Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

KE rozpoczęła dochodzenie w sprawie brytyjskiego projektu atomowego

Bloomberg
Komisja Europejska poinformowała o rozpoczęciu postępowania wyjaœniajšcego w sprawie udzielenia pomocy publicznej na rzecz projektu budowy elektrowni atomowej Hinkley Point C, pierwszej od 20 lat inwestycji w tym sektorze w Wielkiej Brytanii. Koszt inwestycji szacowany jest na 16 mld funtów.
Komisja poinformowała o rozpoczęciu procedury wyjaœniajšcej, która obejmować będzie konsultacje społeczne. W komunikacie KE zaznaczyła, że istniejš uzasadnione obawy, że brytyjscy podatnicy mogš ponieœć łšczne koszty rzędu 17 mld funtów w ramach subsydiów zaproponowanych inwestorowi, francuskiemu koncernowi EDF. Subsydia byłyby więc wyższe od szacowanej wartoœci inwestycji. Unijny komisarz ds. konkurencji JoaquĽn Almunia podkreœlił, że projekt ten wraz z towarzyszšcš mu umowš pomiędzy inwestorem a rzšdem "jest niezwykle złożony i o niespotykanej do tej pory naturze i skali". Zarówno inwestor jak i brytyjski rzšd sš przekonani, że postępowanie wykaże ostatecznie koniecznoœć pomocy publicznej dla projektu. EDF po raz kolejny potwierdził, że bez subsydiów projekt Hinkley Point C nie byłby opłacalny.
Brytyjski sekretarz stanu ds. energii Edward Davey stwierdził w komunikacie, że decyzja Komisji o wszczęciu postępowania jest standardowš procedurš w takich przypadkach. Jego zdaniem projekt spełnia wszelkie wymogi unijne w zakresie dozwolonej pomocy publicznej. Kluczowym elementem podpisanego w paŸdzierniku wstępnego porozumienia pomiędzy rzšdem brytyjskim a EDF jest wysokoœć tzw. strike proce, czyli gwarantowanej ceny za energię wytworzonš w planowanej elektrowni. Ustalona została ona na poziomie 92,5 funta za megawatogodzinę. Gwarancje rzšdowe przewidujš, że w przypadku, gdy rzeczywista cena hurtowa energii będzie niższa, dopłaci on brakujšcš kwotę. W przypadku, gdy cena będzie wyższa, koszty weŸmie na siebie inwestor. Mechanizm ten ma obowišzywać przez 35 lat od momentu uruchomienia elektrowni a ewentualne subsydia finansowane będš z opłaty doliczanej do rachunków za energię dla wszystkich jej konsumentów w Wielkiej Brytanii. Rzšd zobowišzał się również do udzielenia EDF gwarancji finansowych na łšcznš kwotę do 10 mld funtów, która pozwoli inwestorowi pozyskać finansowanie na realizację projektu. Na chwilę obecnš nie wiadomo kiedy KE może ogłosić ostatecznš decyzję w sprawie wsparcia publicznego dla projektu Hinkley Point C. Teoretycznie procedura może potrwać nawet do połowy 2015 roku, jednak brytyjski rzšd liczy, że Komisja potraktuje sprawę priorytetowo i wyda decyzję w pierwszej połowie 2014 roku. Według pierwotnego harmonogramu EDF miał podjšć ostatecznš decyzję inwestycyjnš w sprawie brytyjskiej elektrowni atomowej w czerwcu przyszłego roku. W niedawnym oœwiadczeniu prezes koncernu podtrzymał ten termin. Według przyjętego w porozumieniu harmonogramu, elektrownia miałaby ruszyć w 2023 roku. Przewiduje ono również, że koszty ewentualnych opóŸnień projektu poniesie inwestor.
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL