Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Radcowie

Konkurencja: Prawników jest coraz więcej

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
W 2013 r. uprawnienia adwokackie i radcowskie zdobyło ?około 5,5 tys. osób. Konkurencja się zaostrza.
W ubiegłym roku uprawnienia do wykonywania zawodów adwokata i radcy prawnego zdobył rekordowy rocznik. Egzaminy zawodowe (adwokacki i radcowski) zdało w sumie około 5,5 tys. osób. Co prawda nie wszyscy decydujš się na wykonywanie zawodu, ale zarówno młodsi, jak i bardziej doœwiadczeni prawnicy nie majš wštpliwoœci – rynek zmienia się diametralnie. Z danych Naczelnej Rady Adwokackiej wynika, że liczba osób wykonujšcych zawód wzrosła o 15 proc. O ile bowiem w grudniu 2012 r. takich adwokatów było 10 858, o tyle już pod koniec listopada ubiegłego roku – 12 518.
Z tych statystyk wynika, że nie wszyscy, którzy zdali egzamin zawodowy w marcu, zdecydowali się na aktywnoœć w swojej profesji. Egzamin pomyœlnie ukończyło bowiem prawie 2 tys. osób, a liczba adwokatów wykonujšcych zawód zwiększyła się o 1660. Wszystkich zaœ – o 1831.

Kancelaria kosztuje

Nie ma jeszcze szczegółowych danych dotyczšcych radców prawnych – tu egzamin zawodowy zdało 3,5 tys. osób. A 1 stycznia 2013 r. było ich 31 128. Z tego zawód radcy wykonywało 23 231. Tak jak u adwokatów marcowy egzamin otworzył drzwi dla młodych, stanowišcych kilkanaœcie procent dotychczasowej liczby. – Dużo się w tym roku zmieniło – mówi radca prawny Michał Kosiarski. – Wiele osób zaczęło zakładać własne kancelarie, czasem majš siedziby w mieszkaniach, czasem w małych lokalach. Zaczynajš szukać klientów – wskazuje. Jego zdaniem jednak nie warto rozpoczynać działalnoœci, jeœli nie ma się jeszcze klientów. I na poczštku trzeba się liczyć z tym, że będzie trzeba dokładać do działalnoœci.

Praktyki i staże

– Pracuję od kilku lat i cišgle wychodzę na zero. Ale w przyszłym roku zamierzam sfinalizować kilka ważnych spraw i mam nadzieję, że sytuacja się poprawi – opowiada Kosiarski. Dodaje też, że jest na rynku wielu chętnych na kilkumiesięczne praktyki, nawet bezpłatne. Wiele osób ma w CV właœnie takie kilkumiesięczne staże. Adwokat Martyna Mierzejewska, która zdawała egzamin zawodowy w 2011 r. i prowadzi w Warszawie własnš kancelarię, także zwraca uwagę na trudnoœci. – Nie jest łatwo, a gdy radcy prawni będš mieli uprawnienia do występowania w roli obrońców w sprawach karnych (nowela wchodzi w życie w 2015 r. – red.), będzie jeszcze trudniej – przewiduje. Nie zachęca też dziœ młodych ludzi do wybierania tego zawodu. – Nie jest już tak, jak bywało wczeœniej, że zdany egzamin otwierał drogę do dobrej pracy. Ja tych czasów nie znam, słyszałam tylko o nich od bardziej doœwiadczonych adwokatów – zauważa. Trudniej jest nie tylko młodym wchodzšcym na rynek. Także ci, którzy majš na nim już ugruntowanš pozycję, odczuwajš zmiany. – Sytuacja się pogarsza, bardzo odczuwalny jest spadek zapotrzebowania na nasze usługi – ocenia adwokat Rafał Dębowski, sekretarz Naczelnej Rady Adwokackiej. – Obserwujemy też wiele sytuacji, w których nowo otwarte kancelarie nie majš pracy, nie udaje im się zdobyć klientów – dodaje.

Będzie ?drapieżnie

W tej sytuacji wielu młodych adwokatów nie ma wštpliwoœci, że w przyszłym roku œrodowisko czeka ostra konkurencja. – Spodziewam się, że będzie więcej drapieżnego poszukiwania klientów, więcej prób przebicia się do mediów, być może w zwišzku z pozwami o wysokie odszkodowania – zapowiada mecenas Kosiarski. – Może nawet pojawi się więcej nieuczciwej reklamy – dodaje. Mecenas Mierzejewska podkreœla, że już dziœ, mimo zakazu, wiele osób reklamuje się w Internecie. – Podejrzewam, że takich spraw będzie coraz więcej – dodaje. Samorzšdy – zarówno adwokacki, jak i radcowski – zapowiadajš działania na rzecz zwiększenia popytu na pomoc prawnš. Chcš promować ubezpieczenia ochrony prawnej oraz sam zawód. Podkreœlajš jednak, że efekty takich działań nie będš widoczne od razu. – W naszym kraju nie ma kultury korzystania z pomocy prawnika. Najczęœciej klienci zwracajš się do nas, gdy ich sprawa trafia do sšdu i nie majš wyjœcia. A często po skorzystaniu z pomocy sš zdziwieni, że tak mało ich to kosztowało. Powszechny jest bowiem mit, że pomoc adwokata jest bardzo kosztowna – mówi mecenas Dębowski. Podkreœla, że samorzšd będzie się także starał przekonać rzšdzšcych do zmiany zasad wynagradzania za sprawy prowadzone z urzędu.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL