Urzędnicy

Na studiach podyplomowych urzędnik nauczy się polszczyzny

www.sxc.hu
Zatrudnieni w urzędzie tworzą teksty pełne błędów i trudne w odbiorze. Tego, jak prawidłowo się komunikować, będą mogli nauczyć się na studiach podyplomowych.
Uniwersytet Warszawski uruchomił nowy kierunek  studiów podyplomowych „Polszczyzna w administracji i biznesie". Studia są adresowane do pracowników administracji państwowej i samorządowej oraz kierowników różnych szczebli w firmach i przedsiębiorstwach. Stanowią odpowiedź na kampanię społeczną „Język urzędowy przyjazny obywatelom".
Zgodnie z ustawą o języku polskim organy władzy publicznej są zobowiązane do  jego ochrony. Powinna ona polegać na dbaniu o poprawne używanie języka, doskonaleniu sprawności językowej oraz stwarzaniu warunków do rozwoju języka jako narzędzia komunikacji międzyludzkiej. Z tego zadania nie w pełni się wywiązują. Tak wynika ze sprawozdania Rady Języka Polskiego. Urzędnicy tworzą teksty hermetyczne, szablonowe, trudne w odbiorze, bardzo rzadko zróżnicowane w zależności od adresata, co obniża ich skuteczność komunikacyjną. Językiem urzędowym pisane są nawet informacje o bieżących wydarzeniach. Rada Języka Polskiego przebadała strony internetowe siedmiu ministerstw – Edukacji Narodowej, Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Pracy i Polityki Społecznej, Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Sportu i Turystyki, Środowiska, Zdrowia – oraz jednej instytucji centralnej – NFZ.
Większość analizowanych tekstów ma charakter oficjalny i nie jest różnorodna stylistycznie. Na stronach internetowych brakuje materiałów przystępnych, lżejszych, pisanych językiem potocznym. Zdarzają się też błędy językowe. Tak np. na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki nie ma tekstów zachęcających do uprawiania sportu czy jakichś form turystyki. Na stronach Ministerstwa Zdrowia, a zwłaszcza Narodowego Funduszu Zdrowia, komunikaty kierowane do lekarzy i do pacjentów nie różnią się od siebie stylistycznie, są pisane językiem urzędowo-prawnym lub naukowym.
Źródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL