Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Home stager pomoże sprzedać szybciej?

Tak wyglšda wnętrze po pracy home stagera....
Ewa Bryl Michałowicz/Home Staging
Im trudniej będzie szła sprzedaż mieszkań, tym więcej klientów będzie miał stylista nieruchomoœci. Ile kosztujš jego usługi?
Coraz większš popularnoœć na rynku nieruchomoœci zyskujš usługi home stagingu. Nazwa ta jest tłumaczona na polski jako wizaż lub marketing nieruchomoœci. Teoretycznie zawód ten może uprawiać każdy, bez kierunkowego wykształcenia. W praktyce jednak to trudna sztuka. - Przeciwnicy home stagingu łšczš go z umiejętnoœciš ukrywania wad danego mieszkania. Jednak bardziej chodzi tu o uwypuklenie zalet niż tuszowanie wad. Jest to swego rodzaju połšczenie marketingu i psychologii ze sztukš aranżacji wnętrz - tłumaczy Marcin Krasoń, ekspert Home Broker. Dodaje, że podstawowym celem home stagingu jest szybka sprzedaż mieszkania za jak najlepszš cenę, przy jak najmniejszych nakładach. Inaczej cała praca home stagera nie miałaby sensu.
Pasja to za mało Ewa Bryl-Michałowicz z wrocławskiej firmy Home Staging, mówi, że nie istniejš żadne regulacje prawne, które okreœlałyby konkretne wymogi, czy uprawnienia niezbędne dla wykonywania tego zawodu. Podkreœla jednak, że pasja i talent do stylizacji pomieszczeń to za mało. 250 złotych kosztuje konsultacja home stagera. Nie zawiera spisu zmian i usług w lokalu. - Aby zostać profesjonalnym stylistš nieruchomoœci, należy zdobyć odpowiedniš wiedzę, a także umiejętnoœci zwišzane nie tylko z estetykš wnętrza, ale również marketingiem nieruchomoœci. Pomocne więc będš profesjonalne kursy lub szkolenia, oferowane głównie przez szkoły i uczelnie zagraniczne - mówi Ewa Bryl-Michałowicz. Sama właœnie skorzystała z takiej możliwoœci, uzyskujšc dyplom certyfikowanego home stagera w brytyjskiej szkole Home Staging Network. - Wybierajšc kurs wyszłam z założenia, że tego typu wiedzę najlepiej zdobywać u Ÿródeł, czyli w Wielkiej Brytanii i USA, gdzie jest to zawód od lat znany i szanowany. Ponadto, kiedy rozpoczynałam swš przygodę w tej branży, w Polce nie było jeszcze wielu profesjonalnych kursów. Rynek edukacyjny w tej dziedzinie dopiero się rozwija - dodaje. Dziœ można już znaleŸć programy przygotowujšce do zawodu. Kursanci dostajš wiedzę o stylizacji wnętrz, wpływie kolorów, trochę psychologicznej. Tomasz LebiedŸ, doradca na rynku nieruchomoœci, ekspert firmy Symen, podkreœla, że home staging nie jest - jak często się mówi - dziedzinš architektury wnętrz. - Wizażysta nieruchomoœci - w odróżnieniu od architekta - nie może kierować się gustem zleceniodawcy, gdyż jego zadaniem jest takie przerobienie nieruchomoœci, by mogła się spodobać jak największej grupie odbiorców - zwraca uwagę Tomasz LebeidŸ. - Drugim ograniczeniem home stagera sš finanse, ale rozumiane inaczej niż w przypadku architektury wnętrz. Wizaż musi być prowadzony tanio. I podczas gdy architekt wnętrz może projektować przestawianie œcian, wymianę podłóg, całkowite remonty łazienek, to wizażyœcie pozostaje mycie, malowanie, przestawianie mebli, wprowadzanie i usuwanie dodatków. Wizażem nieruchomoœci nie powinna zajmować się osoba œlepa na kolory i nie majšca elementarnego poczucia ładu i smaku architektonicznego. Poza tym stylista nieruchomoœci musi znać realia rynku, na którym działa, m.in. ceny mieszkań w okolicy, gdzie podejmuje się zlecenia. Ewa Bryl-Michałowicz mówi, że w przypadku home stagera nie ma miejsca na indywidualne, wydumane projekty. Styl, w jakim tworzone sš w mieszkania, to tak zwany styl hotelowy. Do tego trzeba pamiętać, że sprzedajšcy lokal nie chce inwestować za dużo w coœ, z czego nie będzie korzystał. Co i za ile Ile jest gotowy wydać klient na usługę wizażysty mieszkania?
- Firmy naliczajš różne stawki, a ich rozstrzał jest uzależniony od zakresu wykonywanych prac. Klient może skorzystać z konsultacji, podczas której przekazywane sš informacje i wskazówki dotyczšce tego, w jaki sposób przygotować nieruchomoœć do sprzedaży lub wynajęcia. Po dokładnej analizie nieruchomoœci, rekomendujemy konieczne zmiany. Podpowiadamy także jak zneutralizować kolorystykę w lokalu, co należy usunšć. Koszt takiej konsultacji to kwota około 250 zł - wylicza Ewa Bryl-Michałowicz. Drugš opcjš jest przygotowanie szczegółowej analizy konkretnego pomieszczenia, prezentujšcej metamorfozę wnętrza na każdym etapie zmian. Do tego robi się stosowne zdjęcia i wizualizacje. Koszt takiej oferty waha się od 350 do 500 zł (w zależnoœci od wielkoœci nieruchomoœci). Natomiast kompleksowa usługa obejmuje wykonanie wszystkich zaproponowanych czynnoœci i działań, w wyniku których dana nieruchomoœć będzie gotowa do sprzedaży lub wynajęcia, kosztuje 2-3  tys. zł. OPINIA Warto uczyć się na mieszkaniach znajomych Ewa Bryl Michałowicz firma Home Staging, Wrocław: - Jak pokazać się na rynku? Najlepiej sprawdzić w praktyce swoje umiejętnoœci, wykorzystujšc do tego celu mieszkania swoich bliskich, przyjaciół. W ten sposób szybko się okaże, czy mamy do tego zawodu talent. Pasja kreowania wnętrz to dobry poczštek, jednak w tym zawodzie najtrudniejsza jest sztuka przekonania klienta do koniecznych zmian. Wchodzi się na jego teren, do domu, w którym mieszkał przez lata, i mówi mu, że to miejsce wymaga małej rewolucji, że częœć rzeczy trzeba wynieœć, częœć przestawić, a inne w ogóle wymienić. Nie jest to proste zadanie, ale jak najbardziej wykonalne.
Home stager łšczy w sobie umiejętnoœci projektanta wnętrz, dyplomaty i psychologa. Jak najskuteczniej przekonać klienta do zmian? Wystarczy wskazać mu korzyœci wynikajšce z home stagingu. Po pierwsze profity finansowe: dzięki liftingowi możemy uzyskać maksymalnie wysokš cenę ze sprzedaży. Po drugie zyskujemy czas: home stager pozwala przyspieszyć proces sprzedaży nieruchomoœci, która została wystawiona na rynek. —gb   OPINIA Współpracuj z agencjami nieruchomoœci Tomasz LebiedŸ ekspert home staging, firma Symen: - Poczštki w każdym zawodzie sš trudne, a już w szczególnoœci w takim, który wprowadza nowš, nieznanš szerzej usługę. Dobrym pomysłem może więc być współpraca specjalisty home staging z kilkoma agencjami poœrednictwa w obrocie nieruchomoœciami, bo to one mogš być Ÿródłem zleceń.
Dopiero po miesišcach, po wykonaniu wielu prac, zacznš spływać zlecenia i można zaczšć działać z polecenia starych i zadowolonych klientów. Warto też wzišć pod uwagę, że wizażysta nieruchomoœci powinien znać realia rynku, na którym działa.
Elementarnš uczciwoœciš wobec klienta będzie przecież powiedzenie mu, że jego cena ofertowa jest znacznie wyższa od tego, co akceptuje rynek, i wobec tego wykonywanie jakichkolwiek prac nie ma żadnego sensu, bo lokal się nie sprzeda. Dlatego w tej dziedzinie łatwiej będš mieli poœrednicy, rzeczoznawcy lub zarzšdcy nieruchomoœci. Ponadto home stager powinien mieć pojęcie o cenach podstawowych prac remontowych czy kosztach ewentualnego magazynowania mebli. —gb
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL