Pierwszy raz sąd podważył własny wyrok

aktualizacja: 20.02.2014, 11:05
Foto: www.sxc.hu

NSA uwzględnił skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. To precedens.

Do tej pory nikomu ze skarżących nie udało się skutecznie podważyć prawomocnego orzeczenia w trybie skargi o stwierdzenie jego niezgodności z prawem. Mimo że od czasu wprowadzenia tej szczególnej procedury, tj. od 10 kwietnia 2010 r., co roku do sądu trafia kilkadziesiąt takich skarg. W 2012 r. – 51, w 2011 r. – 72, a w 2010 r. – 67.
Do tej pory nikomu ze skarżących nie udało się skutecznie podważyć prawomocnego orzeczenia w trybie skargi o stwierdzenie jego niezgodności z prawem. Mimo że od czasu wprowadzenia tej szczególnej procedury, tj. od 10 kwietnia 2010 r., co roku do sądu trafia kilkadziesiąt takich skarg. W 2012 r. – 51, w 2011 r. – 72, a w 2010 r. – 67.
Ta sztuka udała się dopiero prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dotyczącej płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych (sygn. akt II GNP 2/13).
Ta sztuka udała się dopiero prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie dotyczącej płatności z tytułu realizacji przedsięwzięć rolnośrodowiskowych (sygn. akt II GNP 2/13).

Niska skuteczność

Z czego wynika tak mała skuteczność skarg?

Niska skuteczność

Z czego wynika tak mała skuteczność skarg?
– Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ma charakter wyjątkowy – wyjaśnia Jan Czerwiński, tax manager z kancelarii DZP Domański, Zakrzewski, Palinka. – Przede wszystkim przysługuje od orzeczeń prawomocnych, których zmiana lub uchylenie w drodze innych środków prawnych nie były i nie są możliwe.
– Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia ma charakter wyjątkowy – wyjaśnia Jan Czerwiński, tax manager z kancelarii DZP Domański, Zakrzewski, Palinka. – Przede wszystkim przysługuje od orzeczeń prawomocnych, których zmiana lub uchylenie w drodze innych środków prawnych nie były i nie są możliwe.
Jak zauważa ekspert, przesłanki stwierdzenia niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem są wyjątkowo restrykcyjne. A sądy bardzo rygorystycznie ich przestrzegają. Żeby podważyć prawomocny wyrok NSA, musi on np. rażąco naruszać prawo europejskie.
Jak zauważa ekspert, przesłanki stwierdzenia niezgodności prawomocnego orzeczenia z prawem są wyjątkowo restrykcyjne. A sądy bardzo rygorystycznie ich przestrzegają. Żeby podważyć prawomocny wyrok NSA, musi on np. rażąco naruszać prawo europejskie.
– A to oznacza, że w sprawach, które nie podlegają harmonizacji, np. w wielu obszarach CIT, ten tryb nigdy nie znajdzie zastosowania – tłumaczy Jan Czerwiński.
– A to oznacza, że w sprawach, które nie podlegają harmonizacji, np. w wielu obszarach CIT, ten tryb nigdy nie znajdzie zastosowania – tłumaczy Jan Czerwiński.
A może to wymagania są nierealne?
A może to wymagania są nierealne?
– Mogłoby się tak wydawać, zwłaszcza że ta specjalna procedura obowiązuje już kilka lat, a jej skuteczność jest prawie zerowa – zauważa Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii KPMG.
– Mogłoby się tak wydawać, zwłaszcza że ta specjalna procedura obowiązuje już kilka lat, a jej skuteczność jest prawie zerowa – zauważa Dariusz Malinowski, doradca podatkowy, partner w kancelarii KPMG.

Nadzwyczajny środek

Dodaje jednak, że może ustawodawca nie chciał wprowadzać dodatkowej, trzeciej instancji do procedury sądowoadministracyjnej.

Nadzwyczajny środek

Dodaje jednak, że może ustawodawca nie chciał wprowadzać dodatkowej, trzeciej instancji do procedury sądowoadministracyjnej.
– Ustawodawca założył, że wyroki podważające prawomocne orzeczenia będą zapadać w wyjątkowych sytuacjach – podkreśla Malinowski.
– Ustawodawca założył, że wyroki podważające prawomocne orzeczenia będą zapadać w wyjątkowych sytuacjach – podkreśla Malinowski.
Stanowisko to w pełni potwierdza sędzia NSA Janusz Drachal.
Stanowisko to w pełni potwierdza sędzia NSA Janusz Drachal.
– Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jego wprowadzenie do procedury sądowoadministracyjnej było ściśle związane z procesem integracyjnym z Unią Europejską, a także z konstytucyjnymi gwarancjami odszkodowania – wyjaśnia sędzia Drachal.
– Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Jego wprowadzenie do procedury sądowoadministracyjnej było ściśle związane z procesem integracyjnym z Unią Europejską, a także z konstytucyjnymi gwarancjami odszkodowania – wyjaśnia sędzia Drachal.
Jego zdaniem fakt, że na razie jedna skarga okazała się skuteczna, świadczy o jakości orzekania przez sądy administracyjne.
Jego zdaniem fakt, że na razie jedna skarga okazała się skuteczna, świadczy o jakości orzekania przez sądy administracyjne.
– Oczywiście takich skarg jest wiele, ale skarżący muszą pamiętać, że nie jest to trzecia instancja – zastrzega. Czy gra jest zatem warta świeczki? Eksperci nie mają wątpliwości, że tak.
– Oczywiście takich skarg jest wiele, ale skarżący muszą pamiętać, że nie jest to trzecia instancja – zastrzega. Czy gra jest zatem warta świeczki? Eksperci nie mają wątpliwości, że tak.
– Uwzględnienie tej szczególnej skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym to niezwykle istotny argument dla sądu cywilnego. A to przed nim skarżący może dochodzić odszkodowania – tłumaczy Marcin Grzelecki radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Uzyskanie takiego orzeczenia w sądzie administracyjnym praktycznie w 100 proc. gwarantuje orzeczenie odszkodowania w sądzie cywilnym.
– Uwzględnienie tej szczególnej skargi w postępowaniu sądowoadministracyjnym to niezwykle istotny argument dla sądu cywilnego. A to przed nim skarżący może dochodzić odszkodowania – tłumaczy Marcin Grzelecki radca prawny, doradca podatkowy, wspólnik w kancelarii Leśnodorski, Ślusarek i Wspólnicy. Uzyskanie takiego orzeczenia w sądzie administracyjnym praktycznie w 100 proc. gwarantuje orzeczenie odszkodowania w sądzie cywilnym.

Dwa lata na skargę

- Procedurę skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego reguluje dział VIIa Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Dwa lata na skargę

- Procedurę skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego reguluje dział VIIa Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
- Skargę od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu przysługuje co do zasady, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących środków nie było i nie jest możliwe.
- Skargę od prawomocnego orzeczenia wojewódzkiego sądu przysługuje co do zasady, gdy przez jego wydanie została stronie wyrządzona szkoda, a zmiana lub uchylenie orzeczenia w drodze innych przysługujących środków nie było i nie jest możliwe.
- Od orzeczeń NSA skarga przysługuje tylko, gdy niezgodność ?z prawem wynika z rażącego naruszenia prawa Unii Europejskiej.
- Od orzeczeń NSA skarga przysługuje tylko, gdy niezgodność ?z prawem wynika z rażącego naruszenia prawa Unii Europejskiej.
- Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, ?w ciągu dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Podlega ona opłacie stałej.
- Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie, ?w ciągu dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się. Podlega ona opłacie stałej.
- Od tego samego orzeczenia można wnieść tylko jedną skargę. Rozpoznaje się ją na posiedzeniu niejawnym, chyba że ważne względy przemawiają za wyznaczeniem rozprawy.
- Od tego samego orzeczenia można wnieść tylko jedną skargę. Rozpoznaje się ją na posiedzeniu niejawnym, chyba że ważne względy przemawiają za wyznaczeniem rozprawy.

POLECAMY

KOMENTARZE