Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Konkurs "Rzeczpospolitej"

ROL
Jak państwa firma poprawia relacje konsument - klient? Najlepsze rozwišzania zostanš opisane na łamach dziennika „Rz". Spoœród nich Kapituła Konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze.
Redakcja „Rzeczpospolitej" wraz z partnerami: Pracodawcami RP, Krajowš Izbš Gospodarczš, Stowarzyszeniem Konsumentów Polskich oraz Getin Bankiem przygotowuje cykl artykułów na temat sposobów i rozwišzań stosowanych w firmach w celu poprawiania relacji konsument - klient. Cyklowi towarzyszy konkurs. Najlepsze rozwišzania zostanš  opisane na łamach dziennika „Rz". Spoœród nich Kapituła Konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze. Jeœli więc Państwa firma wprowadziła niestandardowe lub korzystne rozwišzania majšce na celu zwiększenie liczy klientów lub zatrzymanie osób będšcych już klientami Państwa firmy, prosimy o wypełnienie  poniższej ankiety i wysłanie jej na adres: a.ogonowska@rp.pl do dnia 16 paŸdziernika 2013 roku.
1. Co Państwa firma zrobiła w celu poprawienia relacji konsument-klient (z naciskiem na korzyœci dla konsumenta) ? Proszę o opis (do 4000 znaków ze spacjami).  Ważne, innowacja powinna być wprowadzona nie póŸniej niż w 2010 roku (w latach 2010-2013). 2. Kiedy innowacja została wprowadzona 3. Czy spełnia ona swoje założenia ? 4. Ile osób korzysta z rozwišzania ? 5. Szacunkowy koszt wdrożenie programu ? 6. Czy wpłynęło to na zyski firmy ?
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL