Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Firma

Bank nie jest winny, że księgowa klienta sfałszowała przelewy

Nawet gdyby wykazano niedopatrzenia banku przy przyjmowaniu wpłat od księgowej, to nie skutkowałoby to odpowiedzialnoœciš odszkodowawczš banku.
Fotorzepa, Jerzy Dudek JD Jerzy Dudek
Znany bank nie wyrówna szczecińskiej spółce straty ponad miliona złotych, które księgowa spółki przekazała rodzinie, wykorzystujšc bankowe potwierdzenia.
Dokonywanie transakcji za pomocš banku nie gwarantuje na 100 proc. ich bezpieczeństwa, ani też odszkodowania. Nie każda nieprawidłowoœć banku skutkuje bowiem jego odpowiedzialnoœciš. Tylko taka, która stała się przyczynš szkody.

To sedno pištkowego wyroku Sšdu Najwyższego (sygnatura akt: II CSK 657/12).

Spółkę wpędziła w kłopoty jej księgowa (już nie żyje i œledztwo zostało umorzone, więc nie jest pewne do końca, jak oszustwo wyglšdało). Faktem jest, że w cišgu ponad dwóch lat sfałszowała 28 bankowych potwierdzeń wpłat w miejscowym oddziale na rzecz klientów spółki, których nie było. Otóż wpłacała ona drobne kwoty (300, 500 zł) na rzecz krewnych i najprawdopodobniej nie wypełniała albo wypełniała np. ołówkiem, a następnie œcierała i wpisywała inne dane na drukach, które pracownicy banku potwierdzali. Potwierdzenia nosiły nazwy prawdziwych klientów spółki i znaczne kwoty przelewów, których jednak nie dokonywała. Pienišdze rzekomo przelane brała natomiast z kasy spółki i przekazywała najbliższym krewnym. Bank też może być wykorzystany do oszustwa i nie zawsze wyrówna klientowi stratę
Sprawa karna została umorzona, spółka pozwała więc bank, domagajšc się odszkodowania, a jego winę upatrywała w braku dostatecznego nadzoru nad własnymi pracownikami przy przyjmowaniu wpłat. Postępowanie dowodowe w sprawie cywilnej nie wyjaœniło do końca mechanizmu oszustwa. Nie udowodniono też żadnego porozumienia między księgowš a pracownikami banku. W tej sytuacji Sšd Okręgowy, a następnie Sšd Apelacyjny w Szczecinie oddaliły pozew spółki domagajšcej się odszkodowania. Pełnomocnik banku  mec.  Jarosław Kwieciński bronił tego werdyktu przed Sšdem Najwyższym, wskazujšc, że to nie błędy pracowników banku były przyczynš szkody, ale działania księgowej. Zaniedbania banku pomagały jedynie w ukrywaniu popełnionego już przestępstwa. Sšd Najwyższy podzielił to stanowisko, chociaż  nie krył zdziwienia, że mogło do takiego oszustwa dojœć, i że jeszcze sš spółki, które zapłatę niosš do banku w siatce. Sędzia SN Zbigniew Kwaœniewski powiedział w uzasadnieniu wyroku, że gdyby nawet wykazano niedopatrzenia banku przy przyjmowaniu wpłat i sporzšdzaniu potwierdzeń (dokumentów), to tego rodzaju kradzież pieniędzy nie jest normalnym  następstwem takich błędów. Nie ma więc między domniemanym niedopatrzeniem  banku a stratš spółki zwišzku przyczynowego. Nie ma także podstaw do pocišgnięcia banku do odpowiedzialnoœci za tzw. pomocnictwo (na podstawie art. 422 kodeksu cywilnego), by mówić bowiem o pomocnictwie (czy podżeganiu) banku jego pracowników, należałoby wykazać im, że byli œwiadomi oszustwa księgowej, że było między nim porozumienie, a na to nie ma dowodu. Wyrok SN jest ostateczny.
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL