Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Polityka

21-latek w MSW to nie wyjštek. 23-latek bez studiów pomaga Nowakowi

ROL
21-letni doradca bez wyższego wykształcenia pracujšcy dla MSW nie jest jedynym takim przypadkiem w gabinetach politycznych ministrów. Asystentem politycznym Sławomira Nowaka jest 23-letni Michał Klimczak, który nie ukończył jeszcze żadnego kierunku studiów.
Jak pisała rp.pl, w Gabinecie Politycznym Ministra Spraw Wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza funkcję doradcy pełni 21-letni Adam Malczak. Okazuje się, że podobne praktyki występujš również w innych resortach, m.in. w ministerstwie transportu, budownictwa i gospodarki morskiej. Chodzi o Michała Klimczaka, który w Gabinecie Politycznym Sławomira Nowaka znalazł się w 2011 roku, w wieku 21-lat. Zarabia tam 2.590-3.170 zł. W momencie objęcia funkcji był studentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW w trybie wieczorowym. Jak poinformował rp.pl rzecznik resortu Nowaka Mikołaj Karpiński, Klimczak pracował wczeœniej w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, posiada także doœwiadczenie zawodowe z pracy w Biurze Posła do PE Rafała Trzaskowskiego. Przewodniczył też warszawskim strukturom młodzieżówki PO stowarzyszeniu "Młodzi Demokraci" oraz bezskutecznie startował w wyborach do Rady dzielnicy Białołęka. Uzyskał wtedy poparcie 175 wyborców. Jak nieoficjalnie dowiedziała się rp.pl, Klimczak miał problemy na studiach. Rozpoczšł je w 2009 roku i planowo powinien je zakończyć w roku 2012. Tak się jednak nie stało i 23-letni asystent polityczny Nowaka wciaż kontynuuje edukację na studiach wieczorowych pierwszego stopnia.
Oznacza to, że on także, podobnie jak doradca Sienkiewicza Adam Malczak, nie spełnia standardowych wymagań kwalifikacyjnych do pełnienia powierzonej mu funkcji. W rozporzšdzeniu Rady Ministrów z dnia 28 marca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i innych œwiadczeń przysługujšcych pracownikom urzędów państwowych zatrudnionym w gabinetach politycznych oraz doradcom lub pełnišcym funkcje doradców osób zajmujšcych kierownicze stanowiska państwowe okreœlono, że od asystentów politycznych ministrów wymaga się wykształcenia wyższego i przynajmniej dwuletniego stażu pracy. W przypadku Michała Klimczaka również obowišzuje "furtka prawna", pozwalajšca kierownictwu ministerstwa na rezygnację z wymagań kwalifikacyjnych w "szczególnie uzasadnionych przypadkach". O uzasadnienie zatrudnienia 23-letniego studenta zapytaliœmy resort Nowaka, jednak mimo kilku ponagleń wcišż nie doczekaliœmy się odpowiedzi. Wiadomo jednak, że Klimczak zasłynšł głównie ze swojego wpisu na portalu społecznoœciowym Facebook w marcu 2011 roku. Opublikował wtedy zapowiedŸ derbów Warszawy w piłce nożnej i opatrzył jš mało cenzuralnym komentarzem: "Czarna dz...o, derby blisko". Rzecznik ministerstwa pytany przez rp.pl o zakres obowišzków Michała Klimczaka nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Poinformował jedynie, jakimi działaniami zajmujš się pracownicy Gabinetu Politycznego Ministra. - Do ich obowišzków należy m.in. nadzorowanie opracowywania dokumentów, w tym programowych, przedkładanych ministrowi. Utrzymujš też – w zakresie wyznaczonym przez ministra – kontakty z partiami politycznymi w kraju i za granicš oraz zwišzkami zawodowymi i œrodowiskami opiniotwórczymi - wyjaœnił. Wczeœniej pisaliœmy już o 21-letnim Adamie Malczaku, który pełni funkcję doradcy w Gabinecie Politycznym Bartłomieja Sienkiewicza. Z informacji udzielonych nam przez MSW wiemy, że nie ma on standardowo wymaganego do wykonywania tej pracy wyższego wykształcenia i 5-letniego stażu pracy. Jest "szczególnie uzasadnionym przypadkiem", dla którego kierownictwo resortu mogło zrezygnować z wymagań kwalifikacyjnych.
ródło: rp.pl

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL