Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Film

Utalentowani debiutanci "Kamieni na szaniec"

Od lewej: Marcel Sabat (Zoœka), Tomasz Ziętek (Rudy), Kamil Szeptycki (Alek); fotos z filmu "Kamienie na szaniec"; reż. Robert Gliński; zdj. Paweł Edelman
Monolith films
Marcel Sabat, Tomasz Ziętek i Kamil Szeptycki to młodzi aktorzy, których talent, już w marcu, będzie można podziwiać w jednej z najbardziej oczekiwanych premier tego roku.
Absolwenci polskich szkół teatralnych wcielili się w główne role w filmie "Kamienie na szaniec", najnowszej produkcji Roberta Glińskiego ("Czeœć, Tereska", "Œwinki", "Wszystko, co najważniejsze"). Aktorzy zagrali trójkę harcerzy - Tadeusza Zawadzkiego „Zoœkę", Jana Bytnara „Rudego" i Aleksandra Dawidowskiego „Alka". Filmowy debiut w tak znaczšcych rolach, to dla każdego z nich wielka szansa i drzwi do filmowej kariery. Pochodzšcy z Kielc Marcel Sabat ukończył Wydział Aktorski Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Na wielkim ekranie zadebiutował w 2011 roku w epizodycznej roli w filmie "Nieulotne" Jacka Borcucha. W tym roku, romantyczna natura aktora zostanie przedstawiona w roli amanta Katarzyny Macišg w filmie Facet (nie)potrzebny od zaraz. Marcel występuje również w teatrze. W 2013 roku otrzymał nagrodę Opus Film za rolę Marka w spektaklu „Shopping and fucking" na 31. Festiwalu Szkół Teatralnych w Łodzi. Obecnie zobaczyć go można na deskach Teatru Kamienica w Warszawie.
Rola w filmie Roberta Glińskiego to dla niego wyzwanie. Jak sam przyznaje, podczas pracy na planie odkrył kilka cech, które współdzieli ze swoim bohaterem. – Myœlę, że z Zoœkš łšczy mnie pewien rodzaj samotnoœci – opowiada Marcel. – Postać odgrywałem jednak filtrujšc je przez moje „ja" – emocje, charakter i osobowoœć – dodaje. Tomasz Ziętek, który w filmie wcielił się w rolę Rudego, to absolwent Studium Wokalno-Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej przy Teatrze Muzycznym w Gdyni. Aktorsko zwišzany jest z Nowym Teatrem w Słupsku, gdzie w 2005 roku występował w spektaklu „Betlejem polskie". Podczas realizacji Kamieni na szaniec został okrzyknięty polskim Jamesem Deanem. Z Rudym łšczy go wrażliwoœć oraz poczucie humoru. – Jan Bytnar był człowiekiem pozbawionym naskórka, dzięki czemu chłonšł wszystkie emocje. Zarówno rzeczy piękne, jak i te złe, dotykały go w bardzo osobisty sposób – opowiada Ziętek. Kamil Szeptycki, na co dzień uczšcy się w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej we Wrocławiu, wcielił się w rolę Alka. Z harcerzem z powieœci Aleksandra Kamińskiego łšczy go żarliwoœć i młodzieńcza chęć życia. To właœnie te cechy przekonały reżysera, Roberta Glińskiego do wyboru aktora. Kamil bardzo skrupulatnie przygotował się do swojej roli. Poza zapoznaniem się z historycznymi dokumentami i listami z minionej epoki, przez wiele miesięcy próbował „wejœć w skórę Alka". Starajšc się zrozumieć swojš postać, chodził w te same miejsca, w których 60 lat temu przebywał młody Aleksander Dawidowski. Podczas jednej z takich wypraw, Robert Gliński zabrał go na Powšzki, gdzie znajduje się autentyczny grób Aleksandra Dawidowskiego. – Kamil stanšł wtedy nad „swoim" grobem i bardzo się wzruszył – opowiada reżyser. – Wszyscy chłopcy niezwykle utożsamili się ze swoimi postaciami. Było to bardzo ważne dla filmu, ponieważ poczuli, że grajš prawdę – dodaje Gliński. Również Paweł Edelman (Pianista, Katyń, Pokłosie, Wenus w futrze), œwiatowej sławy operator, odpowiadajšcy za zdęcia do Kamieni na szaniec wysoko ocenił współpracę z Marcelem Sabatem, Tomaszem Ziętkiem i Kamilem Szeptyckim. – Aktorzy grajšcy główne postacie w filmie to fantastyczni młodzi ludzie, którzy zdawali sobie sprawę z wagi przedsięwzięcia oraz szansy, przed którš stojš. Dzięki temu, dali nam najlepsze emocje, jakimi dysponowali – opowiada operator. – Współpraca z nimi była bardzo udana i osobiœcie, będę jš wspominał znakomicie. Kinowa adaptacja Kamieni na szaniec trafi do kin już na poczštku marca tego roku. Marcelowi Sabatowi, Tomaszowi Ziętkowi i Kamilowi Szeptyckiemu partnerować będš Artur Żmijewski, Danuta Stenka, Andrzej Chyra, Krzysztof Globisz, Marian Dziędziel, Anna Dereszowska, Wojciech Zieliński oraz Olgierd Łukaszewicz.
ródło: materiały prasowe

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL