Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Sondaż: 50 proc. badanych za elektrowniš jšdrowš, 42 proc. przeciw

Bloomberg
50 proc. ankietowanych opowiada się za budowš w kraju elektrowni jšdrowej, przeciwko jest 42 proc. - wynika z sondażu na zlecenie ministerstwa gospodarki. Jednoczeœnie 58 proc. respondentów uważa, że energia z atomu to dobry sposób walki ze zmianami klimatu
W opublikowanym w poniedziałek sondażu 22 proc. ankietowanych opowiedziało się zdecydowanie przeciwko elektrowni jšdrowej, a 20 proc. raczej przeciw. 24 proc. było zdecydowanie za, 26 proc. - raczej za, a 8 proc. zadeklarowało, że nie ma zdania. W takim samym badaniu przed rokiem za elektrowniš opowiedziało się 56 proc. badanych, a przeciwko - 40 proc. W porównaniu do tamtego badania, obecnie odsetek zdecydowanych przeciwników wzrósł o 2 pkt, a odsetek zdecydowanych zwolenników spadł o 6 pkt. Z 4 do 8 proc. wzrósł odsetek respondentów, którzy zadeklarowali niewiedzę lub brak zdania. Na pytanie, czy budowa elektrowni jšdrowej jest dobrym sposobem na walkę ze zmianami klimatu, 19 proc. respondentów odpowiedziało, że zdecydowanie tak, a 39 proc. - że raczej tak. 12 proc. oceniło, że zdecydowanie tak nie jest, a 20 proc. - że raczej nie.
63 proc. respondentów opowiedziało się przeciw budowie elektrowni w okolicy miejsca zamieszkania. Przed rokiem było to 57 proc. Za budowš w okolicy jest 33 proc., podczas gdy rok temu było to 41 proc. 91 proc. respondentów widzi potrzebę dalszej kampanii informacyjnej na temat energetyki jšdrowej. Sondaż metodš CATI firma Millward Brown przeprowadziła w okresie od 20 listopada do 7 grudnia 2013 r. na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie, liczšcej 2000 osób. Jak podkreœliło MG, wyniki badania sš zbliżone do tych sprzed uruchomienia rzšdowej kampanii informacyjno-edukacyjnej "Poznaj atom. Porozmawiajmy o Polsce z energiš!", którš - jak przypomniał resort - ze względu na ograniczenia budżetowe zakończono rok temu. Na poczštku kampanii - w lutym 2012 r. - za elektrowniš było 51 proc. badanych, a przeciwko - 45 proc. "To dowód na to, że Polacy oczekujš jednoznacznych decyzji w sprawie budowanie elektrowni jšdrowej i chcš być na ten temat rzetelnie informowani. Jest to dla nich nadal ważny temat także w kontekœcie walki ze zmianami klimatycznymi" - skomentowała wyniki pełnomocnik rzšdu ds. energetyki jšdrowej Hanna Trojanowska. Podkreœliła, że 2013 r. był czasem aktywnych działań nad przygotowaniami do realizacji projektu jšdrowego. "Ta żmudna, organizacyjna praca nad projektem była w istocie niewidoczna dla przeciętnego obywatela. W 2014 r. spodziewamy się strategicznych decyzji oraz - co za tym idzie - konkretnych działań, które będš dla każdego zauważalne" - dodała Trojanowska. W ministerstwie gospodarki zakończyły się prace nad Programem polskiej Energetyki Jšdrowej (PPEJ), który w pištek został skierowany na Komitet Stały Rady Ministrów. Decyzja rzšdu ws. PPEJ oznaczać będzie, że wišżšca staje się parafowana już umowa PGE, Taurona, Enei i KGHM ws. kupna udziałów w PGE EJ1 - spółce celowej powołanej do budowy pierwszej elektrowni. (Drugim warunkiem jest zgodna UOKiK). Trzy spółki majš kupić po 10 proc. udziałów, a umowa zawiera także zasady uczestnictwa wszystkich stron w projekcie przygotowania i budowy elektrowni jšdrowej. PGE EJ1 deklarowało też, że jeżeli PPEJ zostanie przyjęty, to w I kw. 2014 r. spółka powinna rozpoczšć postępowanie zintegrowane, które ma jednoczeœnie wyłonić dostawcę technologii, finansowania, usług serwisowych i paliwowych dla pierwszej elektrowni jšdrowej. Zawarty w projekcie harmonogram przewiduje wybór lokalizacji oraz podpisanie kontraktu na budowę pierwszego bloku pierwszej elektrowni jšdrowej do końca 2016 r., opracowanie projektu technicznego oraz uzyskanie niezbędnych pozwoleń do końca 2018 r. Na budowę i podłšczenie do sieci pierwszego bloku jšdrowego przewidziano okres od poczštku 2019 r. do końca 2024 r. Na lata 2025-2030 przewiduje się zakończenie budowy pierwszej elektrowni jšdrowej oraz rozpoczęcie budowy drugiej. Plany rzšdu zakładajš budowę dwóch siłowni o mocy po ok. 3000 MW każda. Zakończenie budowy drugiej elektrowni jšdrowej przewidywane jest w projekcie PPEJ w 2035 r.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL