Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

W sšdzie i urzędzie

Apel o niewnoszenie bomb do sšdu 19 września od Pani Sędzi Sylwii Słowiok-Janus

Ze względu na koniecznoœć wzmożenia kontroli bezpieczeństwa i porzšdku na terenie sšdu rejonowego dla Warszawy-Woli, z obowišzku poddania się czynnoœciom sprawdzajšcym zwolnieni zostali wyłšcznie: sędziowie, prokuratorzy, ławnicy, kuratorzy zawodowi i pozostali pracownicy Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Woli i Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie.
Fotorzepa, Marian Zubrzycki
Na mojš skrzynkę mailowš trafiło zarzšdzenie Pani Sędzi Sylwii Słowiok-Janus, wiceprezesa Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Woli, nr 30/13 z 12 wrzeœnia 201 3r.
Zgodnie z jego treœciš, 19 wrzeœnia 2013 r., ze względu na koniecznoœć wzmożenia kontroli bezpieczeństwa i porzšdku na terenie tegoż sšdu, z obowišzku poddania się czynnoœciom sprawdzajšcym zwolnieni zostali wyłšcznie: sędziowie, prokuratorzy, ławnicy, kuratorzy zawodowi i pozostali pracownicy Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Woli i Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie. O nas adwokatach Pani Prezes zapomniała! O przepraszam. Nie zapomniała, bo zarzšdzenie to wysłano do wiadomoœci m.in. Okręgowej Rady Adwokackiej. Szkoda, że 19 wrzeœnia nie mam żadnej rozprawy na terenie Sšdu Rejonowego dla Warszawy-Woli. Szczerze żałuję, że nie mam rozprawy w sprawie, która mogłaby się przedawnić na korzyœć mojego klienta. Najlepiej w takiej z czerwonymi grzbietami. Bo jakbym miał takš sprawę, to w imię protestu zastosowałbym stare polskie przysłowie: „... gdzie cię niechętnie widzš nie bywaj wcale".
Zaœ jako usprawiedliwienie mojej nieobecnoœci dałbym treœć Zarzšdzenia nr 30/13 i oœwiadczenie, że wykonujšc zawód zaufania publicznego, posiadajšc przy sobie dokumenty objęte tajemnicš adwokackš, nie wyraziłem zgody na poddanie się kontroli, do której Pani Prezes mnie namawia. Czy taka nieobecnoœć byłaby usprawiedliwiona? Nie wiem. Wiem jednak, że trzeba coœ zrobić z tym, by także osoby postronne adwokaturze pamiętały o godnoœci wykonywania naszego zawodu. Jak bowiem powinno być powszechnie wiadomo adwokat to zawód zaufania publicznego. A to zobowišzuje. Także do zachowania zasad bezpieczeństwa i porzšdku. Nie tylko 19 wrzeœnia i nie tylko w Sšdzie Rejonowym dla Warszawy-Woli. Przykro mi, że czasem tak trudno to zrozumieć. Szkoda też, że w dzisiejszych czasach tak łatwo przychodzi sšdzić, iż bombę lub pistolet na teren sšdu może wnieœć adwokat, a nie uczyni tego np. „pozostały pracownik sšdu".
ródło: www.adwokatura.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL