Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Szef Gestapo pochowany na cmentarzu żydowskim

Odpowiedzialny za Holokaust i zbrodnie na Polakach szef Gestapo Heinrich Mueller został w 1945 roku pochowany w grobie zbiorowym na cmentarzu żydowskim w centrum Berlina - podał tabloid "Bild".
- Heinrich Mueller nie przeżył wojny. Jego zwłoki zostały pochowane w 1945 roku w grobie zbiorowym na cmentarzu żydowskim w œródmieœciu Berlina - powiedział historyk Johannes Tuchel dziennikarzowi "Bilda". Zachodnie służby wywiadowcze były przez długi czas przekonane, że Muellerowi udał się uciec z oblężonego Berlina. W lecie 1949 roku pojawiły się doniesienia, że ukrywa się w Karlowych Warach w Czechosłowacji. Jeden z agentów izraelskiego Mosadu twierdził, że rozpoznał Muellera w latach 50. w Brazylii. Długo utrzymywały się pogłoski, że pracuje dla zachodnich lub radzieckich służb specjalnych. Zdaniem Tuchela dokumenty z niemieckich archiwów œwiadczš o tym, że zachodnie wywiady myliły się. - Ciało Muellera służby zajmujšce się pochówkiem osób zmarłych pod koniec wojny znalazły w sierpniu 1945 roku w prowizorycznym grobie w pobliżu Ministerstwa Lotnictwa Rzeszy - powiedział historyk, który kieruje muzeum niemieckiego ruchu oporu w Berlinie. Przy zwłokach, w wewnętrznej kieszeni generalskiego munduru znaleziono między innymi legitymację służbowš Muellera ze zdjęciem.
Przewodniczšcy Rady Centralnej Żydów w Niemczech Dieter Graumann powiedział, że to, że jeden z najgorszych nazistowskich sadystów pochowany jest na cmentarzu żydowskim jest "niesmacznš okropnoœciš" i narusza pamięć o ofiarach. Na cmentarzu przy ulicy Grosse Hamburger Strasse znajduje się między innymi grób żydowskiego pisarza i filozofa Mosesa Mendelssohna. Mueller kierował hitlerowskš tajnš policjš państwowš Gestapo od wrzeœnia 1939 roku do końca wojny. Odpowiedzialny był za represje i zbrodnie zarówno w Niemczech, jak i na terenach okupowanych przez III Rzeszę, w tym za zwalczanie ruchu oporu. Podwładnym Muellera był Adolf Eichmann, twórca planu zagłady Żydów. Mueller osobiœcie przesłuchiwał komendanta głównego AK generała Stefana Roweckiego "Grota", aresztowanego w 1943 roku w Warszawie i zamordowanego rok póŸniej w niemieckim obozie koncentracyjnym Sachsenhausen.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL