Jak rozliczyć świadczenia z funduszu socjalnego

aktualizacja: 27.09.2013, 02:00
Anna Turska doradca podatkowy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Anna Turska doradca podatkowy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Foto: Rzeczpospolita

Karnety na siłownię, świąteczne paczki, zapomogi – to najczęstsze świadczenia pracownicze z funduszu socjalnego. Czy pracodawca musi naliczać od nich podatek?

REDAKCJA POLECA
05.09.2016
VAT: działalność socjalna pracodawcy z ryzykiem oszacowania
30.07.2015
Składki ZUS od karnetów sportowych i zakładowych wczasów
kancelarierp.pl
Stwórz swoją umowę - szybko i profesjonalnie!
Anna Turska doradca podatkowy z kancelarii Domański Zakrzewski Palinka:
Nie zawsze. Jeśli świadczenia są przyznane zgodnie z regulaminem funduszu i spełniają kryteria działalności socjalnej można skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Limit to 380 zł rocznie. Nadwyżka jest opodatkowana. Inaczej jest ze składkami ZUS, świadczenie z funduszu nie jest nimi obciążone, nawet jeśli przekracza limit określony w ustawie o PIT.
Ze zwolnienia z podatku nie korzystają natomiast bony, talony i inne znaki uprawniające do wymiany na towary albo usługi.
Co to znaczy „spełniają kryteria działalności socjalnej"?
Przyznając wsparcie dla zatrudnionych, pracodawca musi zbadać ich sytuację finansową i rodzinną. Jeśli nie uwzględni tego kryterium i przekaże wszystkim takie same świadczenia, fiskus może zakwestionować prawo do zwolnienia.
Jak zmniejszyć ryzyko?
Solidnie dokumentując zasady przyznawania wsparcia. Najczęściej potwierdzają je oświadczenia pracowników o wysokości dochodów na jednego członka rodziny. Przydadzą się też inne dowody potwierdzające trudną sytuację zatrudnionej osoby. Pamiętajmy jednak, że trudno prześwietlić każdego pracownika, jeśli firma zatrudnia ich kilkuset. Dlatego wielu pracodawców przyjmuje limity dochodów i w zależności od tego, w jakim przedziale znajduje się pracownik, przyznaje mu wsparcie w określonej wysokości (albo nie przyznaje w ogóle).
Jakie jeszcze profity z funduszu mogą być zwolnione z podatku?
Przykładowo dopłata do żłobka lub klubu dziecięcego. Także dofinansowanie do zorganizowanego wypoczynku dziecka. Nie obowiązują tu żadne limity.
Czy firma może zaliczyć takie świadczenia do kosztów uzyskania przychodów?
Kosztem są same odpisy na fundusz, pod warunkiem faktycznego przekazania pieniędzy na jego wyodrębniony rachunek. Odliczyć można też świadczenia urlopowe wypłacone zgodnie z przepisami o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Nie zaliczymy natomiast do kosztów wydatków na działalność socjalną finansowanych ze środków obrotowych firmy.
A VAT?
Minister finansów w interpretacji ogólnej uznał, że pracodawca gospodarujący środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie jest z tego tytułu podatnikiem VAT. Świadczenia z funduszu nie są więc opodatkowane. Konsekwencją takiego podejścia jest to, że przy zakupach na potrzeby działalności socjalnej nie można odliczyć podatku naliczonego.
—rozmawiał Przemysław Wojtasik

POLECAMY

KOMENTARZE