Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Lekarze i pielęgniarki

Unia i firmy farmaceutyczne sfinansujš projekty medyczne

Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie powinni wejœć na stronę internetowš Innovative Medicines Initiative.
Fotorzepa, Tomasz Jodłowski TJ Tomasz Jodłowski
Miliardy do wzięcia na badania nad nowymi lekami.
Do końca kwietnia potrwa 2014 r. potrwa nabór wniosków na udział w projekcie Innovative Medicines Initiative(IMI). W paŸdzierniku 2014 r. rozpocznie się nowa edycja, a do wzięcia będzie 3 mld zł. Połowę wykłada Unia Europejska, a drugš branża  farmaceutyczna. Unia finansuje badania w ramach partnerstwa publicznoprawnego. Czyli konsorcjum naukowców i szpitali musi we współpracy z firmami farmaceutycznymi złożyć projekt. W pištek na konferencji na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym branża farmaceutyczna zachęcała polskich naukowców do udziału w projektach. Warto, bo w Polsce żadna instytucja nie chce wykładać pieniędzy na badania, które będš miały praktyczne przełożenie na zdrowie pacjentów.    Tak działa Narodowe Centrum Nauki. Ma ono  œrodki  tylko  na badania podstawowe. W pierwszej edycji konkursu (IMI), która zakończy się w kwietniu, uczestniczy zaledwie 8 instytucji z Polski.   – My jesteœmy bardzo opóŸnieni w finansowaniu badań naukowych. Jest wiele barier administracyjnych by ubiegać się o te pienišdze.  Jeœli chciałbym to zrobić, musiałbym porzucić działalnoœć naukowš i zajšć się pisaniem wniosku – mówił na pištkowej konferencji prof.  Jakub Gołšb z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Dlatego właœnie rozwój badań medycznych w Polsce pozostawia wiele do życzenia.
Wszyscy zainteresowani udziałem w projekcie  powinni wejœć na stronę internetowš Innovative Medicines Initiative.  Znajdš tam informacje o tym jak ubiegać się o pienišdze. Œrodki finansowe można zdobyć na projekty z dziedzin: np. antybiotykoterapii czy zwalczaniu chorób zakaŸnych. Co więcej sš też pienišdze na choroby układu kostno-stawowego, chorobę Alzheimera czy  badania nad biomarkerami do terapii nowotworów,
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL