Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Energianews

Japonia zdana na gaz

Bloomberg
Do końca roku Japonia pozostaje bez pršdu z elektrowni atomowych. Właœnie wyłšczony został ostatni z pracujšcych reaktorów.
W niedzielę w nocy została zatrzymana praca reaktora elektrowni w mieœcie Oi. Wczeœniej  - na poczštku wrzeœnia stanšł drugi reaktor tej elektrowni. Firma zarzšdzajšca siłowniš Kansai Electric wyjaœnia, że chodzi o przeglšd techniczny. Firma nie podaje, kiedy oba reaktory znów rozpocznš produkcję pršdu. Jak podał euronews, Japonia pozostanie bez energetyki jšdrowej co najmniej do końca grudnia. Do katastrofy w elektrowni Fukushima w marcu 2011 r z siłowni jšdrowych pochodziła jedna trzecia pršdu produkowanego w Japonii. Po katastrofie zostało wyłšczonych 50 reaktorów. Dwa z nich - w Oi, znów zaczęły pracę w lipcu 2012 r. Obecnie Japonia jest największym na œwiecie importerem gazu skroplonego. Rocznie kupuje ok. 80 mln ton.  Ale kosztuje to kraj bardzo drogo. Za jeden BTU (brytyjskie jednostki cieplne) Japończycy płacš 16-18 dol., podczas gdy cena gazu w USA to 4 dol. za jednostkę.
Dlatego w połowie roku rzšd w Tokio oznajmił, że wraca do energetyki jšdrowej. Jednak na razie Fukushima coraz bardziej przecieka i japońskie społeczeństwo nie jest gotowe na ponowne uruchomienie zatrzymanych elektrowni.
ródło: energianews.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL