Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Wspomnienia

Rodzinne miasto żegna Tadeusza Mazowieckiego

W płockim Urzędzie Miasta wyłożono księgę kondolencyjnš. Na maszcie przed budynkiem ratusza opuszczono do połowy flagę państwowš z kirem.
Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski (PO) napisał w księdze kondolencyjnej: "Z bólem i żalem żegnamy Honorowego Obywatela Miasta Płocka - na zawsze pozostanie symbolem walki o wolnš Polskę". Tadeusz Mazowiecki odebrał tytuł Honorowego Obywatela Płocka w czerwcu 2011 r. Uroczystoœć odbyła się podczas specjalnej sesji radnych. Dziękujšc za wyróżnienie, Mazowiecki powiedział wtedy, że przyznany tytuł uważa za wielki dar. - Wszystko, co starałem się robić dla Polski, było także dla Płocka - podkreœlił wówczas b. premier. Podczas uroczystoœci Mazowiecki ze wzruszeniem wspominał rodziców, dzieciństwo i wczesnš młodoœć spędzonš w Płocku, a także pełen grozy okres hitlerowskiej okupacji. Przyznał, że sš to dla niego "œlady niezatarte w pamięci".
- Nie zapomnę nigdy strasznego momentu bezsilnoœci, gdy z okien szpitala œw. Trójcy, gdzie pracowałem jako goniec, patrzyłem na exodus ludnoœci żydowskiej, wyprowadzanej pod eskortš esesmanów, dokšd - nie wiedzieliœmy. Kobiety miały na rękach płaczšce, małe dzieci. My nie mogliœmy podać im nawet chleba - mówił wtedy łamišcym się głosem. Mazowiecki podkreœlił wówczas, że wyniósł z rodzinnego miasta "fluidy historyczne" Płocka, a także wiarę, ukształtowanš przez rodzinny dom i miejscowych duszpasterzy oraz zaangażowanie społeczne, którego poczštkiem była działalnoœć w samorzšdzie szkolnym. Na uroczystoœci obecni byli m.in. synowie Mazowieckiego: Adam, Michał i Wojciech. Podczas wizyty w Płocku w czerwcu 2011 r. Mazowiecki wraz z najbliższymi odwiedził swš dawnš szkołę - najstarszš w Polsce i jednš z najstarszych w Europie, istniejšcš od 1180 r., obecnie Liceum Ogólnokształcšce im. Marszałka Stanisława Małachowskiego, a także dom przy ul. Kwiatka 23/25, ostatnie miejsce zamieszkania przed wyjazdem z Płocka. W "Małachowiance" b. premier spotkał się z kolegš z klasy, Waldemarem Hincem. - Tadeusz wyróżniał się zawsze powagš, mšdroœciš i taktem - opowiadał Hinc. Uczeń tego samego rocznika, Jan Chojnacki, przypomniał Mazowieckiemu jego działalnoœć w samorzšdzie uczniowskim. - Przychodził pan do dyrektora, żeby usprawiedliwiać nas, gdy coœ zbroiliœmy - wspominał Chojnacki. Tadeusz Mazowiecki urodził się w Płocku 18 kwietnia 1927 r. W 1946 r. ukończył tam Liceum Ogólnokształcšce im. Marszałka Stanisława Małachowskiego. Rodzice Tadeusza Mazowieckiego, ojciec - lekarz i matka, prowadzšca fundację dla ubogich, zwišzani byli z płockim szpitalem Œw. Trójcy. W 2000 r. w plebiscycie lokalnych mediów Mazowiecki został wybrany przez mieszkańców miasta na Płocczanina Stulecia.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL