Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Kadry

Zabezpieczenie roszczeń pracodawcy: nieważne weksle wstawiane przez pracowników

Podpisanie lojalki lub zatrudnienie pracownika na czas okreœlony bez możliwoœci jego wypowiedzenia to legalna alternatywa dla zobowišzań wekslowych
Fotorzepa, Michał Sadowski MS Michał Sadowski
Weksle wystawiane przez pracowników na zabezpieczenie roszczeń pracodawcy będš nieważne.
Do laski marszałkowskiej wpłynšł właœnie projekt noweli kodeksu pracy autorstwa grupy posłów PO. Przewiduje ona, że oœwiadczenia pracownika o poddaniu się egzekucji, a także o uznaniu długu będš nieważne. To samo będzie dotyczyło sytuacji, gdy zatrudniony wystawi weksel na zabezpieczenie przyszłych roszczeń pracodawcy ze stosunku pracy. Autorzy projektu podkreœlajš, że kodeks pracy wymaga zmiany ze względu na orzecznictwo Sšdu Najwyższego. W wyroku z 26 stycznia 2011 r. wskazał on m.in., że takie czynnoœci prawne pracownika sš nieważne z mocy prawa. Firma nie może zabezpieczać w ten sposób roszczeń o naprawienie szkody na wypadek, gdyby podwładny zniszczył jej mienie. etap legislacyjny: przed pierwszym czytaniem
ródło: Rzeczpospolita

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL