Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

Gowin: najpierw ruch społeczny, potem partia

Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Utworzenie ruchu społecznego, a dopiero potem powołanie nowej partii zapowiedział w sobotę w Krakowie Jarosław Gowin. Termin utworzenia partii zwišzany będzie z wyborami. Przyjdzie taki moment i ta partia zmieni kształt sceny politycznej - mówił były polityk PO.
W Krakowie Jarosław Gowin zorganizował pierwszš ze swoich konwencji regionalnych, które będš organizowane w całej Polsce. Zaprezentował pięć wartoœci, ważnych dla Polaków, wokół których będzie koncentrował się jego program: praca, rodzina, wolnoœć, tradycja, solidarnoœć. Zaproszeni przez niego mówcy prezentowali swoje osišgnięcia w poszczególnych dziedzinach. Zainicjował także kampanię społecznš "Godzina dla Polski", która ma skupić ludzi chętnych do pracy dla dobra wspólnego. Na portalu www.1godzina.pl zainteresowani mogš się zarejestrować i zadeklarować, ile czasu mogš poœwięcić na takš pracę. Portal będzie służył zgłaszaniu inicjatyw, umożliwiał współpracę i wymianę doœwiadczeń, będzie też okazjš do konsultacji w sprawie inicjatyw ustawodawczych. Pierwsza będzie inicjatywa dotyczšca urlopów macierzyńskich dla wszystkich matek, niezależnie czy pracujš. - Dzisiaj rozpoczęliœmy pewnš kampanię społecznš - akcję "Godzina dla Polski". Poprzez tę akcję na pewno wyłonimy w całym kraju rzesze nowych liderów, setki, tysišce nowych przyszłych przywódców. I pewnie kiedyœ przyjdzie pora na partię politycznš, ale tę partię będš tworzyli nie tylko politycy znani z pierwszych stron gazet i ekranów telewizyjnych" - powiedział Gowin dziennikarzom po konwencji.
Jak podkreœlił, "jeżeli ma być nowa jakoœć w polskiej polityce, to muszš do tego być też nowi ludzie". - I jestem przekonany, że poprzez konwencję w Krakowie i następne w całej Polsce my tych nowych liderów politycznych pokażemy Polakom - podkreœlił. Pytany o termin utworzenia nowej partii powiedział: - Partie polityczne potrzebne sš wtedy, kiedy sš wybory. Wybory parlamentarne w Polsce sš w roku 2015; jeżeli ktoœ przyspieszy termin tych wyborów, to oczywiœcie ja też przyspieszę swoje plany, ale na razie dla mnie ważne jest to, żeby gromadzić wokół siebie ludzi, którzy chcš zmieniać Polskę". Przyznał, że w jego otoczeniu będš pojawiać się politycy. - Ale najpierw akcja społeczna "Godzina dla Polski", potem ruch społeczny, a dopiero potem przyjdzie pora na partię - podkreœlił. Krakowska konwencja zgromadziła bardzo wiele osób, w tym samorzšdowców z całej Małopolski. - Myœlę o tym, co mówiš o mnie w Warszawie. Często mówiš, że jestem sam, że nikogo wokół mnie nie ma. Czy mówiš prawdę? - pytał Gowin na poczštku konwencji uczestników szczelnie wypełniajšcych salę. - Nie! - odkrzyknęli zebrani. - Teraz usłyszeli - powiedział Gowin. Dodał, że politycy warszawscy tak mówiš, "bo od lat siedzš w swoich gabinetach, stracili kontakt z życiem normalnych Polaków, przestali rozumieć Polskę". Zebrani odpowiadali mu brawami. - Właœnie dlatego potrzebna jest nowa polityka, do tej nowej polityki potrzebni sš nowi ludzie, tacy jak wy. Na tej sali jest kilkaset osób. Kolejne setki sš poza tš salš, bo już się nie zmieœciły. Ale ludzi takich jak my, chcšcych tworzyć nowš politykę, chcšcych zmieniać Polskę, przywracać Polakom nadzieję na sprawne i uczciwe państwo, sš tysišce i dziesištki tysięcy. Trzeba ich tylko zorganizować. Będziemy organizować energię tych ludzi, ich zapał, ich miłoœć do Polski, ich przywišzanie do współobywateli - mówił Gowin. - Dziennikarze pytajš mnie i spekulujš, kiedy założę własnš partię. Przyjdzie taki moment, będzie partia i ta partia zmieni kształt sceny politycznej - mówił Gowin. Obecny na konwencji były poseł PO John Godson zachęcał zebranych do zaangażowania się. Europoseł Marek Migalski wyjaœniał dziennikarzom, że jego ugrupowanie PJN "z zainteresowaniem patrzy na to, co robi Jarosław Gowin, dlatego że mówi on o tych sprawach, które PJN przez ostatnie dwa lata poruszała". "I byłoby bardzo niezrozumiałe dla wyborców, gdybyœmy tych œrodowisk nie scalali, gdybyœmy ze sobš nie rozmawiali" - mówił Migalski. Jarosław Gowin odszedł z PO na poczštku wrzeœnia. Argumentował, że doszedł do granicy, w której lojalnoœć wobec partii stoi w konflikcie z lojalnoœciš wobec Polaków. Wœród powodów swojego odejœcia z PO były minister sprawiedliwoœci wymienił politykę rzšdu dotyczšcš m.in. OFE. Polityk latem ubiegał się o stanowisko przewodniczšcego PO, jednak w wewnętrznych wyborach przegrał z pełnišcym tę funkcję Donaldem Tuskiem. Szef rzšdu otrzymał blisko 80 proc. głosów; Gowin - 20 proc.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL