Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Koœciół

Jałmużnik papieski przyjmuje święcenia

AFP
Ksišdz Konrad Krajewski, mianowany przez papieża Franciszka arcybiskupem i jałmużnikiem papieskim, przyjmie jutro w bazylice œw. Piotra w Rzymie œwięcenia biskupie.
Udzieli mu ich kard. Giuseppe Bertello, przewodniczšcy Gubernatoratu Państwa Watykańskiego. Współkonsekratorami będš abp Piero Marini, były szef Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych oraz abp Władysław Ziółek, emerytowany metropolita łódzki, który w 1988 roku udzielał ks. Krajewskiemu œwięceń kapłańskich. Ksišdz Konrad Krajewski jest szefem Urzędu  Dobroczynnoœci Apostolskiej od 3 sierpnia tego roku. Tego dnia został wyniesiony przez papieża Franciszka do godnoœci arcybiskupa. Wczeœniej przez 15 lat był ceremoniarzem papieskim Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Po wyborze papieża Franciszka, niosšc krzyż otwierał procesję liturgicznš z nowym papieżem do logi w bazylice œw. Piotra. Kiedy dowiedział się o nominacji był w Polsce na urlopie. Wówczas zadzwonił do niego papież. – Wiem, że Ojciec Œwięty już nieraz dzwonił do kapłanów Powiedział do mnie: „słuchaj, jak przyjšłeœ mojš nominację"? Powiedziałem, że przyjšłem na kolanach, jak mogłem inaczej. „A kto jest z tobš"? – zapytał Papież. Powiedziałem, kto jest ze mnš. Papież na to: „To podgłoœ telefon, to im pobłogosławię"! I pobłogosławił, i powiedział: „Do dzieła"! I się wyłšczył. Myœlę, że pobłogosławił nam wszystkim, to był chyba pierwszy telefon do Polski Papieża Franciszka – relacjonował ksišdz Krajewski.
Jałmużnik papieski to arcybiskup, który należy najbliższego otoczenia Ojca Œwiętego i zawsze obecny jest obok prefekta Domu Papieskiego na uroczystoœciach i audiencjach. Do jego zadań należy udzielanie w imieniu papieża jałmużny potrzebujšcym. Zajmuje się także udzielaniem błogosławieństw papieskich - na ich formularzu widnieje jego podpis. Co istotne ks. Krajewski œwięcenia biskupie przyjmie w dniu, w którym Koœciół obchodzi œwięto stygmatów œw. Franciszka z Asyżu.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL