Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Œwiat

Wmurowano kamień węgielny pod pomnik Sobieskiego w Wiedniu

Pomnik Jana III Sobieskiego i jego żony Marysieńki na warszawskim Wilanowie
Fotorzepa, Radek Pasterski RP Radek Pasterski
W 330. rocznicę bitwy pod Wiedniem, na wiedeńskim wzgórzu Kahlenberg wmurowany został kamień węgielny pod pomnik króla Jana III Sobieskiego
W uroczystoœci wzięli udział przedstawiciele władz Krakowa i Wiednia oraz członkowie Bractwa Kurkowego. Inicjator przedsięwzięcia Piotr Zapart, członek Bractwa Kurkowego w Krakowie, podkreœlił, że uroczystoœć wieńczy wielomiesięczne starania, aby w stolicy Austrii w przyszłoœci stanšł pomnik polskiego monarchy, twórcy wiktorii wiedeńskiej. Podczas uroczystoœci z udziałem prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, naczelnika 19. dzielnicy Wiednia Adolfa Tillera, radnego miasta Wiednia Ernsta Wollera oraz delegacji krakowskich braci kurkowych wmurowano akt erekcyjny pod pomnik - włożono go do specjalnej tuby razem z dzisiejszymi wydaniami wiedeńskich gazet oraz monetami polskimi i euro. Obok postawiono także tablicę informujšcš o tym, że w tym miejscu stanie pomnik. Chór z małopolskiego Libišża wykonał pieœń "Bogurodzica".
Inicjatorami budowy pomnika króla Jana III Sobieskiego sš: Bractwo Kurkowe oraz Stowarzyszenie Twórcze Artystyczno-Literackie STAL. Nad jego koncepcjš artystycznš pracuje krakowski rzeŸbiarz i członek bractwa, prof. Czesław DŸwigaj. Władze austriackiej stolicy zgodziły się na budowę pomnika w częœci parkowej Kahlenbergu, z którego Jan III Sobieski dowodził zwycięskš bitwš z Turkami. Monument stanie w odległoœci kilkudziesięciu metrów od koœcioła œw. Józefa; nie może być wyższy niż trzy metry ze względu na przepisy architektoniczne. Według wstępnych ustaleń odlany z bršzu pomnik ma przedstawiać Jana III Sobieskiego z jego charakterystycznymi atrybutami. Tło dla władcy będzie stanowić husaria. Koszt obiektu to co najmniej 500 tys. zł. Na razie nie wiadomo z jakich Ÿródeł zostanie sfinansowane to przedsięwzięcie. Bracia kurkowi myœlš o znalezieniu sponsora strategicznego, który wyłożyłby całoœć lub większoœć potrzebnych pieniędzy. Projekt popiera prezydent Krakowa, który w tej sprawie od miesięcy prowadził osobiste rozmowy z burmistrzem Wiednia. Zwrócił się on wraz z inicjatorami przedsięwzięcia do prezydenta Bronisława Komorowskiego z proœbš o objęcie honorowym patronatem tej inicjatywy. Bitwa pod Wiedniem stoczona została 12 wrzeœnia 1683 roku między wojskami polsko-austriacko-niemieckimi, pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego, a armiš Imperium Osmańskiego pod wodzš wezyra Kara Mustafy. Zakończyła się klęskš Osmanów, którzy od tej pory przeszli do defensywy i przestali stanowić zagrożenie dla chrzeœcijańskiej częœci Europy. Starcie to uważane jest za jednš z dwudziestu przełomowych bitew w dziejach œwiata.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL