Prenumerata 2018 ju˜ż w sprzedża˜y - SPRAWD˜!

Spór o ubój rytualny

Żydzi skarżš się w Brukseli na zakaz uboju rytualnego w Polsce

Flickr
Wstrzšs, szok - tak spotykajšcy się w Brukseli rabini i przedstawiciele społecznoœci żydowskiej w Europie nazwali odrzucenie przez Sejm RP ustawy dopuszczajšcej tzw. ubój rytualny. Zapowiedzieli list do szefów KE i PE ws. wzmocnienia przepisów UE w tym zakresie.
W pištek Sejm odrzucił rzšdowy projekt ustawy dopuszczajšcej ubój zwierzšt bez ogłuszania, czyli tzw. ubój rytualny. W poniedziałek w oœwiadczeniu izraelskiego MSZ podkreœlono, że decyzja polskiego Sejmu jest zupełnie nie do przyjęcia i "poważnie szkodzi próbie przywrócenia życia żydowskiego" w Polsce. W poniedziałek szef MAC Michał Boni wystšpił do Rzšdowego Centrum Legislacji o pilnš interpretację, czy po odrzuceniu w Sejmie projektu ustawy o uboju rytualnym możliwy jest ubój dla potrzeb mniejszoœci wyznaniowych w Polsce (na podstawie ustawy o stosunku państwa do gmin żydowskich). W czwartek o decyzji polskiego Sejmu rozmawiali w Brukseli rabini i przedstawiciele społecznoœci żydowskiej. O tej sprawie rozmawiał też w czwartek telefonicznie z ambasadorem RP przy UE Markiem Prawdš dyrektor generalny Europejskiej Rady Żydów, rabin Menach Margolin. W oœwiadczeniu rzecznika Margolina czytamy, że rabin wyraził podczas rozmowy wdzięcznoœć polskiemu rzšdowi, premierowi Donaldowi Tuskowi i ministrowi Boniemu, a także ambasadorowi Prawdzie za ich "natychmiastowš reakcję i wysiłki na rzecz rozwišzania tego dużego problemu". Potwierdził to rzecznik polskiej ambasady przy UE Artur Habant.
- Jesteœmy wstrzšœnięci tš decyzjš dlatego, że Polska stała się w tej chwili jedynym państwem Unii Europejskiej, w którym tak zwany ubój rytualny został zakazany. Wywołało to dosyć duży wstrzšs i dosyć duże niedowierzanie, dlatego że Polska była postrzegana zawsze jako kraj Żydom przyjazny - powiedział polskim dziennikarzom przed konferencjš w Brukseli przewodniczšcy Zwišzku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce Piotr Kadlcik. Zakaz tzw. uboju rytualnego na podstawie starych przepisów (sprzed wejœcia w życie nowego unijnego rozporzšdzenia) obowišzuje w Szwecji. W styczniu weszło w życie rozporzšdzenie UE, które dopuszcza ubój bez ogłuszania na potrzeby wspólnot religijnych, ale pozwala państwom utrzymać lub wprowadzić jego zakaz. Kadlcik pytany, jakie działania społecznoœć żydowska zamierza podjšć odparł, że bardzo wierzy w inicjatywę ministra Michała Boniego i w to, że "centrum legislacyjne rzšdu jednak dojdzie do wniosku, że prawo z 1997 roku, które gminom żydowskim pozwala na dokonywanie uboju sprawia, że możemy to dalej robić". - Natomiast dalej zobaczymy, istnieje wiele możliwoœci zarówno w Polsce, jak i za granicš, żeby tej sprawie przeciwdziałać - zaznaczył. Uœciœlił, że w Polsce można się zwrócić do Trybunału Konstytucyjnego, a za granicš "na sam koniec" do Europejskiego Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu. Takiej możliwoœci nie wykluczył też rabin Pinchas Goldschmidt z Konferencji Europejskich Rabinów. "Mamy nadzieję, że Polacy i polski rzšd rozwišżš ten problem, jeœli nie będzie on rozwišzany, oczywiœcie społecznoœć żydowska (...) ma możliwoœć zwrócenia się do Brukseli, jak również do Trybunału Praw Człowieka w tej sprawie" - powiedział. - To, co się stało w pištek w Warszawie, było smutnym dniem dla żydowskiej społecznoœci w Europie, nie tylko w Polsce, i mówię w imieniu 1,7 miliona Żydów w Europie - podkreœlił Goldschmidt. Dodał: - szechita (ubój rytualny) jest częœciš naszej kultury i dziedzictwa religijnego od trzech tysięcy lat i jakiekolwiek ograniczenia w tym zakresie sš przekazem do Żydów: "nie jesteœcie mile widziani". - Wiem, że polski rzšd, Polacy czyniš teraz duży wysiłek, by zalegalizować szechitę w Polsce - zauważył. Z kolei sekretarz generalny Europejskiego Kongresu Żydów Serge Cwajgenbaum zapowiedział wysłanie listu do przewodniczšcych Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w sprawie wzmocnienia unijnych przepisów dopuszczajšcych tzw. ubój rytualny, aby chronić "religijne praktyki obywateli europejskich". Według jego szacunków w Polsce mięso z uboju rytualnego trafiło do kilkuset rodzin, co - jak mówił - stanowi "œmieszny procent" spożycia mięsa w Polsce. - Nie chcemy przybywać do Polski tylko po to, by odwiedzać obozy œmierci, chcemy widzieć prężnš społecznoœć żydowskš - podkreœlił Cwajgenbaum. Dodał, że przez ostatnie 15-20 lat widać żydowskie festiwale w Krakowie, w Warszawie i innych miastach. - To jest to, czego chcemy. Chcemy też, by polski rzšd zapewnił, by obecnoœć żydowska była nadal silna w Polsce i by prawa (Żydów) były chronione. W ostatnich dekadach nie zauważyliœmy żadnych wrogich gestów ze strony Polski - podkreœlił. Projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierzšt, który miał dopuœcić wykonywanie uboju rytualnego, powstał po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z listopada 2012 r., który orzekł, że rozporzšdzenie ministra rolnictwa z 2004 r., na podstawie którego dokonywany był tego rodzaju ubój, było sprzeczne z ustawš o ochronie zwierzšt, a przez to z konstytucjš.
ródło:

WIDEO KOMENTARZ

REDAKCJA POLECA

NAJNOWSZE Z RP.PL