Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Styl życia

Gdzie w Warszawie kupimy mieszkanie z dopłatš Mieszkanie dla Młodych?

ROL
W 2014 roku wchodzi w życie rzšdowy program oferujšcy pomoc państwa w zakresie zakupu mieszkania. Program Mieszkanie dla Młodych przewiduje dofinansowanie do kredytu zacišgniętego na zakup pierwszego własnego M. Kto może skorzystać z tego programu oraz czy każde mieszkanie może być w ramach tego programu finansowane?
Beneficjenci programu Z programu Mieszkanie dla Młodych skorzystać mogš zarówno małżeństwa, jak i single oraz osoby samotnie wychowujšce dzieci. Warunkiem koniecznym otrzymania pomocy w postaci dofinansowania kredytu na zakup mieszkania jest nieprzekroczenie wymaganego ustawš wieku – to znaczy 35 lat (w przypadku małżeństw brany jest pod uwagę wiek młodszego z małżonków). Jedynym wyjštkiem od powyższej reguły jest przypadek osób, starajšcych się o zwrot zapłaconego podatku VAT za materiały budowlane, wykorzystane do budowy własnego domu systemem gospodarczym. W tym przypadku granica wieku wydłuża się o rok – do 36 lat.  
Jakie nieruchomoœci można nabyć? Według przepisów ustawy pomocš państwa w zakresie dopłat do kredytów w ramach programu www.mieszkaniedm.pl może być objęty zakup nieruchomoœci o wielkoœci do 75 m2 w przypadku mieszkania i 100m2 w przypadku domu. Te limity sš nieco powiększone dla rodzin wychowujšcych minimum 3 dzieci, odpowiednio do 85 m2 w przypadku mieszkania i 110 m2 w przypadku domu. Kolejne ograniczenie dotyczy limitu ceny za metr kwadratowy. Jedynie nieruchomoœci, które nie przekroczš ceny za 1 m2 okreœlonej dla danej miejscowoœci będš kwalifikowane do udziału w programie. Limit cen zmieniany jest co kwartał.   Jakie mieszkania kwalifikujš się do programu w Warszawie? W przypadku Warszawy limit cen wynosi w I kwartale 2014 roku 5.864,65 zł za 1m2, przy jednoczesnej œredniej kwocie transakcyjnej, policzonej z III kw. 2013 roku równej 7.172,74 zł. W stolicy niewštpliwym problemem dla osób planujšcych zakupić mieszkanie w ramach programu MdM będzie cena za 1 m2 . Szacuje się, że pod koniec ubiegłego roku jedynie 10% nieruchomoœci kwalifikowało się w Warszawie do zakupu mieszkania w ramach programu MdM. Można przypuszczać, że odsetek ten będzie rósł, ponieważ częœć deweloperów prawdopodobnie dostosuje swojš ofertę do wymogów programu i rozpocznie sprzedaż lokali mieszczšcych się w ustalonych w programie limitach cenowych. Obecnie najłatwiej mieszkanie z dopłatš z programu Mieszkanie dla Młodych zakupić na Warszawskiej Białołęce – tam znajduje się około 90% wszystkich warszawskich mieszkań spełniajšcych kryteria programu. Przy ulicy Płochocińskiej realizowana jest inwestycja pod nazwš Osiedle Margerytka, przy ul. Ceramicznej budowane sš bloki stanowišce inwestycję nazwanš Ogrody Viktorii, a przy ul. Strumykowej powstaje osiedle o tej samej nazwie. Mieszkania spełniajšce warunki programu Mieszkanie dla Młodych można także znaleŸć na terenie innych dzielnic stolicy, np. na styku Rembertowa i Wawra powstaje Osiedle Begonii. Także na Targówku w Markach i na Nowym Bródnie powstajš nowe lub rewitalizowane inwestycje, w których cena za 1 m2 nie przekracza limitu okreœlonego programem.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL