Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Biznes

Przedsiębiorcy chcš zmian w systemie podatkowym

Fotorzepa
Małe i œrednie firmy domagajš się zmian w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym.
Aż 43 proc. małych i œrednich przedsiębiorstw zalicza koniecznoœć zmiany w systemie podatkowym i ZUS do najważniejszych czynników, które ułatwiłyby im prowadzenie działalnoœci gospodarczej – wynika z badania Instytutu Badań i Analiz oraz portalu Firmy.net. Przedsiębiorców zapytano też o pomysły na poprawienie sytuacji małych i œrednich firm na rynku. Większoœć z nich postulowało koniecznoœć wprowadzenia zmian w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym (43,6 proc.). Nie brakowało także konkretnych propozycji tych zmian, jak np. całkowita likwidacja ZUS na rzecz indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego i samodzielnego odkładania na emeryturę. Również w kwestii podatków przedsiębiorcy bardzo licznie domagali się wprowadzenia „sensownego" mechanizmu, który umożliwiłby im niepłacenie podatku dochodowego i VAT od niezapłaconych faktur. - To, że firmy z sektora MŒP najczęœciej postulujš zmiany w systemie podatkowym i ubezpieczeniowym nie jest chyba dla nikogo niespodziankš. ZUS to zmora małych firm. Kolejnš bolšczkš przedsiębiorców jest nieterminowe płacenie za faktury, co często praktykujš duże firmy wobec mniejszych partnerów – mówi Michał Kurczycki, przedstawiciel szwajcarskiej firmy NNV AG, twórcy portalu Firmy.net. I dodaje, że dla dużych spółek rachunek na 5 tys. zł to niewielka kwota, którš można zapłacić kiedy indziej. Dla małej czy mikro firmy to często cały miesięczny dochód, z którego jeszcze trzeba opłacić ZUS, podatek VAT i podatek dochodowy, bez względu na to czy płatnoœć się otrzymało, czy też nie.
Według przedsiębiorców do innych barier w prowadzeniu działalnoœci gospodarczej należš te zwišzane sš z budowaniem relacji pomiędzy administracjš a biznesem. W tym przypadku rozwišzaniem trudnoœci mogłoby być: ograniczenie procedur biurokratycznych, a zwłaszcza cyfryzacja urzędów (10,9 proc.), większy dostęp do œrodków z UE (1,4 proc.) oraz poprawa wizerunku przedsiębiorców (1 proc.). Inne pomysły firm na poprawienie własnej sytuacji to: wzrost ich innowacyjnoœci, skupienie działalnoœci na specjalizacji, likwidacja lub ograniczenie szarej strefy oraz łatwiejszy dostępu do kredytów i œrodków z Unii.
ródło: ekonomia.rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL