Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Służby mundurowe

Tajemnicza współpraca Służby Kontrwywiadu Wojskowego z rosyjskš FSB

Premier Donald Tusk i szef MON Tomasz Siemoniak
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Po dymisji szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego wyszła na jaw umowa o współpracy z Federalnš Służbš Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Gen. Janusz Nosek, szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego podpisał jš ponad dwa lata temu, po katastrofie smoleńskiej.
Według informacji "Rz" szef SKW nie poinformował o jej podpisaniu ministrów obrony narodowej, ani spraw wewnętrznych. Zakres tej współpracy jest tajny, ale wiadomo, że zarówno sama umowa, jak i jej szeroki zakres wzbudziła mieszane oceny na najwyższych szczytach władzy oraz wœród posłów z sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Według nieoficjalnych informacji FSB mogła dzięki tej umowie prowadzić szerokie i nie do końca kontrolowane działania w Polsce. - Nie mogę na ten temat rozmawiać, raport w tej sprawie ma klauzulę niejawnoœci - ucina rozmowę poseł Stanisław Wzištek, wiceprzewodniczšcy sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Rozmawiać na temat umowy z FSB nie chce ani MON ani MSW i odsyła nas do działajšcego przy Radzie Ministrów Kolegium do Spraw Służb Specjalnych, "będšce organem opiniodawczo-doradczym w sprawach programowania, nadzorowania i koordynowania działalnoœci służb specjalnych – w tym również SKW" - odpisuje nam MSW.
Kancelaria Premiera odpisuje "Rz", że "informacje dotyczšce współpracy służb specjalnych z poszczególnymi organami i służbami innych państw podlegajš ochronie na podstawie ustawy o ochronie informacji niejawnych". Na pytanie czy premier polecił zerwać tš umowę, dodaje tylko ogólnie, że "Kolegium do Spraw Służb Specjalnych nie wydaje zgód ani poleceń zerwania umów dotyczšcych współpracy z  zagranicznymi służbami specjalnymi,  ponieważ nie ma do tego podstawy prawnej". Kancelaria Premiera nie odpowiedziała "Rz" na pytanie, czy ujawnienie faktu istnienia takiej umowy miało wpływ na dymisję szefa SKW, gen. J.Noska. Po publikacji "Rz" Płk Krzysztof Dusza, dyrektor gabinetu szefa SKW nadesłał oœwiadczenie, zapewniajšc m.in. że "Wszelkie działania Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizowane sš wyłšcznie w sposób zgodny z obowišzujšcymi przepisami prawa i w jego granicach". Płk Dusza podkreœlił również, że "SKW podejmujšc współpracę z właœciwymi organami i służbami innych państw, zawsze dopełnia ustawowego obowišzku  wynikajšcego z art. 9 ust. 2, który stanowi, iż współpraca taka może  nastšpić po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów oraz opinii Ministra Obrony Narodowej".
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL