Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kraj

Białystok dla rodzin wielodzietnych

Zniżki na żłobek, tańsze przejazdy komunikacjš miejska i wejœcie na basen - takie uprawnienia wprowadza białostocka Karta Dużej Rodziny.
Z programu "Białostocka Karta Dużej Rodziny" będš mogły korzystać rodziny zameldowane i zamieszkałe w mieœcie, w których pod opiekš jest troje i więcej dzieci (do 18 lat lub 26 dla osób kontynuujšcych naukę). Program dotyczy dzieci i ich rodziców, opiekunów prawnych (rodzica lub opiekuna prawnego) praz rodzin zastępczych. Nie obowišzuje kryterium dochodowe.
Aby przystšpić do programu, rodzina musi złożyć wniosek, w formie pisemnej lub drogš elektronicznš. Każdy z członków takiej rodziny musi mieć imiennš Białostockš Kartę Miejskš, która jest wydawana bezpłatnie i obecnie służy już m.in. przy zakupach biletów komunikacji miejskiej.
Po przystšpieniu do programu wielodzietne rodziny zapłacš w Białymstoku o połowę mniej niż dotychczas za przedszkole i żłobek. Ulgi będš obowišzywały też w przejazdach komunikacjš miejskš, na bilet okresowy dla dzieci z takich rodzin będzie zniżka 75 proc., a dla rodziców lub opiekunów - 50 proc. Natomiast z oferty Białostockiego Oœrodka Sportu i Rekreacji - basenu i lodowiska dzieci z rodzin wielodzietnych będš korzystać z ulgš 75 proc., a doroœli - z 50 proc. zniżkš.
Władze miasta oceniajš wstępnie, że z tytułu tych ulg miasto będzie rekompensować rocznie różnym podmiotom 2,9 mln zł. Pienišdze będš pochodzić z budżetu miasta.
Z danych meldunkowych Urzędu Miasta wynika, że w Białymstoku mieszka ok. 4 tys. rodzin
wielodzietnych.
Według wyliczeń przedstawianych mediom kilka miesięcy temu, w budżetach rodzin wielodzietnych z tytułu np. ulg w opłatach za żłobki zostanie ok. 150 tys. zł, a ulgi w opłatach za przedszkola przyniosš łšcznie rodzinom 1,2 mln zł oszczędnoœci. 1,3-1,4 mln zł rodziny wielodzietne zaoszczędzš natomiast na dodatkowych ulgach w komunikacji miejskiej.
Władze Białegostoku liczš także, że do programu będš przyłšczać się nie tylko placówki miejskie, ale też organizacje pozarzšdowe, prywatne firmy, przedsiębiorcy czy szkoły językowe.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL