Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Opinie

Naukowo o pedofilii

Ostatnio niektóre media dużo piszš o zjawisku pedofilii. Niestety, mało jest artykułów, które rzetelnie informujš o skali zjawiska, przyczynach i charakterystyce sprawców. Niniejszy tekst pokazuje, że, wykorzystujšc naukowe bazy danych, można w krótkim czasie zebrać materiały, które pozwalajš ocenić zjawisko pedofilii.
Najpierw dane ze strony polskiej policji: w l. 2007–09 co roku było między 5 tys. a 8 tys. przypadków pedofilii i ponad 300 gwałtów na dzieciach. Nowszych danych nie znalazłem. Nie sš dostępne charakterystyki polskich pedofilów, więc można sięgnšć po dane międzynarodowe, najdokładniejsze sš z USA. Ponad 95 proc. pedofilów to mężczyŸni. Od 25 proc. do 1/3 przestępstw pedofilii jest popełnianych wobec chłopców, pozostałe wobec dziewczynek. Badania w wielu krajach (w tym też w Holandii) pokazujš, że populacja gejów wynosi od 2 do 4 proc., a preferencja pedofila do skrzywdzenia chłopca sięga nawet 33 proc., czyli wœród pedofilów jest nawet 10-krotnie więcej homoseksualistów niż w społeczeństwie. Jak pokazuje artykuł z prestiżowego Moyo Clinical Proceedings z 2007 r., który podsumowuje dostępnš literaturę na temat pedofilii, heteroseksualny pedofil przeciętnie krzywdził około pięciorga dzieci, podczas gdy homoseksualny pedofil krzywdził 11 dzieci. Inne badanie cytowane w tym artykule, przeprowadzone anonimowo wœród pedofilów, wobec których już zakończono prawne restrykcje, pokazało, że przeciętny heteroseksualny pedofil napastował 20 dzieci, a homoseksualny aż 150. Autorzy wnioskujš z tego, że bardzo wiele przypadków napastowania chłopców przez homoseksualnych pedofilów nie jest zgłaszanych na policję.
Bardzo obszerne omówienie badań nad zjawiskiem pedofilii jest przedstawione w publikacji Family Research Council z 2002 r. W szczególnoœci pokazano, że na liœcie Gay Mens Fiction bestsellers był znaczny odsetek ksišżek, w których pojawia się wštek pedofilii. A w 1990 r. „Journal of Homosexuality" opublikował serię artykułów, które opisywały miłoœć mężczyzny do chłopca jako naturalne prawo gejów. W ksišżce podano wiele innych przykładów, w tym fakt, że znany aktywista i historyk œrodowisk gejowskich jest twórcš organizacji promujšcej legalizację męskiej pedofilii. Ksišżka cytuje badania opublikowane przez prestiżowe pisma medyczne, a tym „Journal of American Medical Association", że ponad połowa z badanych 279 amerykańskich gejów była jako dzieci molestowana przez starszego mężczyznę. U badanych osób heteroseksualnych zjawisko molestowania w dzieciństwie prawie nie występowało. Jestem ekonomistš, a nie psychiatrš, więc nie mogę ocenić wiarygodnoœci tych badań. Ale fakt, że zostały opublikowane w prestiżowych pismach medycznych, sugeruje, że spełniajš wysokie standardy prowadzenia badań naukowych. Mam nadzieję, że po moim artykule również lekarze zabiorš w tej sprawie głos i albo potwierdzš, albo sfalsyfikujš cytowane wyniki badań. Krzysztof Rybiński profesor i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula w Warszawie
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL