Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Mieszkaniowe

Ile trzeba pracować na mieszkanie

ober-haus
Przeciętny Kowalski, który chce kupić 50-metrowe mieszkanie w dużym mieœcie, musi dziœ przeznaczyć na nie 98 miesięcznych wypłat.
Na zakup zwykłego 50-metrowego lokalu w Sopocie trzeba dziœ przeznaczyć 170 œrednich pensji - to o 42 mniej niż w 2009 roku. W Poznaniu takie samo lokum kupimy oszczędzajšc o blisko 2 lata krócej niż przed 4 laty, a w Warszawie okres ten skrócił się ze 189 do 154 miesięcy, czyli o blisko 3 lata -  wynika z analizy portalu nieruchomoœci Domy.pl. Ostatnie dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczšce przeciętnego wynagrodzenia w sierpniu br. (2687 zł netto) oraz najnowsze zestawienie œrednich cen ofertowych mieszkań, posłużyły analitykom serwisu Domy.pl do obliczenie czasu, jaki jest potrzebny do uzbierania œrodków na zakup 50-metrowego mieszkania. - Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że przeciętny Kowalski zamierzajšcy nabyć 50-metrowe mieszkanie w którymœ z największych polskich miast, musi dziœ przeznaczyć na taki zakup œrednio o 19 miesięcznych pensji mniej niż w 2009 roku. O ile przed 4 laty koszt takiego lokalu odpowiadał 117 ówczesnym œrednim krajowym, o tyle dziœ jest to równowartoœć 98 pensji netto. Jednym słowem: Kowalski musi dziœ pracować na 50-metrowe mieszkanie prawie półtora roku krócej, a w jego kieszeni zostaje przeszło 50 tys. zł - wylicza Marcin Drogomirecki z serwisu Domy.pl.
W cišgu ostatnich czterech lat najbardziej skrócił się czas potrzebny do uzbierania œrodków na zakup mieszkania w Sopocie. Na 50-metrowy lokal w tym nadmorskim kurorcie trzeba dziœ przeznaczyć o 42 pensje mniej. Tak znaczšca zmiana jest jednak niewielkš pociechš jeżeli weŸmie się pod uwagę to, że uœredniony koszt takiego lokalu to dziœ równowartoœć aż 170 pensji, czyli wynagrodzeń z przeszło 14 lat pracy. Zdecydowanie krócej - niespełna 6 lat - trzeba dziœ oszczędzać, aby kupić takiej samej wielkoœci lokal w Bydgoszczy, Katowicach albo Łodzi. W tych miastach koszt  zakupu 50-metrowego M jest dziœ niższy o równowartoœć od 16 do 19 œrednich pensji, co skraca czas oszczędzania o ok. półtora roku. - Najmniejsze zmiany w cenach zaszły na przestrzeni ostatni ostatnich 4 lat w Kielcach i Rzeszowie. Dlatego w tych miastach czas potrzebny na zebranie œrodków na zakup 50-metrowego mieszkania skrócił się tylko o nieco ponad pół roku: w Kielcach - o 7 miesięcy, w Rzeszowie - o 8 miesięcy - mówi Marcin Drogomirecki. Dodaje, że dziœ nabywca wspomnianej wielkoœci lokalu w tych miastach musi przeznaczyć na transakcję odpowiednio 80 i 90 œrednich miesięcznych wynagrodzeń. Jednak i tak na własne M wyda dziœ ok. 20 tys. zł mniej niż ten, kto dokonał zakupu w 2009 roku. Z uwagi na najniższe ceny ofertowe mieszkań używanych, najkrótszego okresu wyrzeczeń wymaga kupno mieszkania w Gorzowie Wielkopolskim. Z analizy portalu Domy.pl wynika, że na 50-metrowy lokal w stolicy woj. lubuskiego trzeba dziœ uzbierać 54 œrednie pensje, czyli zarobki z 4 lat i 6 miesięcy pracy. Jeszcze 4 lata temu ta perspektywa była dokładnie o rok dłuższa.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL