Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Stop korupcji

Łapówkowy megaukład

Fotorzepa, BS Bartek Sadowski
CBA wykryła, że firmy miały specjalne pule pieniędzy na korumpowanie polskich urzędników.
Trzy lata tytanicznej pracy œledczych, żmudne przeœwietlenie kilkuset przetargów. Dzięki temu Centralne Biuro Antykorupcyjne ustaliło zasady funkcjonowania  gigantycznego, wieloletniego układu korupcyjnego dotyczšcego rzšdowych zamówień informatycznych. Œledczy zdobyli dowody na korupcję i powszechnš zmowę firm w walce o zlecenia warte setki milionów złotych. Dotyczyło to również zamówień na kosztowne usługi doradcze. Infoafera już dawno wykroczyła poza granice Polski – wynika z informacji „Rzeczpospolitej".  Dzięki współpracy policji z innych krajów œledczy CBA mieli zdobyć dowody, że niektóre działajšce w Polsce międzynarodowe firmy informatyczne utrzymywały specjalny fundusz na łapówki dla polskich urzędników.
– Mamy wiedzę o tzw. specjalnych liniach kredytowych na łapówki. To dowodzi, że szefowie spółek informatycznych wiedzieli o korupcji i się na niš godzili – mówi jeden ze œledczych. Rozszyfrowany przez CBA układ był bezwzględny. Urzędnicy, którzy nie chcieli się dać skorumpować, byli degradowani. A potem pod byle pretekstem usuwani z dotychczasowej pracy. Dziœ niektórzy z tych urzędników sš œwiadkami prokuratury i CBA. Wczoraj zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osišgnięcia korzyœci majštkowej usłyszał Witold D. – wiceszef MSW odpowiedzialny za informatyzację w czasach, kiedy resortem kierował Grzegorz Schetyna. – To dopiero poczštek. CBA szykuje kolejne zatrzymania  w najbliższych trzech miesišcach – dowiedziała się „Rz". – Akcja zachwieje œwiatem politycznym i koncernami informatycznymi – twierdzi nasze Ÿródło. Szef CBA Paweł Wojtunik zaapelował wczoraj w Radiu Zet, by osoby zamieszane w aferę same się zgłaszały na policję, bo dzięki temu uniknš kary lub zostanie ona złagodzona. Œledczy wyjaœniajš również rolę Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której obowišzków należało chronienie wielkich przetargów przed zagrożeniem korupcyjnym. – Rozwikłujemy powišzania między ludŸmi służb specjalnych, koncernami i urzędnikami – mówi nam osoba znajšca kulisy œledztwa. Według informacji „Rz" Paweł Wojtunik pozostaje szefem CBA na następnš kadencję, by dokończyć to największe œledztwo Biura w ostatnich latach. Premier nie odważył się go zdymisjonować. Solidarna Polska chce komisji œledczej ws. korupcji
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL