Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Rozmaitoœci

Wrocław zadba o jakość usług turystycznych

fot. Dolnoœlšœka Organizacja Turystyczna
ROL
Dolnoœlšska Organizacja Turystyczna zamierza powołać specjalnš komisję, która od 2014 r. będzie weryfikowała umiejętnoœci pilotów i przewodników turystycznych
Jak mówi dyrektor Dolnoœlšskiej Organizacji Turystycznej Rajmund Jacek Papiernik, w roku 2014 wejdzie w życie ustawa o usługach turystycznych, likwidujšca koniecznoœć posiadania specjalnej licencji na wykonywanie zawodu pilota i przewodnika turystycznego. - Może to spowodować znaczne obniżenie jakoœci usług turystycznych, bo zawód ten będzie mógł wykonywać każdy, bez względu na wiedzę i umiejętnoœci. Dlatego też zamierzamy powołać specjalnš komisję, w skład której wejdš organizacje zajmujšce się turystykš na Dolnym Œlšsku. Chodzi o to, aby wzmocnić ten rynek i utrzymać wysokš jakoœć usług - wyjaœnia Papiernik. Komisja zajęłaby się opracowaniem nowego programu szkolenia przewodników turystycznych, który byłby lepiej dostosowany do obecnych realiów. - Osoba wykonujšca takš pracę powinna mieć nie tylko wiedzę merytorycznš, ale również wysokie umiejętnoœci interpersonalne, zwišzane m.in. z autoprezentacjš, pracš w grupie czy rozwišzywaniem sytuacji konfliktowych. Wbrew pozorom wcale nie jest to łatwy zawód - uważa Papiernik.
Zadaniem komisji byłoby również wystawianie specjalnego certyfikatu œwiadczšcego o wysokich kwalifikacjach danego przewodnika. - Chcielibyœmy stworzyć i wypromować specjalnš markę, znak graficzny, który kojarzyłby się z najwyższš jakoœciš usług turystycznych na Dolnym Œlšsku. Wówczas turysta korzystajšcy z usług osób legitymujšcych się tym znakiem, miałby pewnoœć, że ma do czynienia z osobš kompetentnš, dzięki czemu najlepiej pozna najciekawsze miejsca regionu i miło spędzi czas- mówi Papiernik. Obecnie prowadzone sš konsultacje z poszczególnymi organizacjami turystycznymi, których przedstawiciele mieliby wejœć w skład planowanej komisji. - Liczymy, że w cišgu najbliższych tygodni ustalimy jej skład, a do końca 2013 r. opracujemy program szkolenia przewodników oraz formę certyfikacji ich usług - dodaje Papiernik.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL