Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Watykan tłumaczy się z pedofilii

AFP
Po raz pierwszy wysłannicy Watykanu składajš wyjaœnienia przez Komitetem Praw Dziecka ONZ z tysięcy przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci w przez duchownych.
Pięcioosobowa delegacja z Watykanu ma przedstawić w Genewie raport Stolicy Apostolskiej o pedofilii wœród duchownych. W jej skład weszli m.in. abp Silvano Tomasi, przedstawiciel Watykanu w Genewie oraz Charles Scicluna, były promotor sprawiedliwoœci w Kongregacji Nauki Wiary zajmujšcy się w niej przestępstwami seksualnymi. To oni będš odpowiadać podczas przesłuchań przed Komitetem. Ten natomiast zapowiedział przestawienie własnego raportu, czy Watykan stosuje się do Konwencji Ochrony Praw Dziecka, której jest sygnatariuszem. Na podobne na wnioski ONZ o złożenie wyjaœnień, wczeœniej Stolica Apostolska odpowiadała, że rozstrzygnięcie leży w gestii wymiaru sprawiedliwoœci państw, w których doszło do nadużyć. Twierdziła również, że na pytania dotyczšce wewnętrznych procedur nie udostępni publicznie odpowiedzi, by „chronić œwiadków i oskarżonych oraz integralnoœć Koœcioła katolickiego". Taka odpowiedŸ padła ostatnio w kwietniu. Na lipcowe zapytanie Watykan odpowiedział już jednak zupełnie inaczej.
Zdaniem wielu ekspertów na zmianę stanowiska Koœcioła wpłynšł Franciszek. O ile sam prawie nie zabiera głosu w sprawie pedofilii, już w kwietniu poinstruował Kongregację Nauki Wiary, że ma działać bardziej zdecydowanie w sprawach zwišzanych z nadużyciami wobec dzieci. Latem zmieniono kodeks karny Stolicy Apostolskiej, który teraz umożliwia karanie za przemoc seksualnš wobec nieletnich (we wczeœniejszych zapisach mowa była o przestępstwach przeciw „dobrym obyczajom"). I wreszcie pod koniec ubiegłego roku kard. Sean O'Malley, jeden z oœmiu specjalnych doradców papieża, ogłosił iż Franciszek zdecydował o powołaniu specjalnej komisji, która się zajšć przestępstwami seksualnymi księży wobec dzieci, ale przede wszystkim obejmie pomocš emocjonalnš i duchowš ofiary tego typu przestępstw. Watykan jest sygnatariuszem Konwencji o Prawach Dziecka. Genewski komitet, który monitoruje wypełnianie przez państwa jej postanowień, już w lipcu poinformował, że w ramach rutynowych działań prosi Watykan o szczegółowe wyjaœnienia w sprawie dotyczšcej pedofilii. Media relacjonowały wówczas, że we wniosku w tej sprawie przedstawiono listę pytań, m.in. o to, jakie kroki podjęto, by księża oskarżeni o pedofilię nie mieli już więcej kontaktów z dziećmi oraz o wskazówki i zasady postępowania wobec przypadków takich nadużyć i współpracę ze œwieckim wymiarem sprawiedliwoœci. Komitet poprosił też o wyjaœnienie, w jakich sytuacjach hierarchowie sš zobowišzani do niepowiadamiania o nadużyciach organów œcigania. Watykan zapytano również, czy dochodziło do wypłaty zadoœćuczynienia ofiarom w zamian za ich milczenie.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL