Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Bazylika Narodzenia Pańskiego przechodzi pierwszy remont od 600 lat

Fotorzepa, Mac Maciej Kaczanowski
Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem, jedno z najważniejszych dla chrzeœcijan miejsc, doczekała się w końcu najpoważniejszego od 600 lat remontu. Od dawna przeciekał dach œwištyni, wzniesionej nad grotš, w której według tradycji urodził się Jezus.
Rekordowe 2 miliony turystów majš odwiedzić w tym roku Betlejem, palestyńskie miasto położone na Zachodnim Brzegu Jordanu. Ci, którzy przyjadš tu w trakcie œwišt Bożego Narodzenia, zastanš rusztowanie i oznaki remontu w głównej nawie bazyliki. Ale grota, w której według tradycji chrzeœcijańskiej narodził się Jezus, nie jest objęta pracami, i pielgrzymi mogš odwiedzać jš bez żadnych przeszkód. Pierwszy koœciół powstał w tym miejscu w IV w n.e. z inicjatywy œwiętej Heleny, matki Konstantyna Wielkiego, który jako pierwszy cesarz rzymski przeszedł na chrzeœcijaństwo. Bazylika została zniszczona i odbudowana w VI wieku, i właœnie z tego okresu pochodzš najstarsze elementy budowli. Jest ona jednym z najstarszych, nieprzerwanie funkcjonujšcych chrzeœcijańskich koœciołów na œwiecie.
- W 2008 roku zaniepokojeni duchowni ogłosili, że bazylika jest w bardzo złym stanie. Władze Autonomii Palestyńskiej powołały wtedy specjalny komitet, który miał zajšć się remontem - powiedział zarzšdzajšcy projektem palestyński inżynier Afif Tweme. Jednš z przyczyn, dla których do remontu nie doszło wczeœniej, jest układ z połowy XIX wieku, szczegółowo rozdzielajšcy jurysdykcję nad bazylikš między trzy Koœcioły: katolicki, ormiański i grecko-prawosławny. - Edykt z czasów otomańskich, wydany w 1852 roku przez sułtana, w pewnym sensie zatrzymał historię bazyliki. Nic od tego czasu nie mogło się zmienić. Stšd problem z remontem - bo wszystkie trzy Koœcioły muszš się zgodzić. Częœciš umowy z trzema Koœciołami była gwarancja, że nic się nie zmieni w status quo w zwišzku z obecnym remontem - mówi ojciec Dżamal Chader, rektor seminarium Łacińskiego Patriarchatu w wiosce pod Betlejem, Bet Dżala. Nawet najdrobniejsze naruszenie zasad prowadzi do awantur. Do walki na miotły i pięœci doszło między prawosławnymi i ormiańskimi duchownymi kilka dni po œwiętach dwa lata temu, gdy jeden z księży podczas dorocznego sprzštania zaczšł zamiatać podłogę w częœci œwištyni będšcej pod kontrolš innej denominacji. Policja musiała interweniować, żeby rozdzielić kilkudziesięciu bijšcych się duchownych. Dopiero, gdy palestyński rzšd wyszedł z inicjatywš remontu, Koœcioły przystały na propozycję. - Księża sš naprawdę szczęœliwi, że remont w końcu się odbywa, i sš bardzo pomocni - mówi Tweme. - Wyremontujemy dach i wymienimy drewniane okna. Dach ma prawie 600 lat i nie był nigdy remontowany na poważnie. Poza nałożeniem na dach dodatkowych ochronnych wodoodpornych warstw, wymienimy niektóre z podtrzymujšcych go drewnianych elementów. W tym celu sprowadzamy z Włoch specjalne, prawie 200-letnie drewno - powiedział Tweme. - Gdy skończymy pracę, nie będzie œladu po remoncie, nikt nie będzie w stanie odróżnić nowych fragmentów od starych - dodał inżynier. Remont potrwa do wrzeœnia 2014 roku. W kolejnych miesišcach palestyńscy inżynierowie, nadzorowani przez włoskš firmę specjalizujšcš się w renowacjach zabytków, zajmš się fasadš, tynkiem na œcianach wewnętrznych, mozaikami oraz kolumnami biegnšcymi w czterech rzędach w głównej nawie bazyliki. - Mieszkałem całe życie 10 minut od bazyliki, ale prawdę mówišc rzadko tam zaglšdałem. Teraz, podczas remontu jestem codziennie. Jako lokalni palestyńscy chrzeœcijanie jesteœmy zaszczyceni, że możemy pracować przy remoncie bazyliki - mówi Afif Tweme. Choć prace remontowe zostały zawieszone na czas œwišt, Tweme wróci do bazylik w Wigilię, by wraz z rodzinš obchodzić narodziny Jezusa. Bazylikę odwiedzajš też często palestyńscy muzułmanie, a w Wigilię Bożego Narodzenia na placu zbierajš się Palestyńczycy obydwu wyznań. Według ojca Chadera przełomowe dla muzułmańskich Palestyńczyków były wydarzenia wokół izraelskiego oblężenia bazyliki, w której przez ponad miesišc w 2002 roku schronienia szukało kilkudziesięciu palestyńskich bojowników. - Franciszkańscy i prawosławni księża z Bazyliki podjęli się mediacji z izraelskš armiš. To miało ogromny wpływ na lokalnš społecznoœć muzułmańskš. Betlejemscy muzułmanie zaczęli mówić o bazylice "nasz koœciół", "to koœciół, w którym schronili się nasi synowie", "koœciół, który nas chroni"; i widzę, że coraz więcej muzułmanów z roku na rok odwiedza bazylikę - mówi ojciec Chader. Bazylika już wtedy stała się ważnym symbolem palestyńskiej walki o niepodległoœć. Umocniła się w tej roli, gdy UNESCO wpisało jš w zeszłym roku na listę dziedzictwa kulturowego jako pierwszy palestyński obiekt. Było to możliwe, gdyż w paŸdzierniku 2011 roku UNESCO jako pierwsza oenzetowska agencja uznała Palestynę za państwo członkowskie. To rozbudziło wœród Palestyńczyków nadzieje na własnš państwowoœć. Betlejem znajduje się na palestyńskich terytoriach, okupowanych przez Izrael od 1967 roku, na których palestyński rzšd sprawuje ograniczonš władzę.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL