Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wiadomoœci

Młodzi Polacy sš dyskryminowani

materiały prasowe
- Tu nie ma szans na rozwój, jaki odpowiada naszym talentom – mówi Sebastian Kaleta (rocznik 1989), prezes stowarzyszenia Młodzi dla Polski.
Z kraju w cišgu ostatnich kilku lat wyjechało około miliona młodych Polaków. Rzšd, który deklaruje, że młodzi sš dla niego ważni, pracuje nad tym, jak wydać 2 mld zł, które otrzymamy z UE na ich aktywizację. Będzie o tym dziœ mówił wiceminister pracy Jacek Męcina na zorganizowanej przez fundację Energia dla Europy debacie na temat  młodego pokolenia (więcej fede.org.pl). Wezmš w niej udział także ekonomiœci, demografowie, politycy i przedstawiciele młodego pokolenia. „Rz" patronuje temu wydarzeniu. Dlaczego młodzi wyjeżdżajš? Sebastian Kaleta: Bo nie ma tu szans na rozwój, jaki odpowiada naszym kompetencjom, aspiracjom, talentom i wykształceniu. Młodzi nie widzš szans, by tu założyć rodzinę i prowadzić normalne życie. Nie chcš też być w ustawicznym starciu z polskš administracjš i nieprzyjaznym państwem.
Może czujš się obywatelami œwiata i jest im wszystko jedno, gdzie żyjš? Tak nie jest. Decydujš względy pragmatyczne. Sam byłem jakiœ czas za granicš i wiem, o ile łatwiej jest żyć na Zachodzie. W tym tygodniu zgłosiła się do naszego stowarzyszenia studentka prawa na brytyjskim uniwersytecie. Czuje potrzebę bliższych kontaktów z ojczyznš. Chce działać na rzecz naszego kraju. Nie wraca jednak, bo tam jest jej łatwiej. Polacy wyjeżdżajš, bo muszš? Tak. Podstawowš przesłankš opuszczenia kraju jest polityka państwa w stosunku do młodych. System gospodarczy, administracyjny, polityczny nie sprzyja temu, by młodzi rozwijali się w Polsce. Wręcz ich dyskryminuje. Jakie sš problemy? Jest ich wiele. Spójrzmy choćby na bezrobocie wœród młodych, Ÿle funkcjonujšcy system edukacji czy szkolnictwa wyższego. Młodzi uznajš, że nikt się tym nie interesuje, i wyjeżdżajš. Nie ma nawet poważnej dyskusji o tych wyzwaniach. Media, w tym „Rz", o tym mówiš. Coraz częœciej – także politycy. Zgoda, choć to dopiero sygnały. Robiš to coraz częœciej sami młodzi ludzie. Wczoraj na przykład wystartował think tank Pokolenie 2.0. Skupia kilkanaœcie bardzo dużych organizacji – od Parlamentu Studenckiego RP po ZHP czy ZHR. Chcš wypracować diagnozę pokolenia i następnie wpływać na odpowiednie zmiany. Podobnie w czwartek jest organizowana debata, jak wydać 2 mld zł adresowane dla młodych z UE. Dobrze, że to się dzieje, ale takich inicjatyw trzeba więcej. Może młodzi sš sobie winni, bo nic dla siebie nie robiš. Inicjatyw jest coraz więcej. Co ważne, sš powoływane najczęœciej jako sprzeciw wobec tego, co się dzieje, ale także przez ludzi, którym na sercu leży dobro wspólne. Nie wyjeżdżajš, ale działajš. Tak jest też z naszym stowarzyszeniem. Wspólnie z Fundacjš FOR i kilkunastoma organizacjami młodych przygotowujemy teraz np. protest przeciwko ustawie o OFE. Nie zgadzamy się na debatę, w której nie ma poważnej dyskusji o podstawach, czyli kondycji systemu emerytalnego. Œrednio zorientowany człowiek jest w stanie stwierdzić, że z roku na rok sytuacja jest coraz gorsza, a cała odpowiedzialnoœć za ten system spada na młodych ludzi.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL