Adwokaci pomogą PGP usprawnić doręczanie przesyłek

aktualizacja: 05.02.2014, 16:40
Podczas spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej repre...
Podczas spotkania z przedstawicielami Naczelnej Rady Adwokackiej reprezentanci PGP i InPost wysłuchali co w nowym systemie doręczania przesyłek sprawia największe problemy adwokatom
Foto: www.adwokatura.pl

Naczelna Rada Adwokacka będzie współpracować z Polską Grupą Pocztową nad rozwiązaniem problemów z dostarczaniem przesyłek z sądów i prokuratur.

Wczoraj przedstawiciele PGP i In Post wysłuchali, jakie - według adwokatów - są największe bolączki nowego systemu i zaproponowali rozwiązania. Spotkanie odbyło się w siedzibie NRA. Stronę adwokacką reprezentowali  prezes NRA Andrzej Zwara i sekretarz NRA Rafał Dębowski. Po drugiej stronie stołu zasiedli  Witold Szczurek i Rafał Brzoska, reprezentujący PGP i In Post.
Wczoraj przedstawiciele PGP i In Post wysłuchali, jakie - według adwokatów - są największe bolączki nowego systemu i zaproponowali rozwiązania. Spotkanie odbyło się w siedzibie NRA. Stronę adwokacką reprezentowali  prezes NRA Andrzej Zwara i sekretarz NRA Rafał Dębowski. Po drugiej stronie stołu zasiedli  Witold Szczurek i Rafał Brzoska, reprezentujący PGP i In Post.
Wczoraj przedstawiciele PGP i In Post wysłuchali, jakie - według adwokatów - są największe bolączki nowego systemu i zaproponowali rozwiązania. Spotkanie odbyło się w siedzibie NRA. Stronę adwokacką reprezentowali  prezes NRA Andrzej Zwara i sekretarz NRA Rafał Dębowski. Po drugiej stronie stołu zasiedli  Witold Szczurek i Rafał Brzoska, reprezentujący PGP i In Post.
- Na rzeczywistość nie można się obrażać. Jeśli przez kolejne dwa kolejne lata będzie obowiązywała umowa, która powierza doręczanie przesyłek z sądów i prokuratur Polskiej Grupie Pocztowej, to w interesie środowisk prawniczych, ale i całego wymiaru sprawiedliwości jest rozwiązanie problemów, które ujawniły się po zmianie operatora pocztowego - mówi mec. Rafał Dębowski.
- Na rzeczywistość nie można się obrażać. Jeśli przez kolejne dwa kolejne lata będzie obowiązywała umowa, która powierza doręczanie przesyłek z sądów i prokuratur Polskiej Grupie Pocztowej, to w interesie środowisk prawniczych, ale i całego wymiaru sprawiedliwości jest rozwiązanie problemów, które ujawniły się po zmianie operatora pocztowego - mówi mec. Rafał Dębowski.
- Na rzeczywistość nie można się obrażać. Jeśli przez kolejne dwa kolejne lata będzie obowiązywała umowa, która powierza doręczanie przesyłek z sądów i prokuratur Polskiej Grupie Pocztowej, to w interesie środowisk prawniczych, ale i całego wymiaru sprawiedliwości jest rozwiązanie problemów, które ujawniły się po zmianie operatora pocztowego - mówi mec. Rafał Dębowski.

Listonosze muszą polubić awizo

Przedstawiciele adwokatów zwrócili uwagę na problem częstotliwości doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Dziś jest ona dostarczana przypadkowo, często tuż przed zamknięciem kancelarii, co powoduje poważne kłopoty w planowaniu jej pracy. Zdaniem przedstawicieli NRA standardem powinno być codzienne doręczanie poczty, w godzinach porannych bądź wczesnopołudniowych. W okresie przejściowym za absolutne minimum uważają doręczenie przynajmniej dwa razy w tygodniu w stałych, uzgodnionych z kancelariami dniach.

Listonosze muszą polubić awizo

Przedstawiciele adwokatów zwrócili uwagę na problem częstotliwości doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Dziś jest ona dostarczana przypadkowo, często tuż przed zamknięciem kancelarii, co powoduje poważne kłopoty w planowaniu jej pracy. Zdaniem przedstawicieli NRA standardem powinno być codzienne doręczanie poczty, w godzinach porannych bądź wczesnopołudniowych. W okresie przejściowym za absolutne minimum uważają doręczenie przynajmniej dwa razy w tygodniu w stałych, uzgodnionych z kancelariami dniach.

Listonosze muszą polubić awizo

Przedstawiciele adwokatów zwrócili uwagę na problem częstotliwości doręczeń korespondencji sądowej i prokuratorskiej. Dziś jest ona dostarczana przypadkowo, często tuż przed zamknięciem kancelarii, co powoduje poważne kłopoty w planowaniu jej pracy. Zdaniem przedstawicieli NRA standardem powinno być codzienne doręczanie poczty, w godzinach porannych bądź wczesnopołudniowych. W okresie przejściowym za absolutne minimum uważają doręczenie przynajmniej dwa razy w tygodniu w stałych, uzgodnionych z kancelariami dniach.
Wiele uwagi uczestnicy spotkania poświęcili kwestii respektowania przez nowych doręczycieli prawa do awizowania korespondencji. Przedstawiciele samorządu adwokackiego zauważyli, że obecny system zachęca doręczycieli do przetrzymywania listów –  są oni zainteresowani fizycznym doręczeniem korespondencji, bo wtedy więcej zarabiają. To jednak  negatywnie wpływa na terminowość procedowania sądów.
Wiele uwagi uczestnicy spotkania poświęcili kwestii respektowania przez nowych doręczycieli prawa do awizowania korespondencji. Przedstawiciele samorządu adwokackiego zauważyli, że obecny system zachęca doręczycieli do przetrzymywania listów –  są oni zainteresowani fizycznym doręczeniem korespondencji, bo wtedy więcej zarabiają. To jednak  negatywnie wpływa na terminowość procedowania sądów.
Wiele uwagi uczestnicy spotkania poświęcili kwestii respektowania przez nowych doręczycieli prawa do awizowania korespondencji. Przedstawiciele samorządu adwokackiego zauważyli, że obecny system zachęca doręczycieli do przetrzymywania listów –  są oni zainteresowani fizycznym doręczeniem korespondencji, bo wtedy więcej zarabiają. To jednak  negatywnie wpływa na terminowość procedowania sądów.
- Postulowaliśmy, aby operator pocztowy wprowadził takie rozwiązania, które nie będą premiowały wyłącznie doręczania przesyłek do rąk własnych oraz przeszkolił doręczycieli, by nie zostawiali korespondencji „na siłę" np. osobom nieupoważnionym. Zasygnalizowaliśmy również, że bardzo często doręczyciele nie zostawiają drugiego awizo - informuje mec. Dębowski.
- Postulowaliśmy, aby operator pocztowy wprowadził takie rozwiązania, które nie będą premiowały wyłącznie doręczania przesyłek do rąk własnych oraz przeszkolił doręczycieli, by nie zostawiali korespondencji „na siłę" np. osobom nieupoważnionym. Zasygnalizowaliśmy również, że bardzo często doręczyciele nie zostawiają drugiego awizo - informuje mec. Dębowski.
- Postulowaliśmy, aby operator pocztowy wprowadził takie rozwiązania, które nie będą premiowały wyłącznie doręczania przesyłek do rąk własnych oraz przeszkolił doręczycieli, by nie zostawiali korespondencji „na siłę" np. osobom nieupoważnionym. Zasygnalizowaliśmy również, że bardzo często doręczyciele nie zostawiają drugiego awizo - informuje mec. Dębowski.
Kolejnym problemem, na który zwrócili uwagę przedstawiciele NRA jest kwestia awizowania przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach, tak by zapewnione były bezpieczeństwo przechowywania i tajemnica pocztowa. Zdaniem adwokatów konieczne są do tego: przeszkolony personel, godziny pracy umożliwiające odbiór przesyłek w czasie godzin pracy kancelarii oraz godziwe warunki i stabilność ustalonych miejsc odbioru korespondencji. Nie bez znaczenia jest także wprowadzenie uproszczeń w udzielaniu pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych. Adwokaci chcą, aby było to możliwe w każdej placówce pocztowej.
Kolejnym problemem, na który zwrócili uwagę przedstawiciele NRA jest kwestia awizowania przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach, tak by zapewnione były bezpieczeństwo przechowywania i tajemnica pocztowa. Zdaniem adwokatów konieczne są do tego: przeszkolony personel, godziny pracy umożliwiające odbiór przesyłek w czasie godzin pracy kancelarii oraz godziwe warunki i stabilność ustalonych miejsc odbioru korespondencji. Nie bez znaczenia jest także wprowadzenie uproszczeń w udzielaniu pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych. Adwokaci chcą, aby było to możliwe w każdej placówce pocztowej.
Kolejnym problemem, na który zwrócili uwagę przedstawiciele NRA jest kwestia awizowania przesyłek w stałych, bezpiecznych i dogodnych punktach, tak by zapewnione były bezpieczeństwo przechowywania i tajemnica pocztowa. Zdaniem adwokatów konieczne są do tego: przeszkolony personel, godziny pracy umożliwiające odbiór przesyłek w czasie godzin pracy kancelarii oraz godziwe warunki i stabilność ustalonych miejsc odbioru korespondencji. Nie bez znaczenia jest także wprowadzenie uproszczeń w udzielaniu pełnomocnictw pocztowych do odbioru przesyłek awizowanych. Adwokaci chcą, aby było to możliwe w każdej placówce pocztowej.

Info o przesyłce w Internecie

Jakie rozwiązania problemów z nowym systemem doręczeń widzą przedstawiciele PGP i InPostu? Z ich strony padł pomysł wprowadzenia instytucji doręczycieli, których zadaniem byłoby wyłącznie roznoszenie korespondencji kierowanej do osób wykonujących zawody prawnicze.

Info o przesyłce w Internecie

Jakie rozwiązania problemów z nowym systemem doręczeń widzą przedstawiciele PGP i InPostu? Z ich strony padł pomysł wprowadzenia instytucji doręczycieli, których zadaniem byłoby wyłącznie roznoszenie korespondencji kierowanej do osób wykonujących zawody prawnicze.

Info o przesyłce w Internecie

Jakie rozwiązania problemów z nowym systemem doręczeń widzą przedstawiciele PGP i InPostu? Z ich strony padł pomysł wprowadzenia instytucji doręczycieli, których zadaniem byłoby wyłącznie roznoszenie korespondencji kierowanej do osób wykonujących zawody prawnicze.
Jest też propozycja wdrożenie portalu dostępnego wyłącznie dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Miałby służyć do informowania każdego adwokata indywidualnie o nadaniu do niego korespondencji przez sąd lub prokuraturę. Zdaniem pomysłodawców po zalogowaniu się w tym systemie każdy adwokat bezpiecznie i z wyprzedzeniem dowiadywałby się, jakiej przesyłki należy się spodziewać, kiedy i gdzie będzie ona awizowana.
Jest też propozycja wdrożenie portalu dostępnego wyłącznie dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Miałby służyć do informowania każdego adwokata indywidualnie o nadaniu do niego korespondencji przez sąd lub prokuraturę. Zdaniem pomysłodawców po zalogowaniu się w tym systemie każdy adwokat bezpiecznie i z wyprzedzeniem dowiadywałby się, jakiej przesyłki należy się spodziewać, kiedy i gdzie będzie ona awizowana.
Jest też propozycja wdrożenie portalu dostępnego wyłącznie dla przedstawicieli zawodów prawniczych. Miałby służyć do informowania każdego adwokata indywidualnie o nadaniu do niego korespondencji przez sąd lub prokuraturę. Zdaniem pomysłodawców po zalogowaniu się w tym systemie każdy adwokat bezpiecznie i z wyprzedzeniem dowiadywałby się, jakiej przesyłki należy się spodziewać, kiedy i gdzie będzie ona awizowana.
- To na razie pomysły. Przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej i InPostu zobowiązali się, że w ciągu dwóch tygodni przedstawia nam bardziej konkretne propozycje sposobów rozwiązania zgłoszonych przez nas problemów - powiedział mec. Dębowski.
- To na razie pomysły. Przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej i InPostu zobowiązali się, że w ciągu dwóch tygodni przedstawia nam bardziej konkretne propozycje sposobów rozwiązania zgłoszonych przez nas problemów - powiedział mec. Dębowski.
- To na razie pomysły. Przedstawiciele Polskiej Grupy Pocztowej i InPostu zobowiązali się, że w ciągu dwóch tygodni przedstawia nam bardziej konkretne propozycje sposobów rozwiązania zgłoszonych przez nas problemów - powiedział mec. Dębowski.
Obie strony mają powołać zespół, który zajmie się koordynacją prac nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
Obie strony mają powołać zespół, który zajmie się koordynacją prac nad zaproponowanymi rozwiązaniami.
Obie strony mają powołać zespół, który zajmie się koordynacją prac nad zaproponowanymi rozwiązaniami.

POLECAMY

KOMENTARZE