Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Firmy rodzinne górš

ROL
Co trzecia mała czy œrednia firma w kraju kontrolowana jest przez rodzinę, a zatrudniajš one ponad 1,3 mln osób.
Dziœ z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędzie się debata „Społeczne i gospodarcze znaczenie firm rodzinnych". Spotkanie w ramach Forum Debaty Publicznej zorganizowane zostało we współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatywa Firm Rodzinnych. Będzie poœwięcone znaczeniu firm rodzinnych w polskiej gospodarce, przepisom prawa, które regulujš funkcjonowanie takich firm oraz propozycjom likwidacji istniejšcych barier. O firmach rodzinnych mówi się coraz więcej, majš ogromny potencjał.  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczoœci szacuje, że 36 proc. mikro-, małych i œrednich przedsiębiorstw to firmy rodzinne. – Ich największym atutem jest osoba właœciciela – silnego lidera, który w podejmowaniu decyzji ma samodzielnoœć, o jakiej nie marzš nawet menedżerowie większoœci spółek giełdowych – mówi Franciszek Hutten-Czapski, partner w warszawskim biurze Boston Consulting Group. – Przedsiębiorstwo z takim silnym liderem może szybciej się zmieniać, eksplorować nisze rynkowe, podejmować decyzje o poszukiwaniu nowych rynków zbytu i ekspansji międzynarodowej – dodaje.
Firma w raporcie z 2012 r. podała jednak, iż rozwój firm rodzinnych wcale nie przebiega według schematów. 70 proc. z nich upada lub zostaje przejętych, zanim do zarzšdu wejdzie drugie pokolenie z rodziny założyciela. Z kolei jedynie co dziesišta z nich ma szansę przetrwać na tyle długo, aby do zarzšdu weszło trzecie pokolenie. Jednak wiele lat bez zmiany właœciciela w dzisiejszych czasach to również ogromny kapitał i doskonale nadaje się do wykorzystania w komunikacji z klientami. Najstarszymi firmami rodzinnymi œwiata sš japońskie Viens Corporation, należšce do rodu Takanashi od ponad 30 pokoleń, czy H?shi działajšce od 46 pokoleń. Jednak nie można obrazu firm rodzinnych rysować tylko w ciemnych barwach. Wiele rozwija się i zdobywa nowych klientów. W Polsce w firmach rodzinnych pracuje już ok. 1,3 mln osób – tworzš one ponad 10 proc. PKB. Najbardziej znane to choćby jubilerskie Yes czy Apart, kosmetyczne Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris czy producenci wędlin, jak Tarczyński, Henryk Kania i wiele innych. – Firmom rodzinnym jest o tyle łatwiej, że działajš z większš pasjš, zaangażowaniem, dbajš przecież o swój biznes. W rodzinnych firmach sprawniej podejmowane sš decyzje – mówi Piotr Ršczyński, prezes Apartu. – W czym państwo może nam pomóc? Przede wszystkim nie przeszkadzać, pozwolić działać w ramach przepisów prawa. Bardzo pomaga jasnoœć przepisów, a w przypadku wštpliwoœci ważne jest sprawne uzyskanie ich interpretacji – dodaje. Wiele z nich styka się z problemem sukcesji. Jeżeli firmie wiedzie się dobrze, wówczas potomkowie założycieli, najczęœciej wychowani w dostatku, traktujš rodzinny biznes jako opcję na czarnš godzinę. Wielu dołšcza do zarzšdu dopiero wtedy, gdy nie udajš się ich własne biznesy. Dzieci czy wnuki założyciela nie muszš mieć takich samych kompetencji do działania w biznesie, stšd wiele firm przechodzšc z ršk do ršk dopiero po zmianie właœciciela odkrywa swój potencjał. Przykładem sš marki luksusowe jak Dior, Gucci czy Louis Vuitton, którym odejœcie z rodziny wręcz wyszło na dobre. – Nasze analizy pokazujš, że w œrednim horyzoncie, czyli w perspektywie 5–10 lat, to właœnie zdolnoœć do zyskownego rozwoju decyduje o 60–75 proc. wartoœci, którš firma wypracowuje dla swoich właœcicieli – dodaje Franciszek Hutten-Czapski. masz pytanie, wyœlij e-mail do autora p.mazurkiewicz@rp.pl
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL