosjanie byli bliscy porozumienia w sprawie powołania grupy kontaktowej, jednak wydarzenia w czwartek - przede wszystkim ogłoszenie referendum - "zniweczyły nadzieje". - Zaczynamy właœciwie wszystko od poczštku - ocenił. - Jeżeli w rozmowach jutro i pojutrze strona rosyjska nie zasygnalizuje gotowoœci do kompromisu, to będzie trzeba przejœć na kolejny stopień sankcji - wyjaœnił minister. Steinmeier nie wykluczył koniecznoœci wdrożenia trzeciego stopnia sankcji. Zastrzegł, że na razie mowa jest o drugim stopniu, "jeœli nie dojdzie do powołania międzynarodowego forum, na którym mamy rozmawiać o deeskalacji na Ukrainie". 19.59 Szefowie dyplomacji Belgii, Holandii i Luksemburga - Didier Reynders, Frans Timmermans i Jean Asselborn - udadzš się w poniedziałek do Kijowa, by zamanifestować swe poparcie dla nowego rzšdu - poinformował belgijski MSZ. Ministrowie Beneluksu postanowili złożyć wspólnš wizytę, by nadać jej większš wagę - wyjaœnił resort spraw zagranicznych Belgii. Reynders, Timmermans i Asselborn spotkajš się z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy Andrijem Deszczycš, p.o. prezydenta Ołeksandrem Turczynowem, a także z przedstawicielami organizacji pozarzšdowych - podaje agencja Belga. Szefowie dyplomacji majš ponownie przedstawić w Kijowie stanowisko Unii Europejskiej wobec ukraińskiego kryzysu, czyli podkreœlić, że będzie ona bronić suwerennoœci i terytorialnej integralnoœci Ukrainy, domaga się wycofania sił rosyjskich z Krymu, a ponadto uznaje referendum w sprawie ewentualnego przyłšczenia Krymu do Rosji, które ma się odbyć 16 marca, za nielegalne i niezgodne z ukraińskš konstytucjš. Ministrowie majš podkreœlić, że UE nalega na podjęcie - pod auspicjami wspólnoty międzynarodowej - bezpoœredniego dialogu Rosji z Ukrainš i zorganizowanie specjalnej grupy kontaktowej. 19.37 – W naturalny sposób gospodarka rosyjska potrzebuje wzrostu. Jak można wywołać ten wzrost przy rosnšcej podaży surowca w postaci ropy naftowej na œwiecie? Najprostszym pomysłem, choć brzmi to bardzo cynicznie, jest konflikt – mówi Maciej Jędrzejczak. 18.51 Biały Dom poinformował, że prezydent Barack Obama ma zamiar "okazać wsparcie premierowi Jaceniukowi", a przywódcy będš rozmawiać o tym, "jak znaleŸć pokojowe zakończenie wojskowej interwencji Rosji na Krymie, przy poszanowaniu dla suwerennoœci i terytorialnej spójnoœci Ukrainy". Nie podano jednak dodatkowych informacji na temat wizyty Jaceniuka w Waszyngtonie, nie sprecyzowano też, ile ona potrwa. Służby prasowe Obamy w komunikacie zapowiadajš, że wizyta Jaceniuka w Białym Domu będzie okazjš do zamanifestowania "goršcego poparcia Stanów Zjednoczonych dla narodu ukraińskiego, który w chwili kryzysu wykazuje się inspirujšcš odwagš i wytrwałoœciš". Przywódcy będš "dyskutować o poparciu, jakiego wspólnota międzynarodowa może udzielić Ukrainie, by pomóc jej rozwišzać jej problemy gospodarcze i o znaczeniu zjednoczenia obywateli Ukrainy (...) przed majowymi wyborami prezydenckimi". Również w niedzielę zastępca doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Tony Blinken zapowiedział, że Biały Dom ma zamiar zmobilizować wspólnotę międzynarodowš do okazania poparcia dla Ukrainy i izolowania Rosji. Obama chce zapewnić Jaceniuka i innych sojuszników USA o poparciu Waszyngtonu - wyjaœnił Blinken w wywiadzie dla telewizji NBC. 18.32 Moskwa skłonna jest przekazać władzom Krymu 1,1 mld rubli (790 mln euro) - powiedział w Symferopolu, stolicy Krymu, rosyjski deputowany Paweł Dorochin. - Rzšd Rosji przewidział duży budżet, łšcznie rzędu 40 mld rubli, na poparcie rozbudowy infrastruktury gospodarczej i przemysłowej na Krymie - powiedział Dorochin, który jest wiceszefem parlamentarnej komisji ds. przemysłu. - Chodzi przede wszystkim o wsparcie dla przemysłu obronnego, maszynowego, (...) serwisu Floty Czarnomorskiej. To konkretne przedsięwzięcia - dodał Dorochin. 17.38 Niepewna sytuacja za wschodniš granicš Polski może doprowadzić do zmniejszenia dostaw gazu – przestrzega ekspert rynku paliw Andrzej Szczęœniak. Jednak jak podkreœla, konsumenci nie powinni się obawiać ograniczeń w dostępie do tego surowca. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dysponuje największymi zapasami gazu ziemnego w historii. 17.30 Angela Merkel i prezydent Chin Xi Jinping uzgodnili w rozmowie telefonicznej, że kryzys na Ukrainie musi być rozwišzany dzięki dyplomacji, na drodze dialogu. "Kanclerz wyjaœniła sytuację na Ukrainie oraz wytłumaczyła, jakie kroki polityczne można podjšć, by rozwišzać konflikt" - napisał rzecznik Merkel Steffen Seibert w komunikacie. "Prezydent Chin również opowiedział się za znalezieniem takiego rozwišzania na drodze dialogu" - dodał Seibert. Xi podkreœlił, że należy znaleŸć rozwišzanie, które "mieœci się w ramach prawa międzynarodowego". 17.10 Dziesištki tysięcy osób uczestniczyły w obchodach 200-lecia urodzin ukraińskiego wieszcza narodowego Tarasa Szewczenki na Majdanie Niepodległoœci w Kijowie. Ze sceny wystšpił zwolniony niedawno z więzienia rosyjski biznesmen Michaił Chodorkowski. Podczas uroczystoœci, które przebiegały w cieniu rozmów o zajętym przez Rosję Krymie, akredytowani na Ukrainie ambasadorowie odczytali wiersze Szewczenki w swych ojczystych językach. Gdy na scenie pojawił się Chodorkowski ludzie zaczęli skandować: „Rosjo! Powstań!". - Rosyjska propaganda kłamie! Na Majdanie nie ma ani faszystów, ani nazistów, a w każdym razie nie jest ich więcej niż na ulicach Moskwy. Sš tutaj normalni ludzie, którzy bronili swej wolnoœci – przemawiał wyraŸnie wzruszony były potentat naftowy, który jest znanym krytykiem polityki Kremla. - To wszystko, co zrobiły tutaj ukraińskie władze, działo się z przyzwolenia władz rosyjskich. Ponad 100 zabitych i ponad 5 tysięcy rannych to także ich wina! – oœwiadczył Chodorkowski. Po tych słowach zebrani zaczęli krzyczeć: „Hańba!", - Chcę, byœcie wiedzieli, że istnieje także całkiem inna Rosja. Że żyjš w niej ludzie, dla których przyjaŸń ukraińsko-rosyjska jest ważniejsza od ich własnej wolnoœci! Wierzę, że Rosja i Ukraina majš jednš, wspólnš, europejskš drogę rozwoju. "Walczcie i zwyciężycie! Wam sam Bóg pomaga!" – zakończył cytatem z utworu Szewczenki. Wczeœniej, gdy wiersze ukraińskiego wieszcza recytowali ze sceny na Majdanie zagraniczni dyplomaci, zgromadzeni na placu ludzie nie ukrywali łez. Po występie ambasadora Polski Henryka Litwina skandowali słowa: „Polska!" i „Dziękujemy!". 16.01 Biały Dom potwierdził, że premier Ukrainy Arsenij Jaceniuk złoży w nadchodzšcym tygodniu wizytę w Waszyngtonie, by omówić sytuację wynikłš z zajęcia Krymu przez wojska rosyjskie. Biały Dom nie podał żadnych dodatkowych informacji na temat tej wizyty, nie sprecyzował też jej terminu. Premier Ukrainy zapowiedział wyjazd do Waszyngtonu podczas posiedzenia rzšdu. 15.45 Władimir Putin w rozmowach telefonicznych z Angelš Merkel i Davidem Cameronem powiedział, że kroki podejmowane przez władze ukraińskiego Krymu sš zgodne z prawem międzynarodowym. "Władimir Władimirowicz Putin podkreœlił w szczególnoœci, że kroki podjęte przez prawomocne władze Krymu majš podstawy w prawie międzynarodowym, a ich celem jest zagwarantowanie słusznych interesów mieszkańców półwyspu" - głosi oœwiadczenie Kremla. Jak poinformowano, "rosyjski prezydent zwrócił również uwagę rozmówców na brak jakichkolwiek działań ze strony obecnych władz w Kijowie w celu ograniczenia samowoli sił ultranacjonalistycznych i radykalnych w stolicy i wielu innych regionach" (Ukrainy). "Mimo różnic w ocenach sytuacji" przywódcy zgodzili się co do potrzeby "deeskalacji napięć i jak najszybciej normalizacji" - poinformowały służby prasowe rosyjskiego prezydenta. 15.33 "Samoobrona" Krymu i fair play - oœmiu na jednego. Zdjęcie z dzisiejszych zamieszek w Symferopolu. 15.13 Wielokrotnie grożono, że konsulat zostanie podpalony, a jego pracownicy zostanš zaatakowani - tak powody ewakuacji placówki tłumaczy w rozmowie z PAP konsul generalny RP w Sewastopolu na Krymie Wiesław Mazur. Jak dodał, w przeszłoœci też zdarzały się antypolskie incydenty. Czytaj więcej 15.02 Minister obrony narodowej Ukrainy Ihor Teniuch zaprzeczył, jakoby wojska jego kraju kierowały się na opanowany przez armię Federacji Rosyjskiej Krym, jednak przyznał, że podległa mu armia prowadzi manewry. Informacje o ruchach ukraińskich sił zbrojnych w kierunku Krymu rozpowszechniły wczeœniej media i użytkownicy sieci społecznoœciowych. 13.55 Arsenij Jaceniuk poinformował, że w przyszłym tygodniu udaje się do Stanów Zjednoczonych na rozmowy o uregulowaniu konfliktu z Rosjš. Premier Ukrainy wyraził nadzieję, że państwa, które podpisały w 1994 r. Memorandum Budapeszteńskie, gwarantujšce suwerennoœć Ukrainy, uczyniš wszystko dla zachowania jej jednoœci terytorialnej. Jaceniuk zadeklarował, że ukraińskš odpowiedziš na działania Rosji „będzie jednoœć, wiara w swoje siły i przekonanie, że idziemy właœciwš drogš". Szef rzšdu zapowiedział też, że żołnierze jego kraju znajdujšcy się w jednostkach wojskowych na Krymie otrzymajš z Kijowa wsparcie finansowe. - Na dzisiejszym posiedzeniu rzšd wydzieli 125 mln hrywien (ok. 39,8 mln złotych) na jednorazowš pomoc dla wojskowych, którzy dziœ broniš swego państwa na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu – oœwiadczył Jaceniuk. 13.20 Podczas zamieszek w Sewastopolu zwolennicy Rosji zniszczyli samochód i zablokowali pojazdy należšce do służb porzšdkowych. Zdaniem napastników w skład tych służb wchodzili członkowie skrajnie nacjonalistycznego ruchu Prawy Sektor. Policja zatrzymała co najmniej pięciu członków służb porzšdkowych. AFP napisała, że na razie nie jest w stanie podać, ile osób zostało rannych w wyniku starć. Uczestnicy wiecu nieœli ukraińskie flagi. Podczas spotkania zaœpiewali hymn ukraiński. "Zjednoczony kraj", "Ukraina i Rosja chcš pokoju", "Jestem za wolnš Ukrainš" - głosiły niesione przez nich transparenty. 12.53 - Mieliœmy konkretne informacje o prowokacjach, o podpaleniu konsulatu - powiedział w TOK FM konsul generalny RP w Sewastopolu Wiesław Mazur. Pracownicy konsulatu zostali ewakuowani w sobotę i obecnie przebywajš w Odessie. 12.41 Ukraiński rzšd zablokował konta Autonomii Krymskiej #Ukrainian goverment has blocked #Crimea Treasury accounts http://t.co/My5Um8uyFL @Dbnmjr | PR News 12.39 Ukraina nie odda ani centymetra swojej ziemi Rosji - oœwiadczył w Kijowie ukraiński premier Arsenij Jaceniuk. - To jest nasza ziemia. Za tę ziemię krew przelali nasi ojcowie i dziadkowie. Nie oddamy nawet centymetra ukraińskiej ziemi - powiedział Jaceniuk. - Oby Rosja i jej prezydent to wiedziały - dodał. 12.20 Zamieszki miedzy zwolennikami i przeciwnikami Rosji wybuchły w Sewastopolu na Krymie. Doszło do nich pod koniec proukraińskiej uroczystoœci z okazji 200. rocznicy narodzin ukraińskiego poety Tarasa Szewczenki - poinformowała agencja AFP. Według dziennikarza AFP ok. stu mężczyzn uzbrojonych w pałki zaatakowało służby porzšdkowe ochraniajšce proukraiński wiec. W uroczystoœci brało udział ok. 200 osób. 11.40 Eksperci NATO dysponujš dowodami na obecnoœć na Krymie co najmniej 2 tys. rosyjskich żołnierzy przetransportowanych na półwysep samolotami - podał niemiecki tygodnik "Der Spiegel". Jak pisze "Der Spiegel" na Krymie rozlokowano dodatkowo około 20 tys. rosyjskich żołnierzy. Drugie tyle gotowych do akcji wojskowych rozlokowanych jest w pobliżu półwyspu. Prorosyjski premier Krymu Siergiej Aksjonow powiedział "Spieglowi", że informacje o rosyjskim wojsku na Krymie sš "bzdurš". - Moskwa nie przysłała żadnych żołnierzy - zapewnia. Rosjanie także zaprzeczajš, że ich siły zbrojne sš aktywne na Krymie. 10.25 Rosyjskie wojska rano przejęły kontrolę nad ukraińskim posterunkiem straży granicznej na zachodzie Autonomicznej Republiki Krymu. Wewnštrz uwięzionych jest ok. 30 ludzi - poinformował rzecznik straży granicznej Ołeh Słobodian. Powiedział on agencji Reutera, że posterunek w miejscowoœci Czornomorske na zachodzie półwyspu został zajęty ok. godz. 6 lokalnego czasu (godz. 5 czasu polskiego). Według Słobodiana rosyjskie siły kontrolujš obecnie 11 posterunków straży granicznej na Krymie. 09.33 Nagranie Hromadskie.tv, na którym widać, jak tzw. Kozacy wynoszš  sprzęt telewizyjny z siedziby Associated Press w Symferopolu. Dziennikarze rozpoznali wœród nich członków prorosyjskich oddziałów. 07.49 200 lat temu - 9 marca 1814 roku - urodził się Taras Szewczenko, romantyczny poeta i malarz, uważany za ojca ukraińskiej literatury. W ostatnich miesišcach był duchowym patronem wystšpień na kijowskim Majdanie, gdzie na honorowym miejscu wisiał jego portret. Czytaj więcej 07.08 Rosyjski koncern ds. energetyki jšdrowej Rosatom poinformował, że już w przyszłym tygodniu wznowi transport paliwa nuklearnego do Unii Europejskiej przez Ukrainę, gdyż Kijów uchylił zakaz przewozu kolejš materiałów niebezpiecznych. Zakaz obowišzywał od 28 stycznia do 3 marca z powodu niestabilnej sytuacji w kraju. Pierwszy transport paliwa nuklearnego w 2014 roku ma wyjechać z Rosji w przyszłym tygodniu. Rosatom dostarcza paliwo nuklearne do elektrowni atomowych w Kozłoduju (w Bułgarii), w Paksie (na Węgrzech), w Dukovanach i Temelinie (w Czechach) oraz w Jaslovskich Bohunicach (na Słowacji). 05.50 Komputery na Ukrainie zaatakował groŸny wirus, który pozwala na zdalny dostęp do wszystkich zainfekowanych przez niego systemów informatycznych - podał brytyjski koncern zbrojeniowy BAE Systems, zajmujšcy się także zagadnieniami bezpieczeństwa cybernetycznego. Wirus, nazwany Snake albo Uroboros (wšż po angielsku i w starożytnej grece), stanowi "jedno z najbardziej wyrafinowanych i uporczywych zagrożeń, które badamy" - napisał koncern w raporcie opublikowanym w pištek w Londynie. BAE zauważa, że choć nie wiadomo, skšd Uroboros pochodzi, jego operatorzy działajš według czasu moskiewskiego i w kodzie wirusa znaleziono fragmenty tekstu po rosyjsku. Ukraina jest głównym celem - podaje BAE Systems. - Od 2013 roku wirusa wykryto tam 22 razy, w tym 14 razy od poczštku 2014 roku, co wišże go z eskalacjš tamtejszego konfliktu politycznego. Według dziennika "Financial Times" wirus przede wszystkim zainfekował systemy ukraińskiego rzšdu i ważnych ukraińskich organizacji. 00.05 Wojska rosyjskie na granicy Krymu i obwodu chersońskiego #Russian occupiers reinforce their positions and prepares for combat at the line between #Khersons'ka oblast& #Crimea pic.twitter.com/qFFK7U4ogU 22.35 Konwój kilkudziesięciu pojazdów i ciężarówek wojskowych transportujšcych ciężko uzbrojone wojsko zmierzał do bazy niedaleko Symferopola, stolicy Krymu - informujš œwiatowe agencje. Rosjanie zaprzeczajš, że ich siły zbrojne sš aktywne na Krymie, ale reporter Associated Press œledził w sobotę po południu wojskowy konwój ponad 60 pojazdów na odcinku od ok. 40 km na zachód od Teodozji do lotniska wojskowego w miejscowoœci Gwardiejskoje na północ od Symferopola, nad którym powiewała rosyjska flaga. Jak relacjonował, kilka pojazdów wojskowych miało rosyjskie tablice rejestracyjne, a numery wskazywały, że pochodzš z rejonu Moskwy. Kilka innych pojazdów holowało kuchnie polowe; w konwoju jechały też wozy sanitarne. Agencja Reutera pisze, że ok. 50 wojskowym ciężarówkom towarzyszyło osiem pojazdów opancerzonych, dwa ambulanse, cysterny i inny ciężki sprzęt. Rzecznik ukraińskich sił zbrojnych na Krymie Władysław Sielezniow powiedział AP, że œwiadkowie widzieli w pištek w nocy okręty desantowe rozładowujšce około 200 pojazdów wojskowych na wschodzie Krymu, najwyraŸniej przekroczywszy wczeœniej Cieœninę Kerczeńskš, która oddziela Krym od Rosji. Według AP był to jeden z największych ruchów rosyjskich sił wojskowych, odkšd pojawiły się na Krymie. 21.50 Sekretarz stanu USA John Kerry ostrzegł szefa MSZ Rosji Siergieja Ławrowa, że eskalacja działań wojskowych na Ukrainie lub próba zajęcia Krymu wykluczš dyplomatyczne rozwišzanie konfliktu - powiedział przedstawiciel Departamentu Stanu USA. Kerry zaapelował do Ławrowa podczas rozmowy telefonicznej, by Rosja "zachowała jak najdalej posuniętš powœcišgliwoœć" w swych działaniach wobec Ukrainy - powiedział agencji Reutera anonimowy amerykański dyplomata. Według krótkiego komunikatu rosyjskiego MSZ obaj ministrowie, którzy rozmawiali z inicjatywy Waszyngtonu, uzgodnili, że "będš nadal prowadzić intensywne konsultacje, aby móc uregulować kryzys ukraiński". 20.20 Rosyjscy żołnierze ustawiajš ogrodzenia i zakopujš miny na granicy Krymu i Ukrainy. #Russian soldiers installs artificialBorder cutting #Crimea away from #Ukraine, installing border fence&burying mines pic.twitter.com/oakLyeMpPH 20.10 Ukraiński samolot dozoru granicznego został ostrzelany, gdy przelatywał około tysišca metrów od granicy administracyjnej Krymu, zajętego przez siły rosyjskie - poinformowała straż graniczna. Nikt nie został ranny. Jak sprecyzował rzecznik pograniczników, grupa uzbrojonych mężczyzn otworzyła ogień z broni automatycznej do nieuzbrojonego samolotu, który wykonywał misję obserwacyjnš. Strzały padły ze strony Armiańska. 19.36 Na temat sytuacji na Ukrainie prezydent USA Barack Obama rozmawiał przez telefon z prezydentem Francji Francois Hollande'em, premierami W. Brytanii Davidem Cameronem i Włoch Matteo Renzim oraz przywódcami państw bałtyckich: Litwy, Łotwy i Estonii. Poinformował o tym rzecznik Białego Domu Josh Earnest, ale nie podał szczegółów. Po rozmowie Obamy z Hollande'em Pałac Elizejski zakomunikował, że razie "braku postępu" w rozwišzaniu kryzysu na Ukrainie Francja i Stany Zjednoczone zamierzajš podjšć "nowe kroki" przeciwko Rosji. Przywódcy wskazali na "koniecznoœć wycofania przez Rosję sił wysłanych z końcem lutego na Krym" oraz wezwali, by "zrobić wszystko, żeby wpuœcić (na Krym) międzynarodowych obserwatorów". 19.05 Angela Merkel nie weŸmie udziału w czerwcowym szczycie G8 w Soczi, jeżeli wyznaczone na 16 marca referendum na Krymie w sprawie wejœcia półwyspu w skład Federacji Rosyjskiej nie zostanie wstrzymane - podał tygodnik "Der Spiegel". Jeżeli dojdzie do referendum, Merkel nie będzie miała innego wyjœcia, jak tylko odwołać swój udział - podał "Der Spiegel" na swojej stronie internetowej. Redakcja tygodnika powołuje się na anonimowe Ÿródło w niemieckim rzšdzie. 17.45 Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Grigorij Karasin spotkał się w Moskwie z ambasadorem Ukrainy w Rosji Wołodymyrem Jelczenkš - poinformowało rosyjskie MSZ. Było to pierwsze spotkanie wyższych przedstawicieli Rosji i Ukrainy od wybuchu kryzysu na Krymie. Podczas spotkania "w atmosferze szczeroœci omawiano stosunki rosyjsko-ukraińskie" - głosi komunikat MSZ. Więcej szczegółów nie podano. 16.25 Prorosyjski premier Krymu Siergiej Aksjonow oznajmił, że Krym przeprowadzi referendum ws. wejœcia Krymu do Federacji Rosyjskiej i nikt nie może go unieważnić. Projekt głosowania ws. przyszłoœci Krymu za nielegalny uznali przywódcy europejscy i USA. Według Aksjonowa krymscy deputowani "jednogłoœnie zrealizowali wolę mieszkańców Krymu i zagłosowali za przeprowadzeniem referendum 16 marca i nikt nie będzie mógł tego odwołać". Aksjonow powiedział, że głosowanie będzie rozpisane tak szybko, aby "uniknšć prowokacji, bo sytuacja na Ukrainie jest bardzo napięta". 16.05 Obywatele Rosji mieszkajšcy na Ukrainie zwracajš się z apelem do Moskwy: "Nie ratujcie nas" 15.25 Popierajšcy do niedawna prorosyjski kurs Ukrainy oligarchowie, w obliczu realnego zagrożenia dla swoich majštków ze strony Rosji, stajš się podporš dla nowych władz w Kijowie - podkreœlajš eksperci. Ten niespodziewany sojusz niesie też ze sobš zagrożenia. Czytaj więcej 15.15 Kilkaset osób przeszło ulicami Symferopola do tamtejszej ukraińskiej jednostki wojskowej, wznoszšc hasła za jednoœć Ukrainy i przeciwko rosyjskiej interwencji. Wœród uczestników akcji byli Ukraińcy, Rosjanie i Tatarzy. Powiewajšc flagami Ukrainy tłum skandował „Wojnie nie!", „Putin precz!" i „Chwała Ukrainie!". - Zjednoczyliœmy się pod flagš Ukrainy sami – powiedział PAP Hiennadij. – Niektórzy usłyszeli o tej akcji w internecie, inni od znajomych. Sš tu wszyscy – i Rosjanie, i Ukraińcy, i Tatarzy. Po dotarciu do ukraińskiej jednostki uczestnicy akcji wznosili okrzyki: „Zuchy!" i „Jesteœcie naszymi bohaterami!". Kilka razy odœpiewano hymn Ukrainy. Grupa mniejszoœci tatarskiej pod swojš flagš (błękitny sztandar z tatarskim herbem tamga w lewym górnym roku) skandowała „Krymscy Tatarzy sš z wami!". - Chcemy, żeby był pokój, żeby nasze dzieci spokojnie chodziły po ulicach. Po co ci Rosjanie mšcš ludziom w głowach? Będziemy tu żyć spokojnie i w przyjaŸni jak żyliœmy dotšd – powiedziała Tatarka o imieniu Edinia. Częœć żołnierzy wyszła z siedziby jednostki na zewnštrz, by z uœmiechem popatrzeć na zebrany tłum, porozmawiać z manifestantami przez ogrodzenie, a także odebrać przeniesione im kwiaty i produkty żywnoœciowe. 14.57 Misja OBWE ponownie nie została wpuszczona na Krym; padły strzały ostrzegawcze z broni automatycznej - poinformował podróżujšcy z obserwatorami OBWE reporter agencji AP. Grupa międzynarodowych obserwatorów próbowała po raz trzeci dostać się na Krym, tym razem od północy, ale została zatrzymana przez uzbrojonych mężczyzn, którzy oddawali w powietrze strzały ostrzegawcze. Napastnicy powiedzieli obserwatorom, że nie majš pozwolenia na wjazd na półwysep. 13.25 Ministerstwo Spraw Zagranicznych po raz kolejny wezwało Polaków, przebywajšcych na Półwyspie Krymskim, do jego opuszczenia. Zastępca dyrektora Biura Rzecznika Prasowego MSZ Rafał Sobczak powiedział, że ze względu na wydarzenia na Krymie i demonstracje we wschodniej Ukrainie MSZ apeluje do polskich obywateli, by - jeœli to nie jest niezbędne - nie jeŸdzić w te regiony. MSZ odradza podróże do obwodów: charkowskiego, dniepropietrowskiego, donieckiego, ługańskiego i zaporoskiego. Sobczak zaznaczył, że wszystkie osoby przebywajšce w tych regionach "powinny zgłosić swój pobyt w systemie e-konsulat, a w razie wštpliwoœci co do sytuacji bezpieczeństwa, kontaktować się bezpoœrednio z konsulatami generalnymi RP w Charkowie, Doniecku". 13.56 Władze Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) poinformowały, że misja jej obserwatorów, której już dwukrotnie nie wpuszczono na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu, spróbuje ponownie dostać się na półwysep. - Misja próbuje ponownie dostać się dziœ na Krym, obserwatorzy kierujš się ku punktowi kontroli w Armiańsku - wyjaœniła rzeczniczka OBWE Tatiana Baeva. Dodała, że misja liczy 54 członków, zarówno wojskowych jak cywili, pochodzšcych z 29 krajów. 13.39 Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski poinformował, że z powodu utrzymujšcych się niepokojów ze strony rosyjskich sił, został ewakuowany polski konsulat w Sewastopolu na Krymie. W zwišzku z tym dotychczasowe zadania tego urzędu przejmuje Konsulat Generalny RP w Odessie. Because of continuing disturbances by Russian forces there, we have reluctantly evacuated our consulate @PLinSevastopol in Crimea, Ukraine. Dziękuję kons. Wiesławowi Mazurowi i personelowi Konsulatu RP w Sewastopolu za stanięcie na wysokoœci zadania i wzorowe wypełnienie misji. 13.13 W Doniecku manifestowali prorosyjscy zwolennicy autonomii Donbasu. Nie zabrakło wœród nich miłoœniczek Putina. 13.11 Rosja rozważa zawieszenie zagranicznych inspekcji swoich arsenałów strategicznych, w tym pocisków jšdrowych, w odpowiedzi na "groŸby" ze strony USA i NATO w zwišzku z kryzysem na Ukrainie - oœwiadczył wysoki rangš przedstawiciel ministerstwa obrony. "Bezpodstawne groŸby USA i NATO wymierzone w Rosję w zwišzku z jej politykš wobec Ukrainy sš przez nas postrzegane jako nieprzyjazny gest" - powiedział anonimowy przedstawiciel rosyjskiego ministerstwa. Jest on cytowany w komunikacie, który rozpowszechniły wszystkie rosyjskie agencje prasowe. Inspekcje odbywajš się w ramach międzynarodowego traktatu między USA a Rosjš w sprawie redukcji i ograniczenia zbrojeń strategicznych (New START) oraz w ramach porozumienia podpisanego w 2011 roku w Wiedniu przez kraje będšce członkami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). 12.55 Andrij Deszczyca zaapelował do Rosji o wykorzystanie swoich wpływów do upewnienia się, że zagraniczni obserwatorzy będš mogli dotrzeć na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu. 11.53 Niepewna sytuacja za wschodniš granicš Polski może doprowadzić do zmniejszenia dostaw gazu – przestrzega ekspert rynku paliw Andrzej Szczęœniak. Jednak jak podkreœla, konsumenci nie powinni się obawiać ograniczeń w dostępie do tego surowca. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo dysponuje największymi zapasami gazu ziemnego w historii. 11.21 Ukraina nie odda nikomu Krymu - zapewnił szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Deszczyca, cytowany przez agencję Reutera. Minister dodał, że Kijów zrobi wszystko co możliwe, by w pokojowy sposób rozwišzać kryzys na półwyspie. - Krym jest i będzie ukraińskim terytorium i nikomu Krymu nie oddamy - powiedział Deszczyca na konferencji prasowej w Kijowie. - Wkładamy wszystkie nasze wysiłki w rozwišzanie tej sprawy poprzez dyplomację - mamy już zbyt wiele ofiar - dodał. 11.09 Nowy ukraiński rzšd otrzymuje rozkazy od ekstremistów - oœwiadczył minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow. Szef dyplomacji zaprzeczył też, jakoby Moskwa miała bezpoœredni wpływ na sytuację na Krymie. - Tymczasowy rzšd (...) nie jest niezależny. Zależy on, niestety, od radykalnych nacjonalistów, którzy przeprowadzili "zbrojny zamach stanu" na Ukrainie - powiedział Ławrow na konferencji prasowej w Moskwie, cytowany przez agencję Reutera. Minister dodał, że Moskwa jest gotowa do "szczerego" dialogu w sprawie Ukrainy z zagranicznymi mocarstwami. - Jesteœmy otwarci na szczery, obiektywny dialog, jak równy z równym, z naszymi zagranicznymi partnerami, by pomóc całej Ukrainie znaleŸć sposób na wyjœcie z kryzysu - powiedział. 10.55 18 tysięcy żołnierzy skoncentrowała Federacja Rosyjska na należšcym do Ukrainy Krymie - poinformował ukraiński minister obrony Ihor Teniuch. Podkreœlił, że zgodnie z umowami dwustronnymi Rosja może mieć na Ukrainie tylko 12,5 tys. wojskowych. - W chwili obecnej na terytorium (krymskiej) Autonomii znajduje się ok. 18 tysięcy rosyjskich żołnierzy, z czego 6 tysięcy to żołnierze specnazu - oœwiadczył podczas spotkania z ambasadorem Wielkiej Brytanii Simonem Smithem. 10.02 Nagranie dokumentujšce pobicie dziennikarzy podczas nocnej napaœci na ukraińskie jednostki wojskowe na Krymie. 09.20 Żołnierze rosyjscy nie zajęli punktu dowodzenia taktycznej grupy "Krym" ukraińskich sił powietrznych (A 2355) w Sewastopolu, który zaatakowali - powiedział  ppłk Jurij Kłaban. Pobito relacjonujšcych to wydarzenie dziennikarzy. Kłaban powiedział, że w pištek wieczorem pod bramę punktu dowodzenia jednostki podjechały dwie ciężarówki z uzbrojonymi ludŸmi bez znaków rozpoznawczych, ale w mundurach rosyjskiego wojska. - Nie kryli, że sš żołnierzami. Powiedzieli, że służš w rosyjskiej jednostce gwardyjskiej i że chcš nam pomóc w wykonywaniu zadań. My odparliœmy, że nie potrzebujemy pomocy - powiedział Kłaban. Wtedy jedna z ciężarówek podjęła próbę staranowania bramy punktu dowodzenia, a grupa rosyjskich żołnierzy w różnych punktach ogrodzenia przedostała się na teren jednostki. Nie doszło do użycia broni palnej. - Dowódca grupy taktycznej podjšł z nimi rozmowę. Skończyło się na tym, że powiedzieli, że dadzš nam dzisiaj spokój - powiedział Kłaban grupie polskich i ukraińskich dziennikarzy, stojšc przed bramš jednostki, na której widać było wyraŸny œlad po najeŸdzie ciężarówki. Jeszcze zanim rosyjscy żołnierze odjechali, zjawiła się - jak to okreœlił Kłaban - "grupa wsparcia" w cywilnych ubraniach. Jej członkowie pobili dziennikarzy, którzy przyjechali relacjonować wydarzenie. Według niezależnej rosyjskiej telewizji Dożd, jej reporter został pobity do krwi, ale udało mu się samodzielnie dojechać do lekarza. Niezależne media ukraińskie podały, że pobici zostali także ukraińscy dziennikarze, za którymi puszczono się w pogoń, ich samochód rozbito i zabrano kamery. Dowódca napastników "zapowiedział, że będš jeszcze dawać o sobie znać, próbować dywersji, chociaż nie powiedział konkretnie jakich" - mówił Kłaban. Jak podkreœlił, jego jednostka odpowiada za korytarz powietrzny regionu krymskiego. - Kontrolujemy wszystkie samoloty, jakie tu latajš - zaznaczył. 08.01 Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz podjšł decyzję o odwołaniu wizyty senackiej polsko-rosyjskiej grupy parlamentarnej, która miała w Moskwie uczestniczyć w przygotowaniu VI Forum Regionów Polska-Rosja. Pierwsze Forum Regionów Polski i Rosji miało miejsce we wrzeœniu 2009 roku w Moskwie. Forum, organizowane jest przez polski Senat we współpracy z izbš wyższš rosyjskiego parlamentu - Radš Federacji. Jego celem jest nawišzanie osobistych kontaktów, szukanie możliwoœci bezpoœredniej współpracy pomiędzy władzami samorzšdowymi regionów Polski i Rosji oraz wymiana doœwiadczeń. W ramach tych cyklicznych spotkań prezentowane sš uwarunkowania prawne, organizacyjne, możliwoœci i atuty poszczególnych jednostek, ciekawe rozwišzania problemów regionalnych. W Forach udział biorš przede wszystkim przedstawiciele władz samorzšdowych Polski i Rosji na poziomie regionów (polskich województw i podmiotów Federacji Rosyjskiej). 07.50 Ukraińska Rada Telewizji i Radia zwróciła się do operatorów sieci kablowych o wstrzymanie nadawania rosyjskich kanałów telewizyjnych - Wiesti, Rossija 24, Pierwszy i RTR-Planeta. Kilka dni temu zrobił to z własnej inicjatywy jeden z kijowskich operatorów, który uzasadnił swojš decyzję tym, że wzywajš one do wojny, wrogoœci i nienawiœci między narodami. 07.03 Nocny atak na dwie ukraińskie jednostki na Krymie nie przyniósł rezultatu. Żołnierze utrzymali pozycje, Rosjanie wycofali się po negocjacjach. 06.50 Barack Obama i Angela Merkel  byli zgodni, że Rosja musi natychmiast wycofać swych żołnierzy z Krymu. Obama i Merkel zażšdali umożliwienia wjazdu na Krym międzynarodowym obserwatorom. Podkreœlili, że Rosja musi się zgodzić na utworzenie międzynarodowej grupy kontaktowej, która będzie poœredniczyła w dialogu między Moskwš a Kijowem, niezbędnego do deeskalacji konfliktu i przywrócenia terytorialnej integralnoœci Ukrainy. "Polityczni przywódcy wyrazili swój głęboki niepokój z powodu jaskrawego naruszenia przez Rosję swš interwencjš wojskowš na Ukrainie prawa międzynarodowego" - poinformował w komunikacie Biały Dom. Prezydent USA i kanclerz Niemiec opowiedzieli się także za przeprowadzeniem w maju na Ukrainie wolnych i uczciwych wyborów prezydenckich. Barack Obama z zadowoleniem przyjšł sankcje Unii Europejskiej wobec Rosji, a także wspólne stanowisko UE i USA w sprawie konfliktu na Ukrainie. 06.30 USA ostrzegły swych obywateli przed podróżami na Ukrainę. "Sytuacja w tym kraju jest nieprzewidywalna i może bardzo szybko się zmienić" - poinformował Departament Stanu. Władze USA zaapelowały o zachowanie szczególnej ostrożnoœci do tych Amerykanów, którzy już przebywajš na Ukrainie, a zwłaszcza na Krymie. 01.30 Prezydent USA Barack Obama i kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali telefonicznie o sytuacji na Ukrainie - poinformował Biały Dom. Nie podano szczegółów tej rozmowy. Barack Obama spędza weekend w Key Largo na Florydzie. 23.52 Krym nie stanie się drugš Abchazjš. Kreml zamierza błyskawicznie włšczyć półwysep do Rosji - pisze w syntezie pištkowych wydarzeń Jędrzej Bielecki. 23.50 Wszechobecny w mediach hurrapatriotyzm utwierdza Rosjan w przekonaniu ?o jednoœci narodowej ?z Ukraińcami – mówi „Rz" Aleksander Pumpianski, ?autor i publicysta. 23.49 Około 20 osób oblegało punkt dowodzenia taktycznej grupy "Krym" Powietrznych Sił Ukrainy. Jak poinformował pułkownik Jurij Kłamar z dowództwa ukraińskiej jednostki, po negocjacjach napastnicy odstšpili od oblężenia i odjechali. Przeczytaj relację w pištkowych wydarzeń
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL