Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Adwokaci

Adwokaci krytykujš nowy portal wymiaru sprawiedliwości

Adwokaci krytykujš nowy portal Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwoœci
www.sxc.hu
(Dez)informator wymiaru sprawiedliwoœci - tak okreœlił jakoœć strony pod kštem informacyjnym adw. Rafał Dębowski, przewodniczšcy Komisji Informatyzacji NRA.
Przypomnijmy, wczoraj Ministerstwo Sprawiedliwoœci uruchomiło nowš stronę internetowš, której zadaniem ma być informowanie społeczeństwa o danych statystycznych dotyczšcych wymiaru sprawiedliwoœci. - Przejrzałem jš uważnie - stwierdza adwokat Rafał Dębowski. Jednak jego zdaniem na próżno w definicjach szukać słów: adwokat, radca prawny, czy pomoc prawna z urzędu. - Szkoda bo w zakładce porównania międzynarodowe, umieszczono m.in. dane statystyczne przedstawiajšce iloœć prawników na sto tysięcy mieszkańców w poszczególnych krajach europejskich. Polska wypada œrednio – jesteœmy dopiero na 19 pozycji - podkreœla Dębowski. - Tylko dlaczego na stronie uruchomionej w paŸdzierniku 2013 roku umieszczono dane z 2010 roku, choć powszechnie wiadomo, że w naszym kraju przyrost adwokatów i radców przez ostatnie 3 lata był wręcz geometryczny? Dlaczego nie ma porównania statystycznego z uwzględnieniem dodatkowych czynników, np. produktu krajowego brutto, czy iloœci osób, które wyemigrowały za pracš do zamożniejszych krajów UE i siłš rzeczy nie będš korzystać z naszych usług? Dlaczego nie ma jakichkolwiek danych statystycznych dotyczšcych pomocy prawnej z urzędu? - pyta.
- Tyle się teraz mówi o potrzebie zmian w tej materii, a dane, którymi ostatnio nas publicznie raczono przy okazji nowelizacji KPK to informacje opracowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwoœci, opatrzone klauzulš „niewiarygodne". O braku na stronie metodologii obliczeń nie wspominam, a to przecież najważniejsze, by np. wiedzieć ile spraw załatwionych (opanowanych jak mówi wskaŸnik) to sprawy zwrócone. Pomysł œwietny – wykonanie: „do uzupełnienia braków" - podsumowuje nowš stronę wymiaru sprawiedliwoœci przewodniczšcy Komisji Informatyzacji NRA. Zobacz www.isws.ms.gov.pl
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL