Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spadki i darowizny

Spadkobiercy nie odziedziczš spadku z długami

www.sxc.hu
Spadkobiercy nie będš się obawiać, że odziedziczš majštek z długami, których potem nie dadzš rady spłacić.
Szykuje się rewolucja w prawie spadkowym – dowiedziała się „Rz". Osoby, które odziedziczš majštek po bliskich, nie będš musiały się martwić, że wraz z nim przypadnš im też długi spadkodawcy, których nie majš z czego spłacić. Takich „spadków z niespodziankš" jest bowiem coraz więcej, bo wiele osób bierze kredyty i pożyczki – te ostatnie również w parabankach. Doœwiadczyła tego Wanda Ł., dziedziczšca z rodzeństwem po matce. Ta żadnego majštku nie zostawiła, bo w ostatnich latach życia utrzymywała się z 1000 zł emerytury. Jednak po œmierci matki okazało się, że miała wszczęte postępowanie podatkowe dotyczšce nieudokumentowanych Ÿródeł pochodzenia 300 tys. zł. Postępowanie spadkowe wszczšł Urzšd Skarbowy w Białej Podlaskiej, który postanowił obcišżyć podatkiem spadkobierców, w tym Wandę Ł. Dziœ, aby uniknšć takich nieprzewidzianych długów, spadkobierca musi złożyć oœwiadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Oznacza to, że za ewentualne długi odpowiada wyłšcznie do wartoœci odziedziczonych aktywów i – w razie problemów – nie będzie spłacał „nadwyżki" długów z własnej kieszeni.
Jednak mało kto pamięta o tej formalnoœci, tym bardziej że na złożenie oœwiadczenia jest tylko pół roku od momentu, gdy dana osoba dowiedziała się o spadku. Formalnoœci nie dopełniła również Wanda Ł., twierdzšc, że nie miała pojęcia o problemach matki. 6 miesięcy - ma spadkobierca na złożenie oœwiadczenia, że przyjmuje spadek bez długów – Obecne przepisy zawierajš pułapkę dla spadkobierców, której przeoczenie może oznaczać ogromne długi – wskazuje Andrzej Romanek, poseł Solidarnej Polski, która zgłosiła projekt zmian, skierowany przez rzšd do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego. Projekt przewiduje, że spadkobierca nie będzie musiał składać oœwiadczeń, aby nie odpowiadać w całoœci za długi zmarłego. Zasadš będzie, że ewentualne długi będzie spłacał tylko do wysokoœci aktywów spadkowych. Jeœli więc np. odziedziczone auto i pienišdze warte będš 50 tys. zł, a potem spadkobierca dowie się o długach w wysokoœci 200 tys. zł, będzie musiał spłacić tylko 50 tys. zł. – Komisja Kodyfikacyjna wnosi właœnie ostatnie poprawki do projektu, po uwagach zgłoszonych przez Ministerstwo Sprawiedliwoœci – mówi sędzia Robert Zegadło, sekretarz Komisji. Z kolei MS zapowiada rychłe przesłanie nowelizacji do konsultacji międzyresortowych. Poza zwiększeniem bezpieczeństwa spadkobierców projekt upraszcza też zasady ustalania stanu spadku. ?Obecnie robiš to komornicy, w przyszłoœci ma wystarczyć proste oœwiadczenie spadkobiercy złożone w sšdzie lub u notariusza.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL