Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Po godzinach

Po ponad 60 latach przedstawicielstwo konsularne Francji wraca do Katowic

Adwokat Anna Krasuska-Terrible z Katowic została honorowym konsulem Republiki Francji
www.sxc.hu
Konsulat honorowy obejmie swojš jurysdykcjš obszar województwa œlšskiego i będzie 7. placówkš konsularnš Francji w naszym kraju.
Honorowym konsulem została adwokat Anna Krasuska-Terrillon z katowickiej Izby Adwokackiej. Inauguracja działalnoœci konsulatu w Katowicach odbyła się 3 marca, w obecnoœci ambasadora Francji w Polsce, Pierre'a Buhlera oraz Thierry'iego Guichoux, Konsula Generalnego w Krakowie. Przedstawicielstwo konsularne Francji wraca do Katowic po ponad 60 latach. Poprzedni konsulat, który powstał w 1923 roku, zakończył swojš działalnoœć w 1953 roku. Konsulat honorowy obejmie swojš jurysdykcjš obszar województwa œlšskiego.
Działalnoœć Konsulatu to przede wszystkim pomoc konsularno-administracyjna dla obywateli francuskich, zamieszkałych na terenie województwa œlšskiego oraz pomoc konsularna dla obywateli francuskich, przebywajšcych na terenie Œlšska w celach turystycznych lub biznesowych. Siedziba Konsulatu mieœci się przy ulicy PCK 10/3 w Katowicach. Konsul, adwokat Anna Krasuska-Terrillon, po ukończeniu I LO im. Mikołaja Kopernika w Katowicach studiowała na Wydziale Prawa Uniwersytetu Œlšskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Stypendystka Ordre des Avocats de Paris w 1991 roku i The Canadian Bar Association w roku 1992, od 1993 roku jest wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Katowicach. W latach 1997-2001 pracowała w kancelariach adwokackich w Paryżu. Od roku 2002 prowadzi własnš kancelarię adwokackš w Katowicach. Od 2010 roku jest Sędziš Sšdu Dyscyplinarnego Izby Adwokackiej w Katowicach.
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL