Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Giełda

Debiut PKP Cargo nastšpi pod koniec października 2013 roku

Fotorzepa, Bartosz Jankowski
Ruszajš zapisy na akcje drugiego największego przewoŸnika towarowego w UE. Planowany na koniec miesišca debiut ma przynieœć do 1,6 mld złotych.
Wczoraj opublikowany został prospekt emisyjny PKP Cargo. Zapisy na akcje potrwajš do 21 paŸdziernika. Debiut planowany jest na koniec miesišca. – Przewidujemy, że nastšpi między 28 a 31 paŸdziernika – mówi Jakub Karnowski, prezes spółki PKP, która jest właœcicielem 100 proc. akcji towarowego przewoŸnika. Jak szacujš analitycy, prywatyzacja ma przynieœć do 1,6 mld zł. – Œrodki zostanš przeznaczone na zasilenie Funduszu Własnoœci Pracowniczej i na spłatę zobowišzań PKP – dodaje Karnowski. – Planowana na koniec paŸdziernika prywatyzacja będzie jednym z największych debiutów w historii warszawskiej Giełdy Papierów Wartoœciowych – mówi Sławomir Nowak, minister transportu, budownictwa i gospodarki morskiej.

Akcje do podziału

Na sprzedaż trafi pakiet od 25 proc. do 50 proc. minus jedna akcja przewoŸnika. Jak wynika z prospektu, właœcicieli ma zmienić pakiet akcji istniejšcych; podniesienie kapitału nie jest planowane. Oferta skierowana do inwestorów indywidualnych obejmuje pakiet 15 proc. sprzedawanych papierów. Ich cena maksymalna została ustalona na 74 zł za papier. Jest możliwe podniesienie tego pułapu do 20 proc. Pakiet akcji obywatelskich został ustalony na 500 sztuk. Częœć papierów – co najmniej 5 proc. – obejmie Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Reszta zostanie skierowana do inwestorów instytucjonalnych z polski i zagranicy. – To bardzo przyzwoita oferta. Wycena jest uczciwa – daje szanse na zarobek już w pierwszym okresie, być może i pierwszego dnia po rozpoczęciu notowań. Z drugiej strony nie można PKP zarzucić tego, że spółka została sprzedana zbyt tanio – ocenia Alfred Adamiec, główny ekonomista LifeWays. Jak dodaje, można przyjšć, że otwarte fundusze emerytalne podejdš do oferty z rezerwš. – Częœć papierów kupiš polskie TFI. Wycena jest na tyle atrakcyjna, że powinni pojawić się akcjonariusze z zagranicy, tym bardziej że przykład KGHM pokazuje, że spółka, której większoœciowym udziałowcem jest Skarb Państwa, może przynosić zyski – dodaje Adamiec. Jak mówi Łukasz Boroń, prezes PKP Cargo, zarzšd spółki będzie rekomendował wypłatę dywidendy w pierwszym roku, kiedy zostanie wypracowany zysk. Ma ona wynosić od 35 proc. do 50 proc. zysku. Decyzję o jej wypłacie podejmie walne zgromadzenie. W tym roku na dywidendę zapewne nie ma co liczyć. Zysk będzie obcišżony kosztem premii prywatyzacyjnej w wysokoœci ok. 160 mln zł wypłacanej wszystkim pracownikom PKP Cargo.

Kolejka do prywatyzacji

Sprzedaż PKP Cargo, choć jest największš prywatyzacjš w grupie PKP, nie jest jedyna. W tym roku właœciciela zmieniła już spółka Polskie Koleje Linowe. – W planach jest również sprzedaż akcji TK Telekom, który obecnie jest w trakcie zmiany, by stał się bardziej atrakcyjny dla potencjalnych inwestorów. W kolejce do sprzedaży sš też PKP Energetyka i PKP Intercity – mówi Jakub Karnowski. TK Telekom miał zmienić właœciciela w ubiegłym roku. Rozmowy z wybranym inwestorem zostały jednak zerwane z uwagi na niemożliwoœci wynegocjowania satysfakcjonujšcej PKP ceny. – To pokazuje, że nie będziemy sprzedawać za wszelkš cenę – podkreœla Karnowski. PKP Intercity w tym roku ma jeszcze ponieœć stratę w wysokoœci ok. 140 mln zł. Pierwsze, choć niewielkie, zyski majš pojawić się w roku przyszłym. masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki, a.stefanska@rp.pl

Debiut Energi możliwy jeszcze w tym roku

Kolejnš spółkš, której akcje jeszcze w tym roku mogš zadebiutować na warszawskiej giełdzie, jest państwowa spółka energetyczna Energa. Do Komisji Nadzoru Finansowego trafił już jej prospekt emisyjny. Z ostatnich wypowiedzi przedstawicieli resortu skarbu wynika, że zatwierdzenia prospektu spodziewajš się w połowie paŸdziernika. Jeœli tak się stanie, debiut gdańskiej spółki na GPW mógłby nastšpić jeszcze w listopadzie. Ostateczna decyzja w tej sprawie zależeć jednak będzie od uwarunkowań rynkowych, a te nie sš korzystne dla spółek energetycznych. Jeœli jednak resort zdecyduje się na sprzedaż spółki, oferta akcji Energi może być największš w tym roku na warszawskiej giełdzie. Ze wstępnych szacunków analityków wynika, że jej wartoœć może sięgnšć nawet 2,5–3 mld zł.     —box
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL