Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Publicystyka

Wszystkie grzechy Europy

archiwum prywatne
Wraz z odejœciem Wiktora Janukowycza i powrotem ?Julii Tymoszenko Europa dostaje kolejnš szansę na zmazanie grzechu zaniechania popełnionego po pomarańczowej rewolucji, gdy ?nie zrobiono wiele, by pocišgnšć Ukrainę na Zachód – piszš eksperci.
Za mało i za póŸno – tak działania Stanów Zjednoczonych na Ukrainie opisał znany brytyjski dziennikarz Edward Lucas. Tym bardziej dotyczy to Unii Europejskiej. W sierpniu zeszłego roku Europa nie zareagowała na rosyjskš blokadę ukraińskich towarów. A to właœnie wtedy należało podpisać gotowš już umowę stowarzyszeniowš. Tylko fakty dokonane mogły wyprzedzić rzeczywistoœć.

Pod setkami stron papieru

Tymczasem poza obietnicami œwietlanej przyszłoœci Ukraińcy nie doczekali się otwarcia rynku ani gwarancji „ubezpieczenia" procesu transformacji. 20 miliardów euro pomocy, które miała ponoć otrzymać Ukraina po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej, zostały zakopane pod setkami stron papieru. W decydujšcym momencie negocjacji pojawił się ostry w tonie list Międzynarodowego Funduszu Walutowego do ówczesnego premiera Mykoły Azarowa z żšdaniem natychmiastowych podwyżek cen gazu dla odbiorców indywidualnych. MFW apelowało o to od dawna, ale postawienie sprawy tak ostro, gdy ważyło się podpisanie umowy stowarzyszeniowej, było kontrproduktywne.
Kreml to wykorzystał i rzucił na stół konkret. Gdy w listopadzie ubiegłego roku Władimir Putin publicznie naciskał na władze w Kijowie, unijni decydenci nie mieli czasu, żeby chociażby zadzwonić na Ukrainę. Gdy ludzie drugi miesišc marzli na Majdanie, Rada UE unikała tematu Kijowa jak ognia, a posłowie w PE bali się zaapelować jednoznacznie o zniesienie wiz. Wszyscy ograniczali się do œwiętego oburzenia.

Odebrane nadzieje

Grzech zaniechania bywa katastrofalny w skutkach. Dopiero œmiertelne strzały w Kijowie spowodowały, że Unia po raz pierwszy zaczęła mówić o potrzebie nowego planu, nowej propozycji. Był to krok spóŸniony co najmniej o miesišc. Unii zabrakło energii do wykorzystania okresu zawieszenia broni między władzš a protestujšcymi. Zmarnowaliœmy czas na działanie. Słynne „F... UE" wypowiedziane przez Victorię Nuland, a upublicznione przez przeciwników zmian na Ukrainie, zaczęło rzšdzić w relacjach UE–Stany Zjednoczone. Zamiast pokazać konkretny plan, unijne persony dały się nacišgnšć na wrzutkę z podsłuchami dyplomatów. Jakakolwiek koordynacja działań ustšpiła miejsca bezsensownym przepychankom. Mamy też zobowišzanie moralne – Polska powinna w organizacjach międzynarodowych wymusić powołanie komisji badajšcej masakrę w Kijowie. Papiery płonš, a łuski się gubiš, jak pokazał nam proces zabójców górników z Wujka Przez ten czas zmienili się ci, którzy jeszcze w listopadzie manifestowali chęć współpracy z Uniš Europejskš. Pozwoliliœmy im się zradykalizować, zabraliœmy im nadzieję. Punktem zwrotnym była masakra ?17 i 18 lutego. Misja ministrów spraw zagranicznych Polski, Niemiec i Francji: Radosława Sikorskiego, Franka-Waltera Steinmeiera i Laurenta Fabiusa, osišgnęła cel, bo zatrzymała przelew krwi i dała opozycji czas na przeorganizowanie się i skonstruowanie nowej większoœci w Radzie Najwyższej. Była jak kamień, który ukraińskiej lawinie nadał nowš dynamikę. Ugoda z 20 lutego była przede wszystkim zawieszeniem broni oraz gwarancjš zmiany konstytucji. Wszystko inne było od poczštku pro forma. Rosjanie dali Europie prezent, bo to oni pierwsi odmówili podpisu.

Kuć żelazo

Wraz z odejœciem Wiktora Janukowycza i powrotem Julii Tymoszenko Europa dostaje kolejnš szansę na zmazanie grzechu zaniechania z 2005 roku, gdy po pomarańczowej rewolucji nie zrobiono wiele, by pocišgnšć Ukrainę na Zachód. Teraz najpilniejsze sprawy to zniesienie wiz i nowy plan dla Ukrainy. Powinien się on rozpoczšć od konferencji, w której wzięliby udział przedstawiciele Unii, Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych instytucji finansowych. Trzeba wykorzystać zainteresowanie œwiata Ukrainš i kuć żelazo, póki goršce. Konieczne jest stworzenie nowej oferty, opartej na zasadzie „wsparcie za reformy". Bez pieniędzy nie ma transformacji, a zmiany polityczne to dopiero poczštek drogi. Nowe podejœcie do Ukrainy nie może się opierać na założeniu, że wystarczy nam stabilizacja i œwięty spokój. Œwięty spokój dzisiaj to kolejny Majdan za kilka lat. Mamy też zobowišzanie moralne – Polska powinna w organizacjach międzynarodowych wymusić powołanie komisji badajšcej masakrę w Kijowie. Papiery płonš, a łuski się gubiš, jak pokazał nam proces zabójców górników z Wujka. W interesie nas wszystkich jest, by podobne wypadki się nie powtórzyły. Ci, którzy wydali broń i rozkazy do użycia jej na cywilach, nie powinni mieć spokojnego miejsca w Europie, Stanach ani nigdzie indziej. Inaczej Ukraina przez lata nie otrzšœnie się z traumy.

Aktywniejsza Polska

Polska przegra ten moment w historii, jeœli nie zrozumie, że może nadawać ton w polityce UE wobec Ukrainy, ale po pierwsze, sama musi być aktywniejsza. Jeœli Unia i tym razem nie skorzysta z szansy od losu – zostanie przez swoich konkurentów na œwiecie potraktowana w innych sprawach tak, jak będzie na to zasługiwała. Rosja w wyœcigu o rolę w Europie Œrodkowej pędzi starš czarnš wołgš. Łatwo jš wyprzedzić, ale trzeba wreszcie ruszyć z miejsca. Paweł Kowal jest posłem do Parlamentu Europejskiego, szefem delegacji ?do komisji współpracy parlamentarnej UE–Ukraina, adiunktem ISP PAN Maciej Wapiński jest ekspertem ?Fundacji Energia dla Europy
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL