Adwokaci

Adwokatura zmieniła regulamin zgromadzeń

Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Palestra zmieniła regulamin zgromadzeń. Dzięki temu łatwiej jej będzie podejmować decyzje.
Samorząd adwokacki usprawnił swoje procedury. Podczas ostatniego Krajowego Zjazdu Adwokatury (22–23 listopada) przyjęto uchwałę zmieniającą regulamin zjazdu i zgromadzeń w poszczególnych okręgach.
Wprowadzono możliwość rezygnacji z obowiązkowego kworum. Dzięki temu łatwiej będzie podejmować decyzje w obrębie izb. Dziś nie można podejmować żadnych decyzji, jeśli w zgromadzeniu nie bierze udziału jedna czwarta adwokatów danej izby. Zmiana spowoduje, że będzie można zrezygnować z wymogu kworum do otwarcia zgromadzenia, głosowania nad uchwałami i wnioskami oraz wyborów. Będzie ono jednak bezwzględnie potrzebne do zmiany porządku obrad. – Ta zmiana pozwoli uniknąć jasełek, z jakimi mieliśmy do czynienia chociażby podczas ostatniego zgromadzenia izby warszawskiej – tłumaczy Paweł Rybiński, dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. – Aby skończyć zgromadzenie, koleżanki i koledzy w niedzielę po południu zwoływali telefonicznie adwokatów – opowiada.
Był on zwolennikiem także innej zmiany: zniesienia obowiązku uczestniczenia w zgromadzeniach. Dziś wewnątrzsamorządowe regulacje nakładają go na wszystkich adwokatów danej izby. – Po ostatnim zgromadzeniu około 700 adwokatów izby nie usprawiedliwiło dostatecznie swojej nieobecności. Co się z nimi stanie? Rzecznik dyscyplinarny szuka w tej chwili rozwiązania. Jako dziekan mogę tylko powiedzieć, że jeśli istnieją takie przepisy, to zmuszeni jesteśmy ich przestrzegać – zwraca uwagę mec. Rybiński. Zwolennikiem zniesienia obowiązku uczestniczenia w zgromadzeniu był także jeden z kandydatów na prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Krzysztof Boszko. Ostatecznie jednak nie udało się tej zmiany przeforsować na Krajowym Zjeździe Adwokatury. 700 adwokatów w Warszawie odpowie za nieobecność na zgromadzeniu – Mnie do głosowania przeciwko zniesieniu tego obowiązku ostatecznie przekonały argumenty mec. Jarosława Szymańskiego, dziekana izby łódzkiej, który podkreślał, że po zmianie tych zapisów mogłoby się okazać, że staliśmy się dobrowolnym stowarzyszeniem – twierdzi mec. Rafał Dębowski, członek NRA. Zwraca także uwagę na inne istotne zmiany w regulaminie, m.in. wprowadzenie na zjazd i zgromadzenia elektronicznych rozwiązań. Wyraźnie bowiem zapisano, że będzie można głosować elektronicznie. Do tej pory można było za pomocą takich technik tylko liczyć głosy. Zgromadzenia izb oraz krajowy zjazd będą też mogły być transmitowane. – Dzięki tym zmianom na pewno da się obronić możliwość odbywania zgromadzeń w większości dużych izb. Przy tak dużym napływie nowych osób przeprowadzanie zgromadzeń według dotychczasowych reguł mogłoby się stać awykonalne. Nowe regulacje dotyczące kworum czy elektronicznego głosowania znacznie to usprawnią – uważa mec. Dębowski. Inne zmiany to m.in. możliwość zgłaszania kandydatur do różnych organów już 14 dni przed zgromadzeniem. Z kolei samo głosowanie nie może trwać krócej niż godzinę. Zmieniono ponadto sposób głosowania. – Do tej pory, zgodnie z regulaminem, trzeba było skreślić nazwisko tej osoby, na którą oddawało się głos, co logicznie wydawałoby się wyeliminowaniem. Teraz wystarczy postawić krzyżyk – mówi mec. Rybiński.
Źródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL