Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Sšdownictwo

Złoty interes na VAT od złota

Fotorzepa, RP Radek Pasterski
Do znanych już towarów wykorzystywanych do wyłudzeń VAT doszedł kolejny. W kraju toczy się kilka œledztw o nadużycia w obrocie złotem.
Do niedawna plagš były wyłudzenia VAT w obrocie złomem, paliwem i niszczšce polskie huty oszustwa na stali, która z zerowš stawkš VAT rzekomo była wywożona do krajów unijnych, a handlujšcym niš firmom fiskus zwracał VAT. W czasie boomu na złoto pojawił się nowy towar: granulat złota, czyli złoty złom. „Rz" kilka dni temu ujawniła, że ABW i warszawska prokuratura badajš, czy doszło do usiłowania wyłudzenia VAT na znacznš kwotę przy handlu złotym granulatem. VAT na granulat wynosi 23 proc., zaœ sztabki w handlu wewnštrzunijnym zwolnione sš z tego podatku. Wywożšc z kraju przetopiony kruszec, można wystšpić do fiskusa o zwrot VAT. Okazuje się jednak, że w całym kraju toczy się kilka podobnych œledztw.
Nadużycia w obrocie złotem bada Prokuratura Apelacyjna we Wrocławiu. Na trop grupy przestępczej, która pod pozorem legalnie działajšcych firm miała wyłudzać VAT, wpadły w zeszłym roku CBŒ i skarbówka. Po wejœciu do siedzib firm na Dolnym Œlšsku policjanci znaleŸli ponad 100 kilogramów złota w sztabkach, złote monety i ok. 20 sztabek srebra. Zajęli majštek wart 20 mln zł (w tym 170 tys. euro i 200 tys. zł). Trzy osoby zamieszane w proceder: małżeństwo i ich znajomy – wszyscy na stałe zamieszkali w  Niemczech i Anglii – usłyszeli zarzuty. „Dotyczš prania pieniędzy i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która pod pozorem legalnie działajšcych firm zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie złotem" – podało CBŒ. Dzisiaj kršg podejrzanych jest większy, ale ze względu na „rozwojowy" charakter œledztwa prowadzšcy milczš na temat szczegółów. Granulat złota i srebra miały wykorzystywać spółki z Kujaw. W œledztwie prowadzonym przez bydgoskš prokuraturę dwie osoby majš zarzuty, a wobec trzeciej sš one sformułowane, ale jeszcze nieogłoszone. – Dotyczš spowodowania uszczupleń należnoœci Skarbu Państwa w wysokoœci 7 mln zł – mówi „Rz" Jan Bednarek, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. – Badamy powišzania pomiędzy kontrahentami oraz to, czy obrót złotem rzeczywiœcie miał miejsce – dodaje. ABW prowadzšca w tej sprawie czynnoœci ustaliła, że spółki uczestniczšce w procederze miały wykorzystywać fikcyjne faktury opiewajšce na ok. 35 mln zł. Były wœród nich firmy z wirtualnymi siedzibami w Warszawie, których właœciciele mieszkali na Kujawach. Również prokuratura w Legnicy bada, czy obrót złotem posłużyć mógł do wyłudzeń VAT. W wielu przypadkach œledczy podejrzewajš, że obracano fakturami, a nie kruszcem.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL