Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Unia Europejska

Janukowycz gra Hitchcocka

PAP/serwis codzienny, Jacek Bednarczyk Jacek Bednarczyk
Czy Tymoszenko wyjdzie na wolnoœć? Wiktor Janukowycz będzie zwlekał z decyzjš do ostatnich dni przed szczytem Partnerstwa Wschodniego w Wilnie.
Okazja na ogłoszenie decyzji, na jakš czeka od wielu miesięcy Bruksela, była wczoraj znakomita. Janukowycz spotkał się w Krakowie z prezydentami Polski – kraju najbardziej przychylnego Ukrainie w Unii, i Niemiec – państwa, którego wpływy w Brukseli sš największe. Był też prezydent Włoch Giorgio Napolitano. Jednak słowa, na które wszyscy czekali, nie padły. W trakcie konferencji po spotkaniu Janukowycz z Komorowskim nawet nazwisko Tymoszenko nie zostało ani razu wymówione. W pištek, zdaniem adwokata liderki pomarańczowej rewolucji Serhija Własenki, wysłannicy Parlamentu Europejskiego Aleksander Kwaœniewski i Pat Cox wystšpili w imieniu Tymoszenko do Janukowycza z proœbš o zgodę na wyjazd na leczenie do kliniki w Berlinie. Pozytywna decyzja prezydenta Janukowycza oznaczałaby, że Ukraina podpisze pod koniec listopada w Wilnie układ stowarzyszeniowy i zrobi decydujšcy krok na drodze do integracji europejskiej.

Guten Tag, Berlin

– Ukraina spełniła wszystkie pozostałe warunki potrzebne do podpisania umowy: zmieniła ordynację wyborczš i niektóre przepisy o działalnoœci gospodarczej. Taka jest ocena komisarza ds. poszerzenia Unii Stefana Füle. Na stole pozostaje już tylko sprawa Julii Tymoszenko – powiedziały „Rz” Ÿródła w Brukseli.
Także sam Janukowycz w ostatnich dniach mnożył sygnały, które œwiadczš o tym, że skłania się ku uwolnieniu „pięknej Julii”. Już w pištek z dalszego prowadzenia sprawy Tymoszenko został zwolniony Renat KuŸmin, prokurator, który starał się maksymalnie wydłużyć pobyt liderki opozycji za kratkami. Z kolei w poniedziałek należšcy do bliskiego Janukowyczowi oligarchy dziennik „Siewodnia” zatytułował czołówkę „Guten Tag, Berlin”. Zaœ sam prezydent, który darzy Tymoszenko wyjštkowš nienawiœciš, parę dni temu zaczšł po raz pierwszy publicznie wypowiadać jej imię. Jednak kropka na „i” do tej pory nie została postawiona: Janukowycz wcišż nie rozstrzygnšł, czy pozwoli Tymoszenko opuœcić więzienie. – Spodziewamy się, że podejmie tę decyzję w ostatnim możliwym momencie w połowie listopada, na kilka dni przed szczytem w Wilnie – przyznajš nasze Ÿródła w Radzie UE. 15 paŸdziernika Kwaœniewski i Cox majš przedstawić w Parlamencie Europejskim raport, w którym opiszš, jakie rozwišzanie problemu „selektywnego stosowania sprawiedliwoœci” uzgodnili z Janukowyczem. – Mamy pełne zaufanie do sposobu, w jaki prowadzš negocjacje z Kijowem – mówi „Rz” rzecznik komisarza Füle, Peter Stano. Tydzień póŸniej, 21 paŸdziernika, w Brukseli spotkajš się ministrowie spraw zagranicznych. Do tej pory spodziewano się, że właœnie wtedy zapadnie decyzja o tym, czy podpisywać umowę stowarzyszeniowš z Ukrainš. Ale gra Janukowycza powoduje, że rozstrzygnięcie nastšpi najpewniej na następnym szczycie szefów dyplomacji, 18 listopada. Dlaczego Janukowycz zwleka z decyzjš ? – To człowiek niesłychanie kapryœny, który może zmienić zdanie w każdej chwili – mówi nam osoba z otoczenia Bronisława Komorowskiego. Polski prezydent mocno zaangażował się w negocjacje z ukraińskim przywódcš – tylko w ubiegłym tygodniu, w trakcie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, spotykał się z nim dwa razy. A od 2010 roku obaj przywódcy widzieli się już dwudziestokrotnie.

Merkel nie zmieni zdania

Ale sš też bardziej racjonalne powody zwłoki Janukowycza. Jednym z nich jest nadzieja, że w ostatecznym rachunku względy geopolityczne zwyciężš i umowa stowarzyszeniowa da się podpisać bez wypuszczania Tymoszenko na wolnoœć. – Ja bym na to nie liczył. Decydujšcy głos w tej sprawie ma Angela Merkel. A ona publicznie zobowišzała się do uwolnienia Tymoszenko przed zawarciem porozumienia. Teraz się z tego nie wycofa – mówiš nasze Ÿródła w Radzie UE. Janukowycz zwleka z jeszcze jednego powodu: obawia się reakcji własnego elektoratu. Wielu zwolenników Partii Regionów, szczególnie we wschodniej częœci kraju, jest przekonanych, że Tymoszenko zawarła szkodliwy dla Ukrainy kontrakt na dostawy gazu z Rosji i zbudowała bezprawnymi metodami kolosalnš fortunę. Dlatego jej miejsce jest w więzieniu. Prezydent prowadzi też grę z samš Juliš. Obawia się, że będzie starała się wzišć odwet w wyborach prezydenckich w 2015 roku. Tymoszenko nie robi zresztš nic, aby te obawy rozwiać. – Nie wystšpię w Niemczech o azyl. Chcę nadal walczyć o przyszłoœć mojego kraju – zapowiada. Aby zablokować drogę Tymoszenko do władzy, Janukowycz chce zgodzić się na jej wyjazd, ale nie ułaskawić. Zgodnie z ukraińskim prawem polityk skazany prawomocnym wyrokiem nie może ubiegać się o najwyższy urzšd w państwie. Czy to oznacza, że Janukowycz może w ostatnim momencie zrezygnować z zawarcia umowy z Uniš ? – To jest wykluczone. Decyzja o europejskim wyborze została przez ukraińskiego prezydenta podjęta – mówiš współpracownicy Bronisława Komorowskiego. – Rzšd Ukrainy przyjšł już projekt umowy, kraj zdecydował się prowadzić wojnę handlowš z Rosjš, nawet cerkiew prawosławna opowiedziała się za Europš. Na odwrót już za póŸno – dodajš.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL