Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Społeczeństwo

Portal porno do walki z epidemiš

rp.pl
Specjaliœci ostrzegajš przed zakażeniami HIV wœród gejów. Kampania majšca jš zatrzymać może łamać prawo.
– Obecnie ze wszystkich zakażeń HIV wykrywanych w punktach profilaktyczno- diagnostycznych ponad 60 proc. ma miejsce w populacji mężczyzn majšcych seks z mężczyznami. Musimy się zastanowić, czy coœ z tym robimy, czy też nie – mówi „Rz" Anna Marzec-Bogusławska z Krajowego Centrum ds. AIDS. Tłumaczy, że to dlatego urzędnicy centrum zdecydowali się na kampanię skierowanš do mężczyzn preferujšcych takie ryzykowne zachowania. Z danych Polskiego Zakładu Higieny wynika, że w 2012 roku na 319 nowych przypadków HIV ze znanš drogš zakażenia aż 215 dotyczyło mężczyzn odbywajšcych stosunki z mężczyznami. Po raz pierwszy wzrost zakażeń w tej grupie miał miejsce w 2005 roku, a tendencja wcišż się utrzymuje. – Wzrost może mieć zwišzek z tym, że przedstawiciele tej grupy stosunkowo częœciej się badajš. Majš też jednak duże tendencje do zachowań ryzykownych – wyjaœnia seksuolog prof. Zbigniew Izdebski. I dodaje, że z grupš ekspertów od lat oczekuje od Krajowego Centrum ds. AIDS bardziej intensywnych działań w tym zakresie.

Opowieœć o seksie i narkotykach

Pod wpływem krytyki centrum zdecydowało się na kontrowersyjnš kampanię. W jej ramach osiem organizacji, w tym działajšce na rzecz mniejszoœci seksualnych, stworzyły fikcyjny portal społecznoœciowy, którego uczestnicy w naturalistyczny, ocierajšcy się o pornografię sposób opowiadajš o swoich doœwiadczeniach seksualnych. Niektóre ze słów w opisach sš podkreœlone. Można w nie kliknšć, co przenosi użytkownika na podstronę z informacjami na temat bezpiecznego seksu. Fikcyjni użytkownicy opowiadajš też o swoich doœwiadczeniach z narkotykami. Na stronie można znaleŸć informacje, jak działajš œrodki odurzajšce i jak je mieszać. Np. amfetaminę z alkoholem lub mefedron z amfetaminš. „Język zastosowany w historiach użytkowników nie jest językiem oficjalnie używanym przez Krajowe Centrum ds. AIDS" – głosi informacja w portalu. Mimo to były rzecznik praw obywatelskich Andrzej Zoll uważa, że twórcy poszli za daleko, a portal nazywa „skandalicznym". Zwłaszcza że do pištku nie było w nim ostrzeżenia, że jest skierowany do osób pełnoletnich. Pojawiło się dopiero po interwencji redakcji „Rz".

Łamanie prawa?

Były minister sprawiedliwoœci prof. Zbigniew Ćwiškalski uważa, że treœci w portalu mogš być traktowane jako podżeganie do łamania prawa. – Cel ograniczenia liczby zakażeń wœród gejów oczywiœcie oceniam pozytywnie. Jednak język portalu musi mieœcić się w granicach prawa. Tymczasem zawarte tam opisy można uznać za pornografię. A udostępnianie tych treœci osobom, które tego sobie nie życzš, jest przestępstwem – tłumaczy. Inaczej sprawę ocenia prof. Izdebski. Mówi, że zastosowanie w portalu specyficznego języka jest uzasadnione celami projektu. – W ramach problematyki zdrowia publicznego państwo zobowišzane jest dbać o wszystkich obywateli, bez względu na orientację i upodobania. Nie wszystkie osoby homoseksualne preferujš ryzykowne kontakty. Jednak jest taka grupa. Musimy się z niš komunikować jej językiem – tłumaczy profesor.

Szkolenia barmanów

Portal nie jest jednak jedynym kontrowersyjnym elementem kampanii. Projekt przewiduje też szkolenia dla barmanów z klubów gejowskich, a tzw. partyworkerzy będš rozdawać tam pakiety prezerwatyw i akcesoriów seksualnych. „Znajdziecie u nas prezerwatywy pogrubione, smakowe, œwiecšce, czarne, a także lubrykanty na bazie wody i silikonu" – wylicza na swojej stronie internetowej stowarzyszanie Lambda Warszawa, jeden z koordynatorów akcji. Poseł PiS Andrzej Jaworski zapowiada w rozmowie z „Rz", że zawiadomi prokuraturę o możliwoœci złamania prawa. – Niech minister Bartosz Arłukowicz i prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz wytłumaczš się z finansowania tej akcji. Portal to jawna pornografia i promocja narkotyków. To działania przestępcze. Jeœli chodzi o rozdawanie prezerwatyw, nie wiem, dlaczego państwo ma łożyć na zaspokojenie zachcianek seksualnych jakiejkolwiek grupy – zaznacza. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora w.ferfecki@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL