Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Komentarze

Tadeusz był prowadzšcym z krwi i kości

Marcin Piasecki
Fotorzepa, Waldemar Kompala Waldemar Kompala
„Mówisz i mosz”, „Jak się mosz” – Tadeusz lubił się bawić swoim nazwiskiem. Często powtarzał też rymowankę zwišzanš ze swoim imieniem: „Tadeusza nic nie rusza”. Mnóstwo osób chciałoby, żeby to była prawda.
Tadeusz Mosz zmarł we wtorek, miał zaledwie 60 lat. Dziennikarz ekonomiczny, stary wyga telewizyjny i radiowy, ale pracował również, o czym może mniej się pamięta, w prasie, między innymi w „Parkiecie". Ostatnio jego sztandarowym programem był magazyn EKG na antenie radia Tok Fm. Prawie wszyscy Jego goœcie pojawili się wczoraj na antenie w specjalnym wydaniu magazynu poœwięconym Tadeuszowi. A przecież bycie goœciem „u Mosza" wcale nie było sprawš łatwš. Pomijam sytuacje skrajne, kiedy Tadeusz wyczuł u swojego rozmówcy brak wiedzy lub przygotowania. Wówczas był bezlitosny, swojš ironiš zapędzał biedaka do narożnika. Ale rozmowa w EKG miała z natury jakieœ wewnętrzne napięcie, Tadeusz uwielbiał zaskakiwać, niekonwencjonalnie puentować, a także błyskawicznie zmieniać temat. Rozmówcy musieli bez przerwy pozostawać w wyższym stanie skupienia. A przecież w kółko, od lat, w audycji zadawał te same dwa pytania, żelazne punktu programu: „Czy jesteœmy bogatsi czy biedniejsi?" oraz „Co mnie dziwi?". Przynajmmniej częœć z nas, goœci Tadeusza, na te pytania psioczyła, narzekała, że powinien wymyœlić coœ nowego. A potem... grzecznie odpowiadała.
Skšd ta pokora? Tadeusz był prowadzšcym z krwi i koœci. Całkowicie panował nad audycjš – to jedno. Ale po drugie, jego goœcie mieli przekonanie, że uczestniczš w programie dobrym i ważnym, a codzienne opowiadanie o „zdziwieniach" naprawdę pozwala ukazać absurdy rzeczywistoœci gospodarczej. EKG, czyli „Ekonomia Kapitał Gospodarka" Tadeusza było programem ważnym przede wszystkim dlatego, że jego gospodarz potrafił wymusić na swoich goœciach przystępnš dyskusję o trudnych sprawach. A gdyby próbować znaleŸć wspólny mianownik tych dyskusji, pewnie zabrzmi on bardzo górnolotnie, ale po prostu taki był – rozmawialiœmy o lepszej Polsce. Spierajšc się, niekiedy kłócšc na antenie, ale o to chodziło. O to chodziło Tadeuszowi. Jako radiowiec Tadeusz był spełniony, jako człowiek telewizji – nie. To paradoks, że prywatna, komercyjna stacja radiowa potrafiła wykorzystać Jego talent i stworzyć sztandarowy program ekonomiczny w polskich mediach. Natomiast telewizja publiczna, z która był zwišzany od lat traktowała go Ÿle. Skasowano jego ukochane dziecko, program „Plus Minus". Potem wpuszczano go na antenę z jakimœ nowym pomysłem, by za chwilę się z tego wycofać. Ostatnio prawie w ogóle nie istniał na wizji. Dzisiaj, jak słyszę, TVP odgrywa fanfary na Jego czeœć. Tyle, że ich ton brzmi lekko fałszywie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL